Interneto ir spaudos laisvė Rusijoje

Klausimas: Mano klausimas būtų apie laisvo priėjimo prie interneto Rusijoje problemą. Neseniai Rusijoje išgirdome apie atvejus, kai buvo blokuojamas mesendžeris/telegramas ir daugelis kitų svetainių. Valdžia planuoja toliau kištis į internetą, siekdama kontroliuoti publikuojamą informaciją. Ar tai kelia grėsmę žmonėms ir jų laisvei? Ar tai yra grėsmė žmonių laisvei? Ar egzistuoja bent kažkokia galimybė, kad ši situacija galėtų pasisukti teigiama linkme?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Na, žinoma, kad tai yra grėsmė jų laisvei, nes kas turėtų jus padaryti laisvais? Na, tradiciškai tai buvo laikoma tiesa. Tad, žinoma, Rusijoje įvyko taip, kad joje buvo pakirsti demokratinių laisvių pamatai. Akivaizdžiai matote, kaip spaudos laisvė iš esmės buvo visiškai panaikinta, ir todėl dabar ne tik Rusijoje, bet taip pat ir, pavyzdžiui, Kinijoje, matote, kad valdžia labai stipriai pluša stengdamasi apriboti laisvą žmonių priėjimą prie interneto.

Tai, beje, yra dar viena priežastis, kodėl pakylėtųjų mokytojų mokiniams Rusijoje reikėtų mokytis anglų kalbos. Kai įvaldote anglų kalbą, jums atsiveria daug didesni informacijos klodai internete, ir yra daug sunkiau užblokuoti visą šią informaciją. Ar egzistuoja galimybė, kad situacija galėtų pasisukti teigiama linkme? Na, tam reikėtų, kad Rusijos žmonės pasipriešintų valdžiai ir imtų protestuoti prieš priėjimo prie informacijos ribojimą, reikalaudami didesnio priėjimo prie informacijos. Ar yra tikimybė, kad tai įvyks? Na, artimiausioje ateityje tikrai ne. Tam tikriausiai prireiks daug rimtesnės situacijos, kad Rusijos žmonės nuspręstų, jog jiems jau gana dabartinės valdžios formos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels