Julija Navalna: nauja Rusijos lyderė?

Klausimas: Aleksejus Navalnas žinojo, kad yra rizikinga grįžti į šalį, ir savanoriškai pasiaukojo. Ar jo mirtis atneš naudą Rusijai ilgalaikėje perspektyvoje? Ar jo žmona, Julija Navalna, turi šansą tapti Rusijos lydere kaip jos vyras? Ar tiesa, kad jis buvo pirmas žmogus pasaulyje, mėginęs pakeisti egzistuojančią sistemą iš apačios ir iš dalies jam tai pavyko? Juk šiaip ar taip, pokyčiai režime paprastai įvyksta, kai kiti pakeičia buvusį elitą. Ar Navalno patirtis padarė reikšmingą globalinį poveikį pasauliui ir Rusijai?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Velykų vebinare.

Kaip sakiau atsakydama į kitą klausimą, Navalnas turėjo aukštesnį sąmonės lygį už dabartinę Rusijos vadovybę, tačiau iš tiesų nepakankamai aukštą, kad galėtų atvesti Rusiją į aukso amžių. Tai matote iš to fakto, kad jis sugrįžo į Rusiją ir leidosi įkalinamas, ką žinojo įvyksiant ir žinojo, kad galiausiai bus nužudytas. Jis būtų galėjęs padaryti daugiau, pasilikdamas už Rusijos ribų ir užsienyje suformuodamas opoziciją. Tačiau dėl to, kad jam stigo pusiausvyros, jis pasirinko daryti tai, kas atvedė prie jo mirties. Jo žmona taip pat iš tiesų nėra tokiame sąmonės lygyje, kuriame galėtų daug toliau išvesti Rusiją, ir reikalingi nauji lyderiai, kurie gebėtų tai padaryti.

Jie yra įsikūnijime, tačiau jie negali iškilti, kol kolektyvinėje sąmonėje neįvyko pokytis, kuris nuverstų Putino vyriausybę, kadangi žmonės pamatytų, kokie yra melagingi Putino teiginiai, ir jie prarastų pasitikėjimą juo. Ir kaip Jėzus sakė, jie pradėtų ryžtis priiminėti savo sprendimus ir praregėtų iš melų, kuriais juos užprogramavo tikėti propagandos mašina.

Ir kaip rodo tavo klausimas, daugumos rusų kolektyvinėje sąmonėje vis dar tebeegzistuoja šis tikėjimas, kad atsiras vienas žmogus, kuris išves Rusiją į didybę. Tačiau kaip paaiškinome, yra būtina, kad didžioji dauguma žmonių Rusijoje pasiektų tą lygmenį, kuriame ryžtųsi užmegzti ryšį su Kristaus protu savyje ir žinotų, kas yra tikra ir netikra. Jiems taip pat reikia įkūnyti tą pamatinį žmogiškumą ir pradėti priimti aukštesnius žmogiškumo lygmenis, esminį žmogiškumą – savo potencialą augti. Būtent tai įvyko demokratinėse šalyse.

Galėjo būti vienas žmogus, kuris buvo pokyčio pradininkas, bet iš tiesų tai įvyko tik dėl to, kad įvyko pokytis kolektyvinėje sąmonėje. Visa ši idėja, kuri ateina iš labai senų laikų Rusijoje, kad yra tik vienas žmogus, kuris yra aukščiausias Rusijos lyderis, yra būtent ta iliuzija, kuri neleidžia Rusijai įžengti į aukso amžiaus sąmonę. Tol, kol rusai, kol didžioji rusų dalis bus šioje sąmonės būsenoje, Rusija negalės įžengti į aukso amžių.

Tai nėra tiesa, kad Navalnas buvo pirmasis žmogus, mėginęs pakeisti sistemą iš apačios. Daug žmonių mėgino tai padaryti. Ir būtent dėl to matote, kad kai kurios demokratinės šalys iš tiesų perėjo į demokratiją be kruvinos revoliucijos, kaip matėte tai Prancūzijos revoliucijoje ar bolševikų revoliucijoje. Taip buvo dėl to, kad atsirado žmonių, kurie pakeitė sistemą iš apačios. Ir todėl atėjo toks momentas, kai kolektyvinė sąmonė pasikeitė pakankamai, kad valdžios elitas galėjo matyti, jog jie turi atiduoti dalį savo valdžios. Yra daug, daug tokių pavyzdžių pasaulyje. Turite suprasti, kad Rusijos populiacija, didžioji jos dalis, iš tiesų gyvena burbule, už iliuzijų šydo, būdami taip susikoncentravę į Rusiją, kad mano, jog visa likusi visata ir visa likusi planeta arba paklūsta jų vizijai arba turėtų jai paklusti. Tačiau Rusija nėra visatos centras. Ji nėra Žemės centras. Ji nėra Žemės gelbėtoja. Kaip gelbėtoja nėra ir jokia kita šalis. Kai kurios šalys jau tai suvokė. Dauguma žmonių tai suvokė. Kiti dar nesuvokė. Tačiau Rusija nepereis į aukso amžių, kol Rusijos žmonės neįveiks šio koncentravimosi į Rusijos didybę.

Ir, deja, būtent tai Rusijai ir Rusijos populiacijai suduos labai skaudžius smūgius ateinančiais metais. Tai gali įvykti, jiems tiesiog pažvelgus į faktą, kad rusai turi daug žemesnį pragyvenimo lygį už daugumą kitų šalių. Pažvelkite, kaip gyvena daug rusų. Namuose be vandentiekio, be elektros, be tekančio vandens, jie gyvena senuose sovietinės eros butuose, kurie yra nudrengti ir vos funkcionuoja. Pažvelkite į laisvės lygį, kurį jie turi, o tiksliau, kurio jie neturi, ir kokioje didelėje priespaudoje juos laiko jų pačių valdžia, daug didesnėje priespaudoje už daugumą kitų šalių. Tai turėtų leisti žmonėms, jeigu jie ryšis į tai pažvelgti, pamatyti, kad Rusija negali išgelbėti pasaulio, kai pati savęs nėra išgelbėjusi, kai nėra pakėlusi savęs į aukštesnį lygmenį. Visa ši idėja, kad Rusija kažkokiu būdu pirmauja prieš demokratines šalis, yra paprasčiausia fikcija. Kaip Rusija gali išgelbėti pasaulį nuo tų, kurie turi aukštesnį sąmonės lygį už rusus? Deja, daugelis žmonių nenori atlikti šio paprasto pastebėjimo. Ir būtent dėl to dabar, su prasidėjusiu karu, Rusija yra patekusi į žemyn traukiantį sūkurį, kuris tiesiog turės baigtis tokiais skaudžiais smūgiais, kad Rusijos žmonės ryšis pasakyti: „Tai nebegali tęstis. Nebegalime toliau aklai sekti Putinu ir šalia jo esančiais žmonėmis. Šis karas privalo baigtis, nes jis netarnauja Rusijos interesams ir Rusijos žmonių interesams.“

Ir klausimas yra, kiek skaudūs turės tapti smūgiai, kad daugumoje žmonių įvyktų pokytis? Negaliu atsakyti į šį klausimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels