Dangus

Kaip suderinti dvasingumą su tiesioginiu dalyvavimu visuomenėje

Klausimas: Tarp gerai žinomų įvykių, Rusijoje yra pastebimas tam tikras dvasinis pakilimas. Didelis skaičius įvairiausių Indijos guru, dvasinių lektorių, pozityvumo psichologų, numerologų, jogos instruktorių, mitybos ir sveikos gyvensenos specialistų, plečia savo veiklą. Daugelis jų yra ganėtinai populiarūs. Jie parduoda informaciją. Jų parduodamas produktas yra brangus, tačiau į savo mokymus jie surenka pilnas sales ir tūkstančiai žmonių užsirašo į jų vebinarus.

Tačiau pastebėjau, kad šie žmonės turi bendrą bruožą. Jie nedrįsta nieko atvirai kalbėti apie situaciją šalyje, apie vykstantį karą ir valdančiojo elito politiką. Atrodo, tarsi jie būtų sudarę sutartį su velniu: mes neliečiame jūsų, o jūs neliečiate mūsų. Tačiau kita vertus, egzistuoja didelė grupė žmonių, kurie nekalba apie dvasingumą, bet jie tiesiog stengiasi ginti savo ir kitų žmonių teises ir laisves. Šie žmonės nėra populiarūs. Vietoj to, jie dažnai yra puolami įvairių jėgų ir netgi tampa represijų aukomis.

Ar yra prasmės mėginti visa tai suderinti ir kalbėti apie dvasingumą bei teises ir laisves tuo pačiu metu?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. konferencijoje Kazachstane.

Na, žinoma, kad yra prasmė, nes būtent tai mes, pakylėtieji mokytojai, visą laiką ir darome. Mes kalbame apie vykstančius įvykius. Mes tai taip pat darome iš dvasinės perspektyvos. Žinoma, tai turi prasmę žmonėms, tačiau, žinoma, neturėtumėte tikėtis sulaukti populiarumo, kadangi mes, pakylėtieji mokytojai, nesame populiarūs ir iš tiesų netrokštame tokiais būti. Tačiau grįžtant prie pirmosios tavo klausimo dalies, tiesiog galite užduoti sau tokį klausimą. Grįžkite ir paklauskite savęs: kodėl komunistiniais laikais komunistų partija, kuri turėjo visą valdžią, leido toliau egzistuoti ortodoksų bažnyčiai? Arba kitose šalyse, tokiose kaip Lenkija, kodėl jie leido egzistuoti katalikų bažnyčiai komunistiniais laikais? Kodėl gi tiesiog neišnaikinus visų religijų, jeigu marksistinė doktrina akivaizdžiai buvo nusiteikusi prieš bet kokias religijas? Ir priežastis tam yra labai paprasta. Todėl, kad religija paverčia žmones avimis.

Ką sakė Karlas Marksas? Religija yra opiumas liaudžiai. Na, koks buvo pagrindinis valdančioje elito Rusijoje tikslas sovietiniais laikais? Paversti žmones avimis. Viskas, kas padėjo tai pasiekti, jie tai priėmė. Koks yra pagrindinis valdančiojo elito Rusijoje šiandien tikslas? Paversti žmones avimis, kad jie nesukiltų ir nereikalautų pokyčių. Visi šie guru iš esmės tarnauja tam tikslui: paversti žmones avimis. Nes ką gi jie žada?

Jeigu pažvelgsite į tai, ką anksčiau sakėme, egzistuoja ši didelė sumaištis Rusijos žmonių identiteto, mentaliniame ir emociniame kūnuose, kolektyviniuose kūnuose. Didžiulė sumaištis. Žmonės jaučia, kad įvyko kažkas negero. Juos tai veikia. Jie ieško išeities. Ir štai čia ateina šitie padėk-pats-sau guru ir žada jiems lengvą išeitį, kad jie galės geriau pasijausti, nespręsdami esamos politinės situacijos šalyje. Ir tai tarnauja valdančiojo elito tikslui, kadangi tai suteikia žmonėms viltį, kad jie galės geriau pasijausti nepakeisdami politinės situacijos. Tai juos paverčia avimis ir daro tiksliai tai, ko nori valdantysis elitas. Tas pats, tam tikru laipsniu, vyksta ir Vakaruose, kur daugelis dvasingų žmonių taip pat buvo paversti avimis, siekdami dvasinių tikslų ir sakydami: „O, mes nenorime rūpintis politika. Tai nedvasinga.“

Ką mes, pakylėtieji mokytojai, pastoviai kartojome dar net ir ankstesnėse dispensacijose? Tiesioginis dalyvavimas visuomenėje turi būti derinamas su ėjimu dvasiniu keliu. Kur tai jus palieka individualiai, turite nuspręsti asmeniškai. Kiek yra rizikinga viešai kalbėti, esant tokiai situacijai Rusijoje? Ar tai yra jūsų Dangiškojo Plano dalis tai daryti ar ne? Nesakau, kad turėtumėte rizikuoti savo gyvybe ar įkalinimu viešai kalbėdami. Aš to nesakau. Nes, kaip mes taip pat sakėme, egzistuoja skirtumas tarp šių padėk-pats-sau guru, kurie žada jums, kad galėsite pasijausti geriau, ir pakylėtųjų mokytojų. Mes nežadame jums, kad galėsite geriau pasijausti. Mes žadame jums, kad galite pakelti savo sąmonę ir tuo būdu patraukti aukštyn kolektyvinę sąmonę. Ir čia egzistuoja labai svarbus skirtumas.

Nesakau, kad visi žmonės, kurie yra įsitraukę į kažkokį dvasingumą – populiarų dvasingumą, – kad jie nedaro pozityvaus poveikio. Viskas, kas kelia sąmonę, daro poveikį. Tačiau, deja, kaip buvo ir komunistiniais laikais, religingi žmonės Rusijoje darė labai ribotą poveikį tenai egzistuojančių sąlygų pagerinimui. Ir taip pat yra su tais, kurie eina į šį, kaip galėtume tai pavadinti, „gerai jauskis“ dvasingumą. Jie daro poveikį, tačiau tikrai ne tokį, kokį galėtų daryti, jeigu iš tiesų eitų dvasiniu keliu ir transcenduotų savo sąmonės būseną.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels