Dangus

Kokiu laipsniu naudojatės mokymu savo sąmonei kelti?

Klausimas: Ne taip seniai, gana didelė mokinių grupė iš Novosibirsko pavadino Kimą netikru pasiuntiniu. Jie mano, kad knyga „Mano gyvenimai“ nebuvo perduota pakylėtųjų mokytojų, ir jie regimai negali arba nenori toliau augti. Ar tai gali padaryti negatyvų poveikį Rusijos žmonių sąmonės augimui?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Na, akivaizdu, mano mylimieji, kad žvelgiant iš idealios perspektyvos, mes norėtume, kad visi mokiniai, kurie yra atviri pakylėtiesiems mokytojams, kurie yra atviri koncepcijai, jog galime turėti pasiuntinį įsikūnijime, kuris priiminėja žinias tiesiogiai iš mūsų – norėtume, kad visi šie mokiniai būtų kuo vieningesni. Nes kuo vieningesni esate, tuo didesnį poveikį darote kolektyvinės sąmonės augimui.

Tad kaip vakar sakė Šiva, tas faktas, jog pakylėtųjų mokytojų mokiniai Rusijoje yra tokie susiskaldę, neleidžia jiems padaryti tokio poveikio šaliai, kokį jie galėtų padaryti. Jeigu pažvelgtumėte į tai, ką pasakė Šiva, jis iš esmės sakė, kad yra pakankamai pakylėtųjų mokytojų mokinių Rusijoje, kad būtų galima padaryti lemtingą poveikį, jeigu jie būtų vieningi, o ne kovotų dėl to, kas yra pasiuntinys, o kas nėra.

Šiva sakė, kad turėtumėte naudotis tuo mokymu, kurį pripažįstate, savo sąmonei kelti, o kai pakelsite savo sąmonę, pradėsite darytis vis labiau vieningi, ir bet kokie išoriniai skirtumai nebebus tokie svarbūs. Jeigu tai galėtų įvykti, tai, žinoma, padarytų labai svarbų poveikį Rusijai.

Tai nereiškia, jog sakau, kad visiems pakylėtųjų mokytojų mokiniams Rusijoje reikia priimti šį pasiuntinį kaip vienintelį pasiuntinį arba kaip tikrą pasiuntinį, ar kaip dabartinį pasiuntinį, ar kad ir kas tai būtų. Tačiau turime pasiekti tašką, kuriame reliatyviai nedidelis pakylėtųjų mokytojų mokinių skaičius, kurie pripažįsta pakylėtuosius mokytojus, nebūtų tarpusavyje susiskaldę, nekovotų tarpusavyje, bet iš tiesų, idealiu atveju, susirinktų drauge ir dirbtų ta pačia linkme, užuot kiekvienas traukęs skirtinga kryptimi.

Na ir dabar, nenoriu per daug komentuoti specifinės situacijos, tačiau Novosibirsko grupė buvo unikali tuo, kad bent jau kurį laiką pripažino tiek ankstesnes dispensacijas, tiek šią dispensaciją, ir būtent dėl to mes jiems suteikėme tam tikras galimybes, pavyzdžiui, suteikdami teisę leisti knygas ir rengti konferencijas. Tikėjomės, kad jie sugebės pajudėti į priekį ir tuo būdu pademonstruos, kad iš tiesų yra įmanoma turėti mokinių bendruomenę, kuri pripažintų mūsų nuolatinį laipsnišką apreiškimą. Tas faktas, kad su kai kuriais mokiniais to neįvyko, – na, mes gerbiame laisvą valią, ir jeigu mokiniams reikia tai patirti, mes tai gerbiame.

Ar tai padarys poveikį Rusijos šalies augimui? Nebūtinai, tai iš tiesų priklauso nuo to, ką mokiniai tiek iš šios dispensacijos, tiek iš kitų, darys savo sąmonei kelti. Klausimas čia labiau yra ne tai, kuriam išoriniam mokymui jūs priklausote. Klausimas iš tiesų yra tai, kokiu laipsniu jūs naudojatės savo pripažįstamu mokymu savo sąmonei kelti?

Tačiau, žinoma, pasakykime aiškiai: kuo labiau pakelsite savo sąmonę link Kristiškumo lygmenų, tuo labiau susiderinsite su pakylėtaisiais mokytojais, o kai esate susiderinę su pakylėtaisiais mokytojais, kodėl tuomet neturėtumėte pripažinti dabartinio pasiuntinio, kuriuo mes naudojamės? Kodėl nepriimtumėte to mokymo? Tai nereiškia, kad išmetate ar imate kritikuoti ankstesnius mokymus, nes visi mokymai, kuriuos mes perdavėme, yra grindžiami laipsniško apreiškimo koncepcija. Tad kaip jau anksčiau sakėme, kiekvienoje ankstesnėje dispensacijoje atsirado žmonių, kurie pasakė: „Na, mes pripažįstame laipsnišką apreiškimą, tačiau laipsniškas apreiškimas baigėsi, kai mūsų judėjimas nustojo priimti diktavimus.“

Tame nėra absoliučiai jokios logikos, nei iš žmogiškos, nei iš pakylėtosios perspektyvos. Laipsniškas apreiškimas yra koks? Laipsniškas! Ar mes kada nors per šį pasiuntinį sakėme, kad kai jis nustos priiminėti diktavimus, laipsniškas apreiškimas baigsis? Ne. Ar jis kada nors tai teigė? Ne. Ar jūs, mokiniai, turėtumėte tuo tikėti? Absoliučiai ne.

Mes rasime būdų, ir pats svarbiausias dalykas, kurį galite suvokti apie pakylėtuosius mokytojus, yra tai, kad mūsų nesustabdys žmogiškos nuomonės, įsitikinimai ir doktrinos. Mes nesame lojalūs išorinėms organizacijoms, ar tai būtų katalikų bažnyčia, ar bet kuri pakylėtųjų mokytojų organizacija. Mums yra pavesta užduotis padėti progresuoti visai planetai.

Negi manote, kad leistume, jog visa tai paveiktų vienos nedidelės grupelės sprendimai? Negi manote, kad viena nedidelė grupelė žmonių, nusprendusių, kas yra pasiuntinys, o kas nėra, daro kokį nors poveikį mums, pakylėtiesiems mokytojams? Jeigu taip manote, tai tegali ateiti iš dvasinės puikybės, ir tai neleis jums susiderinti su pakylėtaisiais mokytojais, nes kad galėtumėte su mumis susiderinti, privalote būti neutralūs, o puikybė ir neutralumas negali egzistuoti kartu tame pačiame prote.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels