Kur šiandien yra Stalinas ir Leninas?

Klausimas: Apie Staliną ir Leniną: kas yra žinoma apie Stalino gyvybės srautą, kur jis šiandien yra? Antrasis klausimas: Kokią naštą sau kuriasi Rusija, saugodama nepalaidotą Lenino kūną?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Lenino gyvybės srautas, kaip jau buvo minėta anksčiau, šiuo metu yra lygmenyje, kurį būtų galima pavadinti pragaru. Šis lygmuo atitinka jo paskutiniame įsikūnijime turėtą sąmonės lygmenį, tačiau taip pat ir tą sąmonės lygį, kurį jis turėjo per kelis pastaruosius įsikūnijimus iki šio paskutinio įsikūnijimo.

Tai yra toks pragaro lygmuo, kuriame jis nepatiria labai didelių kančių, tačiau yra visiškai apakintas savo susikurtų iliuzijų. Jis jaučiasi taip, tarsi būtų viename iš tų namų, kurių sienos yra sukurtos iš stiklo ir veidrodžių. Ir kai patenkate į tą labirintą, negalite atrasti išėjimo iš jo. Jis buvo toje situacijoje nuo pat savo kūno mirties, ir potencialiai gali ten likti dar labai ilgą laiką, kadangi realybė yra tokia, jog jis negali iš ten ištrūkti savarankiškai.

Jis negali ištrūkti iš šio proto sukurto labirinto, naudodamasis savo paties protu. Tad jis galės ištrūkti tik tuomet, kai paprašys pagalbos, o kol kas jis buvo pernelyg pilnas puikybės prašyti, kadangi neigia bet kokių dvasinių būtybių egzistavimą.

Stalino gyvybės srautas eina per procesą, per paskutines šio proceso stadijas, po kurio bus nuvestas į Šventosios Ugnies Teismą ir susidurs su iniciacija, galinčia atvesti į jo antrąją mirtį, nebent jo gyvybės srautas ryžtųsi atgailauti. Su juo vis dar dirba kelios pakylėtosios būtybės, kad pažiūrėtų, ar nepavyks jo paskatinti ryžtis pažvelgti į savo praeitį ir į savo pasirinkimų pasekmes.

Tad vis dar gali praeiti šiek tiek laiko iki jo įžengimo į Šventosios Ugnies Teismą, ir, žinoma, nėra iškalta akmenyje, kad gyvybės srautas būtinai turi patirti antrąją mirtį. Tikimybė, kad tokius žiaurumus įvykdęs gyvybės srautas ryšis pripažinti savo klaidas ir apsigręš, tradiciškai yra ganėtinai maža.

Kas liečia Rusijos naštą, na, tai ji yra tokia pati kaip Kinijos. Kai savo praeityje turėjote lyderį, kuris nugramzdino šalį į žemyn traukiantį sūkurį, ir saugote šio lyderio fizinį kūną (nors tai tebūtų vaškinė figūra, beturinti labai mažai tikrų audinių), fizinėje oktavoje saugote sąmonės, kuri pastūmėjo lyderį inicijuoti žemyn traukiantį sūkurį, židinį. Ir tai taip pat yra sąmonės, kurią visa šalis susikūrė, būdama įstrigusi tame sūkuryje, židinys. Todėl šaliai dėl to nėra nė kiek ne lengviau transcenduoti praeitį. Tačiau iš tiesų pasakysiu, kad Kinijos atveju, poveikis yra daug didesnis, daug negatyvesnis, dėl Mao kūno saugojimo, kadangi Kinijoje yra labai mažai žmonių, kurie pripažįsta pakylėtuosius mokytojus ir naudojasi mūsų šaukiniais.

Kadangi Rusijoje yra didelis skaičius žmonių, kurie pripažįsta mūsų egzistavimą ir naudojasi mūsų šaukiniais, perduotais per šį pasiuntinį arba per ankstesnes dispensacijas, negatyvus Lenino poveikis buvo neutralizuotas iki tokio lygmens, kad, nors šis poveikis vis dar tebeegzistuoja, jis neturės lemiamo poveikio Rusijos ateičiai.

Ir tai yra dėka daugelio pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie naudojosi mūsų šaukiniais ir ryžosi ištirti tą mąstymą, tą sovietinės eros sąmonę, ir transcenduoti ją savyje. Netgi iki tokio lygmens, kuomet galime sakyti, kad didžiajai Rusijos žmonių daliai, Leninas iš esmės yra nustojęs savo svarbos.

Stalinas vis dar tebėra daug galingesnis simbolis pernelyg didelei rusų daliai. Tačiau net ir Stalino, kaip simbolio, poveikis buvo dramatiškai sumažintas, kaip šiam pasiuntiniui buvo pademonstruota, kai jis apsilankė Raudonojoje Aikštėje. Jis pajautė, kad tai, kas anksčiau buvo centrinis sovietinės galios simbolis, didžiąja dalimi buvo neutralizuota iki tokio taško, kad iš tiesų nebeturi tokios stiprios žemyn tempiančios traukos, kokią turėjo vos prieš keletą metų.

Vėlgi, už tai turime būti dėkingi mokiniams, kurie naudojosi pakylėtųjų mokytojų šaukiniais, studijavo mūsų mokymus ir juos taikė. Ir ypač norėčiau išskirti tuos mokinius, kurie naudojosi per šį pasiuntinį perduotais šaukiniais, invokacijomis ir rožiniais, ir kurie ryžosi studijuoti mūsų konferencijoje Sankt Peterburge perduotus mokymus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels