Dangus

Laisvės Liepsna Rusijoje

Klausimas: Sen Žermenai, ar yra kokia nors galimybė įtvirtinti Laisvės Liepsnos židinį Rusijoje? Ko tai pareikalautų?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Na žinoma, egzistuoja galimybė įtvirtinti laisvės liepsną Rusijoje, kaip ši galimybė egzistuoja kiekvienoje šalyje, tačiau nėra tikėtina, kad šia galimybe bus pasinaudota artimiausioje ateityje, kadangi tam iš tiesų reikia, kad įvyktų daug įvairių pokyčių Rusijos sąmonėje.

Galėtume sakyti, žvelgdami iš tam tikros perspektyvos, kad tam reikėtų, jog atsirastų daugiau invokacijas ir šaukinius kalbančių pakylėtųjų mokytojų mokinių, ar jie būtų iš šios dispensacijos ar iš kitos, tačiau to nebūtų gana. Galėtume sakyti, kad turėtų atsirasti daugiau Rusijoje įsikūnijusių žmonių, kurie būtų pasiekę tam tikrą Kristiškumo lygmenį, tačiau to nebūtų gana. Taip pat galėtume sakyti, kad turėtų būti nuteistos tam tikros puolusios būtybės, kurios yra įsikūnijusios Rusijoje, kad jų tenai nebeliktų, tačiau ir to nebūtų gana.

Tad iš tiesų pagrindinis reikalavimas yra toksai, kad turi įvykti pokyčių kolektyvinėje sąmonėje serija, tarp 80% plačiosios populiacijos Rusijoje. Mes savo diktavimuose, kuriuos per daugelį metų perdavėme Rusijoje, kalbėjome apie kai kuriuos iš šių pokyčių. Tačiau egzistuoja ir kiti pokyčiai, ir pagrindinis dalykas iš tiesų yra tai, kad tam tikra kritinė masė žmonių plačiojoje Rusijos populiacijoje turėtų įgyti tam tikrą susiderinimą su Laisvės Liepsna, jie turėtų suprasti, jog yra toks dalykas, vadinamas laisve, ir kad yra vertinga ją turėti.

Realybė yra tokia, kad didžioji Rusijoje įsikūnijančių žmonių dalis labai menkai nutuokia, kas yra laisvė, jie yra labai menkai susiderinę su Laisvės Liepsna. Jie netgi nelaiko jos vertingu dalyku. Ir jie tikrai į ją taip nežiūri, kaip galite rasti žmones Amerikoje, kurie sako: „Duokite man laisvę arba duokit mirtį!“ Na ir dabar, kaip sakiau, tai nebūtinai reiškia, kad palaikau šią poziciją, ir vis dėlto, Rusijoje nėra pakankamai žmonių, kurie laisvę laikytų teise ar tikslu, kurio norėtų siekti. Jie labiau koncentruojasi į kitų dalykų gyvenime įgijimą, pavyzdžiui, siekdami įgyti patogų materialų gyvenimą arba jaustis saugūs, arba įveikti baimę, kuomet jie nori turėti visuomenę, kurioje jiems nereikėtų bijoti valdžios atstovų, kas, tam tikra prasme, taip pat yra laisvė.

Tiesiog jie nežiūri į tai kaip į laisvę. Jie į tai žiūri iš negatyvios perspektyvos; jie nori pabėgti nuo to, ko bijo. Jie nemato pozityvios pusės – kad norėtų patirti laisvę. Čia egzistuoja labai konkretus skirtumas tarp norėjimo pabėgti nuo kažko blogo ir norėjimo pasiekti kažką pozityvaus.

Tad tai iš tiesų yra įmanoma, tačiau numatau, kad prireiks šiek tiek laiko, kol bus iš viso bent kokia prasmė įtvirtinti Laisvės Liepsną Rusijoje, nes koks yra Liepsnos įtvirtinimo tikslas? Tikslas yra padėti žmonėms su ja susiderinti, tačiau jeigu nėra pakankamai žmonių, kurie ryžtųsi su tuo susiderinti, tuomet jiems net nėra jokio prasmės turėti Laisvės Liepsnos inkarą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels