Dangus

Oles Berdnyk ir Ukrainos dvasinės respublikos idėja

Klausimas: Mylimi mokytojai, savo ateistinėje vaikystėje man pasisekė perskaityti ukrainiečio fantasto Oles Berdnyk knygas. Šios knygos mano širdyje uždegė gilų ilgesį tolimiems žvaigždynams, o taip pat aukštesnių civilizacijų kosminei brolijai ir šių didžių sielų vienybei. Tai buvo pirmoji mano neįprastų vibracijų patirtis, kurios tuomet ėmiau visur ieškoti, galiausiai atrasdamas ją Rerichų Agni Jogos knygose, o taip pat Michaelio Aivanhovo ir tuomet taip pat pakylėtųjų mokytojų mokymuose. Oles Berdnyk buvo tikras filosofas, poetas, menininkas ir kovotojas už žmonių teises Sovietų Sąjungoje. Dėl to jis praleido keletą sunkių metų kalėjime ir mirė 2003 metais. Oles Berdnyk išvystė idėją apie Ukrainos dvasinės respublikos sukūrimą, ir ši idėja yra grįsta tuo, kad šalis iš tiesų yra galinga kolektyvinė dvasia, turinti unikalią paskirtį visatos evoliucijoje. Tad norėčiau paklausti, kur šiuo metu yra palaiminta Oles Berdnyk siela? Noriu perduoti šiai sielai daug šviesos, meilės ir dėkingumo. Ir tikimės, kad jo idėja apie Ukrainos dvasinę respubliką taps Ukrainos realybe.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Ukrainoje 2019 metais:

Na, jo siela dar nėra pakilusi ir taip pat dar nėra atėjusi į įsikūnijimą, ji ruošiasi savo sekančiam įsikūnijimui.

Kalbant apie Ukrainos dvasinę respubliką, yra labai svarbu suvokti, kad Žemėje egzistuoja idėjų mišinys, kurios gali atrodyti labai panašios. Ir, žvelgiant paviršutiniškai, jos yra labai panašios, tačiau jų kilmė nėra ta pati. Pavyzdžiui, pakylėtieji mokytojai laikas nuo laiko perduodavo idėjas, kad tam tikroms šalims yra skirta suvaidinti tam tikrą vaidmenį Žemės evoliucijoje. Puolusios būtybės mėgino neutralizuoti tai arba mėgino pasinaudoti šia idėja, atnešdamos idėjas, kad kitos šalys taip pat turi unikalų vaidmenį, kurį turi suvaidinti Žemės evoliucijoje ar netgi visos visatos evoliucijoje. Tad idėja apie Ukrainos dvasinę respubliką neateina iš pakylėtųjų mokytojų. Ši idėja buvo perduota tamsos jėgų, puolusių būtybių, su tikslu kurti susiskaldymą ir disharmoniją.

Taip pat egzistuoja idėjos, kurios buvo perduotos apie Rusijos vaidmenį ir apie tai, kad Rusijos žmonėms yra skirtas unikalus vaidmuo. Šios idėjos taip pat ateina iš puolusių būtybių. Taip pat egzistuoja idėjos apie Jungtines Valstijas, kurios taip pat neateina iš pakylėtųjų mokytojų. Tačiau mes, kita vertus, davėme mokymus per ankstesnius pasiuntinius, kad Jungtinės Valstijos turėjo vaidmenį tarnauti atsvara, neleidusia komunistinei Rusijai užkariauti viso pasaulio, ar bent jau didesnės pasaulio dalies nei užkariavo. Rusijai niekada nebūtų pavykę užkariauti pasaulio, kadangi jie būtų pasiekę tašką, kuriame būtų taip išsibarstę, kad nebūtų sugebėję išsaugoti kontrolės. Todėl Sovietų Sąjunga būtų pradėjusi trauktis. Ir vis dėlto, jie būtų galėję užimti daug didesnę teritoriją nei ta, kurią buvo užėmusi Sovietų Sąjunga, ir būtent tai Jungtinėms Valstijoms buvo skirta neutralizuoti. Tačiau, žinoma, matote, kad tai vis dar tebebuvo dualizmo lygmenyje. Tad, nors tai buvo mūsų perduotas mokymas, tai nebuvo aukščiausias įmanomas mokymas.

Na o dabar, kalbant apie Ukrainą, noriu kalbėti labai atvirai, kaip ir sakėme, kad kalbėsime šioje konferencijoje. Visiems pakylėtųjų mokytojų mokiniams Ukrainoje būtų konstruktyvu palikti visas tas idėjas, kad Ukrainai yra skirtas unikalus vaidmuo Žemės evoliucijoje, ypač tai Ukrainai, kurią matote jos dabartinių sienų ribose. Būtų konstruktyvu, jeigu tą patį galėtų padaryti visi žmonės Ukrainoje.

Tuo nenoriu pasakyti, kad Ukraina negali turėti vaidmens, kurį galėtų vaidinti, kadangi visos šalys ir visi žmonės turi vaidinti tam tikrus vaidmenis, padėdami vesti šią planetą pirmyn. Tačiau vienintelis būdas, kuriuo Ukraina gali išpildyti šį vaidmenį, yra susikoncentruoti į save ir į joje gyvenančius žmones, suteikiant jiems geresnį asmeninį gyvenimą. Jeigu sugebėsite į tai susitelkti, turėdami tą labai sunkią praeitį, kurią patyrėte būdami Sovietų Sąjungos dalimi, patyrę viską, ką joje patyrėte, įskaitant holodomorą ir daugelį kitų kančių, tiek sovietmečiu, tiek dar anksčiau, tuomet įnešite labai vertingą indėlį į šios planetos progresą.

Tačiau visos tos idėjos, kad Ukraina yra kažkokia ypatinga jėga, kuriai yra skirta daryti įtaką kitoms šalims ar išgelbėti vakarus nuo Rusijos ekspansijos, ir visos kitos panašios idėjos, nėra konstruktyvios, ir jos tikrai nėra konstruktyvios pakylėtųjų mokytojų mokiniams. Svarbiau yra koncentruotis į tai, ką mes jums davėme, ką dar duosime šioje konferencijoje, koncentruotis į artimesnius tikslus, siekiant, kad Ukraina taptų pilnai demokratine šalimi ir išplėstų savo ekonomiką, idant visi žmonės galėtų turėti pakankamą pragyvenimo lygį. Šie artimesni tikslai yra daug svarbesni už visas tas fantastines idėjas, kurios, atvirai kalbant, nėra realistiškos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels