Pasidalijimas į Ukrainą, Baltarusiją ir Rusiją

Klausimas: Ar rytų slavų pasidalijimas į tris valstybes su skirtingais nacionaliniais tapatumais ir dieviškomis liepsnomis: į Ukrainą, Rusiją ir Baltarusiją, – buvo suplanuotas dvasinėje karalijoje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Velykų vebinare.

Ne, nebuvo. Tai tiesiog yra dualistinės sąmonės materializacija, kuri visada kuria susiskaldymą net ir tarp žmonių, kurie turi bendrą kilmę. Šiame susiskaldyme nėra nieko dvasingo. Dvasinga būtų buvę tai, jeigu jie būtų sugebėję išsaugoti kažkokį artumą ir vienybę, idant negalėtų vykti tokie konfliktai, kuriuos jūs dabar matote tarp šių trijų grupių. Kitaip tariant, rusams nebūtų buvę įmanoma galvoti, kad jie yra pranašesni ir turi teisę pavergti kitas grupes.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels