Rusijos – Ukrainos santykiai

Klausimas: Kodėl Rusija, per visą savo žinomą istoriją, ypač didžioji Rusijos žmonių dalis taip stipriai nekenčia Ukrainos ir demonstruoja atvirą hibridinę agresiją? Hibridinės agresijos karas yra kovojamas ne tik ir ne tiek ginklais ir tankais, kiek politine propaganda, teroru, dezinformacija ir ekonominiu spaudimu. Ar tai yra susiję su karma, o gal čia egzistuoja ir kitos priežastys?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Tai, visų pirma, yra susiję su tuo, kad pernelyg daug Rusijos žmonių vis dar tebėra įstrigę dualistinėje sąmonės būsenoje. Būtent dėl to jie nesugeba paleisti praeities ir nesugeba paleisti poreikio būti didžia ir galinga šalimi. Kai esate dualistinėje sąmonės būsenoje, privalote turėti kažkokį priešininką arba priešą. Turite įsivaizduoti kovojantys prieš kažką kažkokį mūšį.

Jūs, žinoma, galite sakyti, kad Rusijos ir Ukrainos šalys turi tam tikrą tarpusavio istoriją. Tad galėtume sakyti, kad čia taip pat egzistuoja tam tikri karminiai ryšiai, tačiau tikroji problema yra dualistinė sąmonės būsena. Bet taip pat reikia pasakyti, kad daug Ukrainos žmonių taip pat nėra išsilaisvinę nuo dualistinės sąmonės būsenos. Būtent dėl to šalis šiuo metu yra pasidalinusi į rytinę dalį, kurioje, šiaip ar taip, yra daugiau Rusijai simpatizuojančių žmonių, ir į vakarinę dalį, kuri nori, kad Ukraina taptų Vakarų Europos dalimi. Ir matote, kad dualistinė būsena arba padalinta būsena Ukrainoje tampa atviromis durimis dualistinei Rusijos sąmonei veikti Ukrainą. Tai neateina tik iš vienos pusės, nes jeigu Ukrainoje neegzistuotų šis pažeidžiamumas, tuomet Rusijos agresija neturėtų kur įsitvirtinti.

Toliau norėčiau pakomentuoti klausimą apie karą, kuris pagrinde yra kovojamas politinės propagandos įrankiais, ir noriu pasakyti, kad šiuo metu didžiausias pasipriešinimas progresui Rusijoje yra būtent tai, jog laisva spauda iš esmės buvo pakeista centralizuotai kontroliuojama spauda, kuri yra propagandos įrankis. Tad dabar Rusijos žmonės, užuot buvę pavergti labiau fizinėmis priemonėmis, kaip buvo Sovietų Sąjungos laikais, jie dabar didesniu laipsniu yra pavergti klaidinančios informacijos, dezinformacijos ir propagandos. Tai, vėlgi, yra Rusijos žmonių atsakomybė save šviesti ir naudotis priėjimu prie interneto, kurį jie turi, pareikalaujant laisvesnės spaudos, tačiau kol kas jie neprisiėmė šios atsakomybės. Kaip sakėme, Rusijos žmonėse vis labiau auga suvokimas, kad tai turi pasikeisti. Tad, vėlgi, mes tikimės laipsniško evoliucinio pokyčio, kad būtų atnešta būsena, kurioje Rusijos žmonės vis labiau ir labiau savo žvilgsnį perkeltų į alternatyvios žiniasklaidos kanalus, palikdami vyriausybės remiamą žiniasklaidą.

Priežastis, dėl kurios karai vis labiau yra kariaujami šiuo būdu, yra ta, kad kolektyvinė planetos sąmonė pasistūmėjo į priekį. Tapo sunkiau, ypač kai kurioms iš senesnių, labiau išsivysčiusių šalių, turinčių ilgesnę istoriją, dalyvauti fiziniame kare, ir todėl karas pavirto informaciniu karu. Ir, žinoma, jeigu pažvelgtumėte viso pasaulio mastu, pamatytumėte, kad buvo toks laikotarpis, kai internetas buvo naujos informacijos šaltinis, tačiau neilgai trukus įvairios jėgos pasaulyje, tarp jų ir jėgos taip vadinamame laisvajame pasaulyje, pradėjo naudotis internetu klaidingai informacijai skleisti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels