Rusijos žmonių liepsna, dovana ir indėlis

Klausimas: Kokią iš septynių spindulių liepsną atstovauja Rusijos šalis? Kokia yra mūsų dovana arba indėlis, kuriuo galėtume prisidėti prie visumos?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Rusijoje, Novosibirske 2017 metais.

Nėra nė vienos šalies, kuri išskirtinai atstovautų vieną kažkurį spindulį. Visos šalys natūraliai turi potencialą išreikšti keletą liepsnų ir tai priklauso nuo žmonių laisvos valios ir kiek žmonių tam tikroje šalyje trokšta įkūnyti tam tikrą liepsną, išreikšti tą liepsną. Rusijos šalis yra ganėtinai stipri pirmajame spindulyje, ir būtent dėl to iš dalies matėte tokį valdžios iškreipimą sovietinės eros laikais.

Tai taip pat iš dalies paaiškina, kodėl tiek daug Rusijos žmonių turi šią pirmojo spindulio iškreiptą charakteristiką – nenorą priiminėti sprendimų, ir gali atrodyti ironiška, kad tokiai daugybei žmonių turint nenorą priiminėti sprendimus šalis vis dar tebėra stipri tame spindulyje, tačiau taip, žinoma, yra dėl to, kad šalis turi potencialą įveikti šį iškreipimą ir materializuoti pozityvius galios aspektus.

Jeigu Rusijos šalis nebūtų buvusi stipri pirmajame spindulyje, ji nebūtų galėjusi tapti Sovietų Sąjungos sukūrimo fokusu, ir nors galime sakyti, kad tai buvo pirmojo spindulio iškreipimas, tai vis tiek rodo tam tikrą egzistuojantį pirmojo galios spindulio momentumą, kuris, kai yra iškreipiamas, gali sukurti šiuos ekstremalesnius galios pasireiškimus.

Tad Rusijos šalies indėlis, kurį ji turi potencialą įnešti į visumą, taip pat yra sudėtingas klausimas, nes, žinoma, yra daug, daug dalykų, kuriais ji gali prisidėti. Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad tokios didelės šalies, kokia yra Rusija, atveju, neįmanoma to suvesti į vieną kažkurį dalyką. Tai daryti nebūtų prasmės, nes egzistuoja daug potencialų, kurie gali būti išreikšti šiai šaliai kylant link Aukso Amžiaus sąmonės. Mes jau užsiminėme apie kai kuriuos iš potencialų, kuriuos turi Rusijos žmonės, ankstesniuose diktavimuose ir ankstesnėse konferencijose, tad neturėtumėte savo protuose įsikabinti tik į vieną potencialą, nes jų yra daug tokiai didelei šaliai, turinčiai tiek daug žmonių.

Ir vienas iš indėlių, kuris iš tiesų galėtų būti padarytas, ir apie kurį kalbėjome šioje konferencijoje perduotuose diktavimuose, būtų tai, jeigu Rusijos žmonės pasiryžtų pažvelgti į sovietinę praeitį ir atliktų tuos pokyčius, apie kuriuos kalbėjo Maitrėja ir kiti, iš tiesų ryždamiesi įveikti piktnaudžiavimus valdžia, kurie sukūrė ir palaikė Sovietų Sąjungą. Tai būtų labai pozityvus pavyzdys, kaip šalis gali tapti tokio didelio piktnaudžiavimo valdžia židiniu ir sugebėti virš to pakilti. Vėlgi, egzistuoja daug ir kitų dalykų, kuriais Rusija ir Rusijos žmonės gali prisidėti ir iš tiesų prisidės, mums toliau judant į Aukso Amžių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels