Su Ukrainos žmonėmis dirbantys pakylėtieji mokytojai

Klausimas: Kurie Pakylėtieji Mokytojai remia Ukrainą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Ukrainoje 2019 metais:

Su visų šalių žmonėmis dirba daugiau nei vienas mokytojas. Daugeliu atvejų, turite situaciją, kuomet nacionalinė siena buvo nubrėžta dėl daugiau ar mažiau paviršutiniškos istorinės priežasties, tačiau egzistuoja grupė tarpusavyje susijusių žmonių, kurie gyvena už šių nacionalinių sienų ribų. Tad mes labiau dirbame ne tiek su specifinėmis šalimis, kiek su žmonėmis, kurie turi panašias charakteristikas ir todėl jiems reikia panašaus vedimo, kad galėtų judėti į priekį.

Ukrainos atveju, Mokytojas Igoris dirba su tais, kurie priklauso žmonių, mūsų vadinamų pirmykščiais rusais, grupei, ir daugelį šių žmonių taip pat galite rasti Rusijoje ir Baltarusijoje. Mokytojas MOR taip pat dirba su šia žmonių grupe, ir su šia žmonių grupe taip pat dirbu ir aš. Tačiau jums taip pat reikia suvokti, kad tam tikroje šalyje gali egzistuoti daug ir kitų grupių. Ir būtent taip yra Ukrainos atveju, kuomet su tomis kitomis grupėmis dirba kiti mokytojai. Tačiau visas sudėtingumas tuo netgi nesibaigia, kadangi, laikui bėgant, žmonių poreikiai keičiasi. Atsiranda kiti mokytojai, kurie ateina dėl kažkokio specifinio tikslo, jie kurį laiką padirba su tam tikra žmonių grupe, ir tuomet pereina prie kitų dalykų, kuomet į jų vietą gali ateiti kitas mokytojas, ir taip toliau.

Tačiau, jeigu pagrindinį savo dėmesį, bent jau šiuo dabartiniu momentu, sutelksite į mokytoją Igorį, Mokytoją MOR ir mane, to užteks susiderinimui su Pakylėtaisiais Mokytojais, kurie dirba su Ukraina. Žinoma, Sen Žermenas dirba su visomis šalimis, nešdamas Aukso Amžiaus idėjas, tad taip pat galite susiderinti ir su juo, jeigu jaučiate, kad jūsų dangiškajame plane yra numatyta atnešti šias naujas idėjas. Tas pats galioja ir asmeniniu lygiu, turite suvokti, kad, nors galite turėti mokytoją, kuris yra pagrindinis jūsų asmeninis mokytojas, nedirbsite vien tik su šiuo mokytoju per visą savo gyvenimą. Todėl, kad, eidami per skirtingus savo kelio etapus, dirbsite su skirtingais mokytojais, kurie tam momentui bus jums tinkamiausi.

Ir, žinoma, tie iš jūsų, kurie sąmoningai žinote apie pakylėtųjų mokytojų egzistavimą, dirbsite su visais septyniais Čohanais ir Maha Čohanu, kad pakiltumėte iki to 96 sąmonės lygmens, ypač studijuodami knygų kursą apie spindulius.

Tačiau net ir tuomet, vis tiek dirbsite su septyniais Čohanais ir Maha Čohanu, kad pasiektumėte 96 lygį. Tačiau gali būti, kad taip pat per tą laiką dirbsite ir su kitais mokytojais. O tuomet, kai pasieksite tą 96 lygmenį, pradėsite dirbti su kita mokytojų grupe, kuriems yra skirta toliau vesti mokinius nuo to lygmens.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels