Dangus

Taika Ukrainoje ir pasikeitimai Rusijoje

Klausimas: Ko reikia, norint sustabdyti situaciją Ukrainoje? Ką daugiau galėtume padaryti, kad padėtume atnešti taiką į Žemę, šalia kalbamos Motinos Marijos 500 vigilės?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels, 2015 liepos 18 d. Šis atsakymas buvo duotas per konferenciją Los Andžele:

Kad Ukrainos konfliktas liautųsi, reikės dviejų dalykų. Pirmiausia Ukrainos žmonėms reikia pakylėti savo sąmonės lygį aukštyn, kuomet jie drįstų prisiimti atsakomybę už savo pačių šalį ir atneštų pokyčius, kurie akivaizdžiai turi įvykti. Bet kuri šalis, kuri vienu ar kitu būdu buvo papuolusi po Sovietų Sąjungos jungu, ar ji būtų buvusi Sovietų Sąjungos dalimi ar būtų priklausiusi Varšuvos Paktui, turi atlikti labai rimtą darbą, įveikdama tą sąmonę, apie kurią neseniai kalbėjome Estijoje.

Jeigu šalis šio darbo daryti nenori, tuomet ji įstrigs niekieno žemėje. Dabar, kai žiūrite į Ukrainą, matote didelę šalį, turinčią gerus gamtinius išteklius – puikias sąlygas žemdirbystei, o taip pat kitus gamtos išteklius bei pramonę. Yra visiškai nelogiška, kad tokio dydžio šalis nesugebėtų turėti funkcionuojančios ekonomikos ir nesugebėtų išmaitinti ir palaikyti savo pačios žmonių ganėtinai pasiturimoje būsenoje. Tad Ukrainos žmonėms reikia į tai pažvelgti ir atlikti pokyčius, kurie turi įvykti.

Praktiškai nėra nė vienos šalies, buvusios po komunistų jungu, kuriai nebūtų būtina transcenduoti tą sąmonės būseną, kurioje žmonės nedrįsta imtis iniciatyvos ir dėti pastangų. Sovietų Sąjungoje egzistavo sąmonė, jog kad ir kaip sunkiai bedirbtumėte, ar kad ir kiek besistengtumėte, tai jūsų vis tiek niekur nenuves. Tai buvo tiesa sovietiniais laikais, tačiau tai nebėra tiesa dabartinėje laisvesnėje ekonomikoje, kurioje jums yra absoliučiai būtina dėti pastangas, ir daugeliui žmonių reikia dėti šias pastangas, norint pakelti šalies ekonomiką į aukštesnį lygį. Tai yra vienintelis būdas, kuriuo šalys Vakaruose buvo pakylėtos į aukštesnį lygį: nes žmonės buvo pasirengę dėti pastangas, ir jie taip pat buvo pasirengę dalintis.

Žinoma, Ukrainoje, kaip ir daugelyje buvusių sovietinių šalių, turite korupcijos problemą, kuri tam tikra prasme tapo oficialiai įtvirtinta sovietiniais laikais, nes tai buvo vienintelis būdas įveikti sistemą, sudarinėjant verslo sandėrius kyšių pagalba. Taigi, šie pokyčiai turi įvykti iš Ukrainos žmonių pusės.

Bet, žinoma, kitas dalykas yra tai, kad poslinkis turi įvykti ir Rusijoje, nes Rusija čia yra akivaizdus agresorius. Jei kalbėčiau su jumis visiškai atvirai, tai pokytis, kuris turi įvykti Rusijoje yra tai, kad Vladimiras Putinas turi išeiti iš įsikūnijimo. Egzistuoja 90% tikimybė, kad tai įvyks prieš 2018 metus, kai įvyks nauji rinkimai. Tačiau tai jokiais būdais nėra garantuotas dalykas, nes Putino gyvybę įsikūnijime palaiko Rusijos žmonės.

Matote, mano mylimieji, kiekvienas į įsikūnijimą atėjęs žmogus turi taip vadinamą natūralią gyvenimo trukmę tam įsikūnijimui. Tai priklauso nuo žmogaus karmos ir gimimo metu turimo sąmonės lygio. Tačiau žmonės savo veiksmais gali sutrumpinti arba prailginti šią natūralią gyvenimo trukmę. Jeigu jie tiesiogiai kenkia kitiems arba piktnaudžiauja valdžia – kaip, pavyzdžiui, Adolfas Hitleris – jie sutrumpins savo gyvenimo trukmę. Jie taip pat, žinoma, gali daryti gerus darbus ir transcenduoti savo sąmonę, tuo būdu pratęsdami savo gyvenimą.

Žmogus gali pasiekti tašką, kuomet jo arba jos natūrali gyvenimo trukmė baigiasi. Tačiau, jeigu jie užima postą visuomenėje, jie gali pavogti tiek daug energijos iš po jais esančių žmonių, jog ji palaikys juos gyvus, net ir praėjus šiai galutinei ribai. Būtent tokia yra situacija Rusijoje, ir būtent tai leidžia Vladimirui Putinui toliau būti įsikūnijime šiuo metu, nors jo laikas baigėsi jau prieš pusantrų metų.

Šią aplinkybę jums sunku kaip nors pakeisti, nes, nors galite išsakyti prašymus ir teismo prašymus šiuo klausimu, negalite nustelbti laisvos Rusijos žmonių valios savo išsakomais prašymais. Galite paprašyti, ką ir darėte šiose invokacijose, surakinti demonus ir įsikūnijime nesančias puolusias būtybes, kurios remia Putiną. Tačiau negalite išsakyti prašymo, kuris nustelbtų laisvą Rusijos žmonių valią, kurie žvelgia į jį kaip į stiprų lyderį, galintį atkurti Rusijos didybę, kurią jie trokšta matyti. Žinoma, šis troškimas nėra būtinas poreikis, Jie taptų daug laisvesni, palikę šį Rusijos didybės troškimą. Tačiau, kol jie to daryti nenori, negalite išsakyti prašymų, kurie tai nustelbtų.

Jums taip pat reikia suprasti, kad pačiam Putinui Ukraina iš tiesų nerūpi. Jis neturi kažkokio konkretaus tikslo, neturi netgi tikslo užkariauti rytinę Ukrainos dalį ar visą Ukrainą, ar sukurti buferinę zoną tarp savęs ir NATO. Putinas nejaučia grėsmės iš NATO. Jis puikiai žino, kad NATO neketina pulti Rusijos. Jis labai gerai žino, iš to, kaip reagavo Vakarų lyderiai nuo jo įsiveržimo į Ukrainą, kad jie jau verčiau norėtų, jog jis būtų pasyvus, ir kol jis bus pasyvus, jie nesiims prieš jį jokių karinių veiksmų. Tačiau Ukrainos konfliktas jam reikalingas savo įvaizdžiui Rusijos žmonėse plėsti.

Jam reikia sustiprinti šį įvaizdį, nes, žinoma, Rusijos žmonių sąmonė kyla, dėka daugelio mokinių Rusijoje, kurie pripažįsta pakylėtųjų mokytojų mokymus ir jau ilgą laiką kalba šaukinius bei invokacijas – duotus ne tik per šį pasiuntinį, bet taip pat ir per ankstesnes dispensacijas bei kitus pasiuntinius. Tad noriu pagirti tokios daugybės pasišventusių pakylėtųjų mokinių Rusijoje dedamas pastangas, kurie atnešė šią šalį iki tokio taško, kuomet ji yra labai arti lūžio kolektyvinėje sąmonėje, kuomet kritinė masė Rusijos žmonių galiausiai sugebės palikti stipraus lyderio sindromą, kas atneš naują erą į Rusiją.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels