Šiandieniniai pinigų keitėjai

Klausimas: Ką Jėzus padarytų su šiandieniniais šventyklose sėdinčiais pinigų keitėjais?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Rusijoje, Novosibirske 2017 metais.

Na, mano mylimieji, šiandien pinigų keitėjai sėdi ne tik šventyklose, bet visose visuomenės institucijose. Pinigų keitėjai nėra tiesiog tie, kurie keičia pinigus. Tai buvo tik vienas išsireiškimas apie juos tuo konkrečiu metu. Tačiau pinigų keitėjai visada yra tie, kurie išsikelia save į privilegijuotus postus, kuriuose gali išnaudoti kitus žmones.

Visada egzistavo tendencija atsirasti dvasininkijai, norinčiai įsiterpti tarp žmonių ir Dievo, tačiau pinigų keitėjai yra tie, kurie nori įsitaisyti į tokią vietą, kurioje galėtų gauti kažkokią ypatingą naudą čia, Žemėje. Tad viena pinigų keitėjų išraiška šiandieninėje visuomenėje yra tie, kurie sėdi valdžioje ir turi kažkokius ypatingus įgaliojimus, pavyzdžiui, gauti pinigus iš žmonių per taip vadinamą korupciją, bet kartais net ir labiau sankcionuotu būdu, kuomet žmonės privalo jiems mokėti. Arba žmonės turi jų bijoti ir rodyti jiems ypatingą pagarbą. Tad matote tai visose visuomenėse, tačiau kai kuriose visuomenėse labiau už kitas.

Daugelyje labiau išsivysčiusių pasaulio šalių matote, kad biurokratija iš tiesų yra milžiniškas darinys visuomenėje, ir daugelis žmonių biurokratijoje turi visas tas ypatingas, privilegijuotas pozicijas. Kartais jie yra tarsi kokie dievukai, galintys spręsti žmonių gyvenimą, ką jie gali ir ko negali daryti, ar jie gali statytis namą, ir kur jie gali šį namą statyti, ir daugelį kitų panašių dalykų. Tad tai iš tiesų yra gilesnė pinigų keitėjų koncepcijos prasmė. Daugelis šių pinigų keitėjų naudojasi savo pozicija papildomiems pinigams gauti per korupciją, nors tą daro ne visi. Kai kurie iš jų yra sąžiningi, kai kurie netgi yra geranoriški, tačiau jie tiki žinantys geriau už žmones. Kai kurie iš jų netgi tiki žinantys geriau už politikus, kurie buvo išrinkti žmonių, nors pačių biurokratų niekas nerinko. Tad daugelis jų yra tarsi kokie pusdieviai, tarsi dievai Žemėje, ir jie yra tokioje pozicijoje, kurioje niekas virš jų ar žemiau jų visuomenėje negali jiems paprieštarauti, negali jų pataisyti, negali jų kvestionuoti, ir būtent tokia yra tikroji pinigų keitėjų prasmė.

Ką šiandien su jais padaryčiau? Na, padaryčiau tai, ką dariau iki šiol, supažindinčiau žmones su keliu į Kristiškumą ir padėčiau jiems eiti šiuo keliu, kad jie galėtų pakilti virš galvojimo, jog turėtų rodyti ypatingą pagarbą šiems pinigų keitėjams. Tai nereiškia, kad turėtumėte eiti ir prieš juos maištauti. Daugeliu atvejų jūs, būdami Kristaus būtybėmis, atiduodate ciesoriui, kas ciesoriaus, ta prasme, kad tiesiog padarote, ką turite padaryti, atliekate praktinius dalykus savo gyvenime, ir tuomet nekreipiate į tai per daug dėmesio. Tačiau galiu jums pasakyti, kad vienintelis realus sprendimas, kaip ir bet kurioje kitoje srityje, pirmiausia yra pakelti kolektyvinę sąmonę į aukštesnį lygmenį, bet taip pat pakelti sąmoningą žmonių suvokimą, nes galite matyti, kad yra šalių, pagrinde Vakaruose, kurios perėjo skirtingus etapus, kuomet žmonės pradėjo jausti nepasitenkinimą biurokratija, ir tiesiog pareikalavo pokyčių. Kai kuriose šalyse matėte, kad tai atvedė prie laipsniško pokyčio, kuomet politikuose, žiniasklaidoje atsirado noras atkreipti dėmesį į biurokratus ir neleisti jiems įsitaisyti tose privilegijuotose pozicijose, ir tai sukėlė pokytį biurokratijoje, atsirado supratimas, kad biurokratija turi tarnauti žmonėms, o ne žmonės biurokratijai.

Tad kai kuriose šalyse buvo pasiektas nemenkas progresas, kuomet žmonės nebebijo biurokratijos, jie žino neprivalantys nieko papirkinėti, ir papirkinėjimai nėra priimtini, korupcija nėra priimtina, ir visuomenėje yra atsiradęs požiūris, kad biurokratai turi tarnauti žmonėms. Tai reiškia, kad tie, kurie nesugebėjo atlikti to pokyčio savo sąmonėje, išėjo į pensiją arba tiesiog pasitraukė, ir biurokratinis aparatas pritraukė naujus žmones, turinčius požiūrį, kad jie čia yra tam, kad tarnautų. Tad tai, žinoma, yra labai svarbus pokytis visose šalyse, tarp jų ir Rusijoje, ir galite laikyti tam viziją, išsakyti prašymus, tačiau bet kuriuo metu egzistuoja tam tikra biurokratija, ir turite daryti, ką turite daryti, kad galėtumėte judėti pirmyn savo planuose ar savo grupės planuose. Tad atiduodate ciesoriui, kas ciesoriaus, ta prasme, kad darote, ką turite daryti, tačiau neleidžiate, kad tai kliudytų jūsų Kristiškumui ar jūsų progresui kelyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels