Izraelio valstybė yra išbandymas visiems žmonėms

Klausimas: Kokį unikalų vaidmenį turi vaidinti žydų šalis? Koks iš pradžių buvo šiai šaliai paskirtas dangiškasis planas? Kokį vaidmenį ši šalis šiuo metu vaidina pasaulinėje bendruomenėje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Kaip ir bet kuriuo kitu klausimu, čia tikrai netrūksta fantastinių teorijų, įskaitant ir tai, kad Izraelio valstybė yra Dievo plano dalis, galbūt netgi paskutinio Armagedono mūšio dalis. Visos šios teorijos neturi visiškai jokio ryšio su realybe. Mes, pakylėtieji mokytojai, į šiuolaikinę Izraelio valstybę žiūrime kaip į testą, testą pasaulio šalims, ir testą žmonėms, visur gyvenantiems žydų žmonėms, ir žydų žmonėms, kurie gyvena Izraelyje. Žinoma, tai taip pat yra testas ir ne žydų žmonėms, gyvenantiems Izraelio valstybėje.

Nebuvo jokio dangiško įsako, kuris būtų reikalavęs sukurti žydų valstybę. Ji iš dalies buvo sukurta dėl tam tikrų nedidelio valdžios elito manipuliacijų, tačiau didžiąja dalimi ji buvo sukurta dėl to, kad daugelis šalių pasaulyje po holokausto jautė, kad yra būtina parodyti žydų žmonėms kažkokį malonės gestą. Tačiau, net ir pačiais optimistiškiausiais vertinimais, holokauste buvo nužudyta tik 6 milijonai žydų. Žinoma, „tik“ sakau labai atsargiai. Ir vis dėlto, tai yra faktas, kad 6 milijonai žmonių buvo numarinti badu Ukrainoje Stalino valdymo metais XX-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje. Ir pasauliui neatrodė būtina parodyti panašų malonės gestą Ukrainos žmonėms, ir galite paminėti dar daug kitų pavyzdžių iš skirtingų pasaulio vietų, kuriose buvo vykdomi genocidai, ir kuriuos pasaulis iš esmės ignoravo.

Tai kodėl tuomet yra taip stipriai koncentruojamasi į žydus? Na, žinoma, dėl to, kad krikščionybė yra religija, kuri į savo šventraščius įtraukė Senąjį Testamentą, ir, paversdama Jėzų stabu, ji taip pat stabu pavertė ir taip vadinamą Šventąją Žemę. Yra daug krikščionių, ypač Jungtinėse Valstijose, kurie jaučia, kad Šventoji Žemė, kuri dabar yra Izraelio Valstybės viduje, privalo turėti kažkokią epinę svarbą pasauliui.

Kaip jau anksčiau sakėme, tai nėra tiesa. Jėzus senovės Izraelyje į fizinį įsikūnijimą atėjo ne dėl to, kad ten būtų buvusi šventoji žemė, o dėl to, kad ten buvo nešventa žemė, pilna puolusių būtybių, kurioms buvo reikalingas teismas. Ir visas Vidurio Rytų regionas nėra šventa žemė, kadangi vėlgi, kaip net ir šiandien matote, joje vyksta nuolatiniai karai ir konfliktai.

Tad Jungtinėse Valstijose esantiems krikščioniams būtų labai išmintinga permąstyti savo požiūrį į Izraelio valstybę. Tikrai nėra verta rizikuoti didelio masto karu, potencialiai net ir atomine konfrontacija, dėl nors vienos valstybės pasaulyje. Izraelio valstybei ir joje gyvenantiems žmonėms reikia išmokti save laikyti paprasta šalimi šalių šeimoje, niekuo neypatinga, Dievo neišskirta ir nenusipelniusia išskirtinio popinimo ar privilegijų.

Tik tuomet, kai žydų žmonės pradės realistiškai vertinti savo vertę, santykyje su juos supančių žmonių verte, galės būti padarytas realus progresas, sprendžiant Izraelio valstybę supančias problemas, kurios randa atgarsį visame regione. Tam, žinoma, bus būtina, kad daugelis krikščionių, ypač Jungtinėse Valstijose, ryžtųsi iš naujo įvertinti Bibliją, pripažindami, kad didelė dalis Senojo Testamento tėra paprasčiausia vienos žmonių grupės istorija, ir todėl tai nėra neklystantis Dievo žodis.

Suprantu, būdamas praktišku realistu, kad nėra tikėtina, jog tai įvyks šiandien ar rytoj. Tačiau duodu viziją tiems iš jūsų, kurie esate dvasingi žmonės. Prašau jūsų laikytis vizijos, kad nebus didelio masto karo ar ginkluoto konflikto dėl Izraelio valstybės. Kaip ir bet kurios kitos problemos pasaulyje atveju, visada egzistuoja potencialas viską taikiai išspręsti, pakeliant žmonių sąmoningumą. Tačiau sąmoningumas negalės būti pakeltas tol, kol žmonės nenorės sąžiningai ir tiesiai pažvelgti į problemą, kurią jums čia apibūdinau tik pačiais bendriausiais bruožais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels