Konspiracijos teorijos ir Izraelio valstybė

Klausimas: Ar žydų tauta yra visiškai pavergta valdžios elito? Ar tiesa, kad būtent ši tauta suorganizavo 1917-ųjų metų revoliuciją? Kokie gyvybės srautai įsikūnija skirtingose šalyse?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Mes perdavėme mokymus apie žydų tautą ir Izraelio šalį savo diktavimuose Izraelyje 2009 metais (Nuoroda yra į pirmąjį diktavimą. Naudodamiesi data, galite lengvai atrasti tolesnius Izraelyje perduotus diktavimus.), ir noriu jus paraginti juos išstudijuoti. Taip pat noriu paraginti būti atsargiems, priimant bet kokias konspiracijos teorijas. Žinoma, žydų tauta, jeigu tai sakydami turite galvoje Izraelio valstybę, nebūtų galėjusi finansuoti bolševikų revoliucijos, kadangi tuo metu šiuolaikinė Izraelio valstybė neegzistavo. Tad tiesiog galima pasakyti, kad buvo tam tikri žydų kilmės žmonės, kurie amžių eigoje dalyvavo visokiuose sąmoksluose, tame tarpe ir bankininkystės industrijoje. Tačiau tai nereiškia, kad žydų tauta, kas reikštų visus žydų tautybės žmones, yra už tai atsakingi.

Ir vis dėlto, yra būtina pasakyti, kad žydai nebuvo Dievo išrinktieji žmonės. Visa ši idėja, kad Dievas išsirinko kažkokius žmones, tegali kilti iš puolusio mąstymo, kuris, žinoma, padarė tam tikrą poveikį Biblijai ir daugeliui kitų religinių šventraščių, ir daugeliui žmonių visame pasaulyje. Nėra taip, kad egzistuoja kažkokia viena grupė žmonių, kurioje puolusių būtybių yra daugiau nei kitose, nes puolusių būtybių yra visur, ypač didesnėse šalyse, kuriose egzistuoja galimybė įgyti didesnę valdžią. Tad matote, kad daugelį šimtmečių žydų žmonės buvo išsibarstę po visą pasaulį, ir todėl nebuvo tokio darinio, kurį būtų buvę galima vadinti žydų šalimi. Todėl puolusioms būtybėms nebuvo labai patrauklu tarp jų įsikūnyti.

Šiuolaikinėje Izraelio valstybėje yra įsikūnijęs tam tikras puolusių būtybių skaičius, tačiau procentaliai tai nėra didesnis skaičius nei kitose šalyse, ypač didesnėse šalyse. Tad iš tiesų nėra jokių priežasčių kaltinti šiuolaikinių žydų dėl visų tų konspiracijų, kurias inicijavo vienas ar keli žmonės. Prie bolševikų revoliucijos finansavimo taip pat prisidėjo ir amerikiečiai, ir negalite dėl to kaltinti visų amerikiečių, nors, kaip sakėme, jeigu šalis leidžia valdžios elitui toliau tęsti savo egzistavimą ir manipuliacijas užkulisiuose, tuomet visi žmonės neša už tai tam tikrą karminę atsakomybę.

Tačiau, vėlgi, nesinaudokite kelių žmonių pavyzdžiais tam, kad pradėtumėte klijuoti etiketes visiems tam tikros grupės ar šalies žmonėms. Akivaizdu, kad žydų žmonės amžių bėgyje patyrė daug diskriminacijos, ir tai, žinoma, nėra tas dalykas, kurį mes, pakylėtieji mokytojai, skatintume.

Šiandieniniai žydų žmonės ne tiek jau daug kuo skiriasi nuo visų kitų žmonių, kai pažvelgiate už išorinių regimybių, ką mes jus raginame daryti savo mokymuose. Tad matykite universalius, dvasinius visų žmonių aspektus, ir ne tik kad gyvensite taikesnį gyvenimą Žemėje, bet ir greičiau užsitarnausite savo pakylėjimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels