Aukso Amžiaus įkūnijimo grafikas ir sunkumai

Klausimas: Kalbame, kad Aukso Amžius bus įkūnytas per ateinančius du tūkstančius metų kaip nuolatos besitęsiantis amžius. Tik įsivaizduokite, jeigu šiuo metu įsikūnytų 10 000 Kristaus būtybių. Ir taip pat egzistuoja keletas milijonų būtybių, per šį gyvenimą galinčių pasiekti aukštą Kristiškumo lygmenį. O taip pat buvo paminėta, kad yra keli šimtai žmonių/dvasinių būtybių, kurie gali pasiekti Budiškumą, ir kas būtų, jeigu jie dabar ateitų į įsikūnijimą. Tad mano klausimas būtų toks: ar Kristaus būtybės jau yra nubudusios vykdyti savo Dangiškąjį planą, o jeigu dar nėra nubudusios, ką galime padaryti, kad jas pažadintume?

Antras klausimas: Kada galime tikėtis kritinio pokyčio šioje planetoje, jeigu dirbsime kartu dėl Sen Žermeno Aukso Amžiaus amžino įkūnijimo? Ar kas nors pasikeis? Jeigu dirbsime drauge, ar galime tikėtis kokių nors kritinių pokyčių po kokio dešimtmečio?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Žmonės, kurie šiuo metu yra įsikūnijime ir kurie turėjo aukštą Kristiškumo laipsnį prieš ateidami į įsikūnijimą, jie visi daugiau ar mažiau intuityviai jaučia, koks yra jų dangiškasis planas, ir daugelis jų dirba dėl jo įgyvendinimo. Na, ir dabar, dalykas, kuris galėtų įvykti, yra tai, kad jie galėtų labiau įsisąmoninti šį procesą. Jie galėtų labiau įsisąmoninti faktą, kad egzistuoja toks dalykas, vadinamas Kristiškumu, ir jie gali pasiekti aukštesnius jo lygmenis ir gali pilniau tai išreikšti. Ir jūs galėtumėte dėl šio tikslo išsakyti prašymus, tačiau viskas, žinoma, yra pavaldu laisvai valiai.

Kartais nutinka taip, kad tam tikrą Kristiškumo laipsnį pasiekęs žmogus ateina į įsikūnijimą, ganėtinai stipriai intuityviai jausdamas, jog turi koncentruotis į tam tikrą sritį. Ir jis tuomet taip giliai pasineria į tą sritį, jog sutelkia į ją visą savo dėmesį. Daugeliu atvejų, tai nėra aukščiausias potencialas tam tikrą Kristiškumą pasiekusiam žmogui. Jis galėtų labiau įsisąmoninti kelią, galėtų sąmoningiau pakilti į aukštesnius lygmenis ir atlikti netgi dar platesnį tarnavimą. Tad ir dėl šio dalyko galite išsakyti prašymus.

Egzistuoja milijonai žmonių, kurie turi potencialą pasiekti Kristiškumą, ir dėl jų taip pat galite išsakyti prašymus, kad jie iš tiesų nubustų ir įsisąmonintų, jog egzistuoja kelias, kuriuo jie gali eiti, idant galėtų greičiau įkūnyti Kristiškumą. Jūs galite jiems padėti mokymais, galite daryti kitus dalykus, tačiau visi šie dalykai, žinoma, yra pavaldūs laisvai valiai.

Kada galite tikėtis Aukso Amžiaus įkūnijimo? Na, tai priklauso nuo žmonių pasirinkimų ir kada bus pasiekta kritinė masė tam tikruose dalykuose. Žinoma, Aukso Amžius jau yra pradėjęs įsikūnyti, ir Aukso Amžius nėra tai, kad, kaip jau anksčiau sakiau, galite pasiekti tam tikrą tašką, kuriame galėtumėte tarti: „Štai, dabar jau yra įkūnytas Aukso Amžius“. Nes Aukso Amžius yra besitęsiantis procesas.

Nėra taip, mano mylimieji, kaip daugelis įsivaizduoja, kad ateis toks momentas, kai bus įkūnytas Aukso Amžius, ir dabar jūs turėsite idealią visuomenę, kuri tokia ir liks per visus likusius 2000 metų. Per ateinančius 2000 metų vyks nuolatinis augimas, per kurį pasieksite vis aukštesnius lygmenis. Egzistuoja žemiausias potencialas ir aukščiausias potencialas. Jeigu bus įkūnytas aukščiausias potencialas, net nesugebėsite įsivaizduoti pokyčių, kurie įvyks visuomenėje, pagal šiuo metu egzistuojančias sąlygas. Jeigu bus įkūnytas žemiausias potencialas, tai vis tiek bus daug aukštesnė būsena nei turite šiandien.

Iš tiesų negalite nustatyti linijiško laiko, kada tai įvyks, dėl to, kad egzistuoja laisva valia, ir dėl to, kad tai yra besitęsiantis procesas. Tačiau, jeigu paimtume teorinį scenarijų, kad visos Kristaus būtybės ir visi tie, kurie turi potencialą įkūnyti Kristiškumą, iš tiesų nubustų, iš tiesų susirinktų drauge, unisonu išsakytų tam tikrus prašymus dėl tam tikrų pokyčių atnešimo, jeigu tai įvyktų, pokyčius pradėtumėte matyti iš karto, kadangi tiek daug žmonių – milijonai žmonių – savo dėmesį sukoncentruotų į tą patį dalyką. Tam tikrus pokyčius pradėtumėte matyti iš karto, tiesiog dėl to, kad jie sugebėtų pakeisti kolektyvinę sąmonę.

Tačiau, dalis Aukso Amžiaus yra ir tai, kad pasieksime tašką, kai pati materija pasidarys ne tokia tanki, ir tai turės daug subtilių padarinių, apie kuriuos dar iš tiesų nekalbėjau, tačiau tai užtruks daugiau laiko. Kalba čia eina apie šimtmečius. Ne tiek daug šimtmečių, bet reikės vieno ar dviejų šimtų metų, kol pradėsime tai matyti idealiame scenarijuje. Tai gali užtrukti dar ilgiau, jeigu bus įkūnytas žemiausias potencialas.

Vėlgi, net jeigu visi šie žmonės susirinktų drauge, šioje lygybėje vis dar egzistuoja kintamasis: daugumos laisva valia. Tad nors galėtumėte pradėti matyti tam tikrus pokyčius iš karto, vis dar egzistuoja limitas, kiek greitai šie pokyčiai galėtų būti įgyvendinti, ir tai yra susiję tiek su populiacijos daugumos laisvos valios pasirinkimais, tiek su žmonių gebėjimu pakankamai greitai pakeisti savo tapatumo jausmą.

Jau matėte, kad yra žmonių, kurie kalba apie ateities šoką, ir kaip net ir pastarasis šimtmetis daugeliui žmonių kėlė didelį iššūkį, nes įvyko tiek daug technologinių pokyčių, kad kai kurie žmonės tiesiog nesugebėjo atlikti pokyčio savo prote. Pažvelkite, pavyzdžiui, kiek daug vyresnių žmonių vis dar nesinaudoja kompiuteriais. Taip yra ne dėl to, kad jie nėra pakankamai protingi, ar nesugebantys išmokti naudotis kompiuteriu. Taip yra dėl to, kad jie nesugeba savo protuose pereiti į mąstymą, kuris yra reikalingas, norint naudotis kompiuteriu. Jie nesugeba palikti senojo mąstymo, su kuriuo užaugo.

Tad tai yra vienas iš Aukso Amžiaus iššūkių. Kartais man tiesiog tenka atidėti tam tikrų naujų žinių ir technologijos perdavimą, nes matau, kad pernelyg daug žmonių tiesiog nesugeba pakelti pokyčių, nesugeba prie jų prisitaikyti, o tai, žinoma, nėra mano intencija. Juk suvokiate, mano mylimieji, kad nesėdžiu čionai kaip koks diktatorius, ir nesakau, kad štai tas turi įvykti 2043 metais. Aš žiūriu į žmones. Ieškau būdų padėti žmonėms.

Vėlgi, egzistuoja tendencija tarp senesnių Pakylėtųjų Mokytojų mokymų dispensacijų galvoti, kad mano Aukso Amžius pagrinde gali būti apibrėžiamas tam tikrais fiziniais, technologiniais pasiekimais, kurie bus įkūnyti. Tai nėra tiesa. Mano Aukso Amžiaus tikslas yra pakelti žmonių sąmonę, kad žmonėms vis lengviau ir lengviau taptų sekti Jėzaus pavyzdžiu ir įkūnyti Kristaus sąmonę. Pagrindinis mano rūpestis nėra fiziniai pokyčiai, politiniai pokyčiai, tai nėra tam tikrų technologijų ir pažangios visuomenės įkūnijimas. Mano tikslas yra kelti žmonių sąmonę, ne per prievartą, ne šokiruojant juos, kad jie nesugebėtų to pakelti, o dirbant su jais, pagal jų pačių rodomą norą.

Jūs, pavyzdžiui, turėtumėte būti atsargūs ir išsaugoti pusiausvyrą, nepradėdami manyti, jog mano Aukso Amžiaus atnešimas yra toks svarbus, kad turėtumėte mėginti primesti jį kitiems žmonėms. Negalite savo invokacijų ir šaukinių kalbėti su mintimi, kad jūs norite, arba turite, arba kad yra pateisinama versti kitus žmones. Viskas turi būti savanoriška. Nėra taip, kad stoviu čia ir trypiu koja, sakydamas, kad Žemė atsilieka. Žinoma, tam tikrose srityse ji iš tiesų atsilieka nuo ten, kur galėtų būti, ir vis dėlto, aš žiūriu į visumą. Žvelgiu į žmones ir žiūriu, ką jie sugeba pakelti, ir mėginu, geriausiu įmanomu būdu, kaip jau anksčiau sakėme, duoti žmonėms tai, ko jiems reikia jų dabartiniame lygmenyje, kad jie galėtų žengti tą sekantį žingsnį. Žinoma, yra daug žmonių, kurie yra išsiveržę į priekį, ir būtent dėl to kai kurios šalys įvairiais būdais pirmauja, tame tarpe ir technologijų srityje.

Matote, mano mylimieji, yra šalių pasaulyje, kuriose, jeigu šių šalių žmonės būtų perkelti į jūsų gyvenimo būdą technologiniame amžiuje, jie tiesiog nesugebėtų to pakelti. Turiu visa tai apskaičiuoti, ir visa tai, atvirai kalbant, yra labai sudėtinga dėlionė. Tačiau taip pat jaučiu didžiausią džiaugsmą tai darydamas, ir todėl galbūt turiu daugiau kantrybės, nei paprastai išreiškiu. Tad ir jums būtų gerai išsiugdyti šią kantrybę, ne ta prasme, kad neišsakytumėte prašymų, bet ta prasme, kad nenusiviltumėte, pasauliui nepasikeitus per vieną popietę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels