Diskriminacija pagal amžių

Klausimas: Ar negalėtumėte, prašau, duoti mums viziją apie tai, kaip pakylėtųjų mokytojų mokiniai galėtų prisidėti prie proceso sustabdyti diskriminaciją pagal amžių. Gerbiu faktą, kad pirmiausia turime pradėti nuo visų savo atskirųjų savasčių atpažinimo ir įveikimo, kurios yra susijusios su diskriminacija pagal amžių, ir jau tuomet galėsime būti atviromis durimis diskriminacijos dėl amžiaus išgydymui masinėje sąmonėje. Ar negalėtume pritaikyti tavo teiginio: „Privalo būti kažkas, ką mylėtume labiau už buvimą teisiu“, padėdami sustabdyti diskriminaciją pagal amžių. Pavyzdžiui, dauguma žmonių galiausiai pasensta, todėl mylėti save yra svarbiau nei būti teisiu. Kokia yra vizija, kalbant apie amžių, Aukso Amžiuje? Pavyzdžiui, ar žmonės vis dar išeidinės į pensiją?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, jeigu jaučiate, kad diskriminacija dėl amžiaus jums yra svarbi tema, galite taikyti mūsų mokymus, mūsų invokacijas ir šaukinius, išsakydami prašymus dėl šių kolektyvinių padarų išvalymo, kurie skatina diskriminaciją dėl amžiaus, ir galite paprašyti išlaisvinti žmones, kurie gali kažką padaryti, kad tai būtų sustabdyta. Tačiau daugumai pakylėtųjų mokytojų mokinių egzistuoja kitos temos, kurios yra svarbesnės jų Dangiškajam Planui.

Mes iš tiesų neplanuojame perduoti plačių mokymų šia tema – tuo nenoriu pasakyti, kad nėra mokinių, kurie yra įsirašę savo Dangiškajame Plane dirbti su šia problema. Tačiau mums pereinant į Aukso Amžių, ši problema darysis vis mažiau svarbi, ir tam yra įvairių priežasčių. Labiau trumpalaikėje perspektyvoje bus, žinoma, taip, kad įvyks pokytis, ir vyresni žmonės bus pradėti laikyti visuomenės turtu, nes jie turi išminties ir patirties. Ir todėl jie taps jaunesnių žmonių mentoriais ir mokytojais.

Ir tai pradės vykti, nes visuomenės ims naudotis visais joms prieinamais ištekliais ir suvoks, kad tiesiog nėra logiška, jog žmonės įgyja išsilavinimą, dirba 40 metų, o tuomet išeina į pensiją, kurioje visuomenė jų visiškai neišnaudoja. Tai yra išteklių švaistymas. Bus sukurtas didesnis atvirumas, net ir institucijos, kurios naudosis į pensiją išėjusių žmonių patirtimi.

Jums perėjus dar toliau į Aukso Amžių, vis daugiau ir daugiau žmonių nebeišeis į pensiją, jie ir toliau liks įsitraukę visuomenėje, naudodamiesi savo patirtimi ir išmintimi padėti kitiems. Ir, žinoma, mums perėjus dar toliau į Aukso Amžių, senėjimas darysis vis mažesnė problema, kadangi fiziniai kūnai bus sveikesni, tad žmonės galės sulaukti garbesnio amžiaus, nepatirdami sveikatos problemų ar savo gebėjimų susilpnėjimo. Galėtume sakyti, kad, žvelgiant iš pakylėtosios perspektyvos, senėjimas yra problema, kuria pasirūpins laikas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels