Dangus

Nauja kalba naujai žmonių kartai

Klausimas: Panaikinant atotrūkį tarp skirtingų atgyvenusių paradigmų, jaučiu pašaukimą atnešti naują kalbą naujai žmonių kartai, kuri nebūtų apibrėžta religijos, mokslo ar dvasingumo rėmų. Ką turėčiau apie save žinoti, kad galėčiau tai padaryti?

Kimas: Naują kalbą – tokią kaip anglų, prancūzų, vokiečių?

Papildomas paaiškinimas: Kaip naują mąstymą arba paradigmą.

Kimas: Tai labiau koncepcijų srityje?

Klausimą uždavęs žmogus: Taip.

Kimas: Gerai.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Na, atsakymas į klausimą, ką turėtumėte žinoti apie save, yra iš esmės, kad turėtumėte naudotis mokymais pirmykštei savasčiai ir visoms kitoms savastims įveikti, kurios trukdo jums išpildyti šią misiją. Akivaizdu, kad darant kažką panašaus į tai, tai gali ateiti tik iš jūsų AŠ ESU Esaties ir pakylėtųjų mokytojų, su kuriais asmeniškai dirbate.

Tad esmė čia yra pašalinti blokus, kurie gali veikti jūsų matymą ar netgi gali skatinti jus mėginti tai daryti su ramybėje nesančiu požiūriu, kaip apie tai kalbėjau, ir todėl svarbiausia jums yra pasiekti kuo didesnį proto aiškumą, kad galėtumėte tapti atviromis durimis.

Jums taip pat, žinoma, reikia suprasti kultūrą, kuriai mėginate atnešti šią naują kalbą. Ko reikia jauniems žmonėms? Kaip jie mąsto ir koks yra jų požiūris į gyvenimą? Tad tai yra omega aspektas, turite turėti ryšį su tuo, ir būtent dėl to, kaip jau anksčiau sakėme, šis pasiuntinys negali visko padaryti, nes jis nežino visko, kas vyksta, jis negali turėti ryšio su kiekviena žmonių grupele, kiekviena kultūra, ir būtent dėl to egzistuoja didelis potencialas, kad jūs visi taip pat atrasite būdą būti Aukso Amžiaus atnešimo dalimi.

Tačiau žinoma, kadangi perdavėme jums šiuos įrankius, pagrindinis mūsų rūpestis yra, kad taptumėte kuo atviresnėmis durimis, idant neturėtumėte visų šių išorinių savasčių, kurios pastoja jums kelia ir iškreipia jūsų pastangas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels