Dangus

Nuosavybės turėjimas Aukso Amžiuje

Klausimas: Ar galėtų Sen Žermenas pakomentuoti materialių daiktų nuosavybės temą, kaip pavyzdžiui, namų ir automobilių? Kaip visa tai atrodys Aukso Amžiuje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Pradiniuose Aukso Amžiaus etapuose – ir tam tikra prasme mes jau esame kai kuriais atžvilgiais pradiniuose Aukso Amžiaus etapuose – nuosavybė egzistuos, individuali nuosavybė, kurią apims daug dalykų, įskaitant namus ir automobilius. Mums perėjus giliau į Aukso Amžių, pirmiausia įvyks tai, kad automobiliai išnyks ir jie bus pakeisti pažangesne keliavimo technologija.

Atsiras tendencija Vandenio Amžiuje, kuris bus bendruomenės amžius, kad užuot gyvenę individualiuose namuose žmonės pradės persikelti į labiau bendruomeninę aplinką, kurioje nebus individualios nuosavybės, bet pačiam bendrovės vienetui – ar tai būtų komuna ar kad ir kaip norėtumėte tai vadinti, kad ir kaip žmonės tai vadins – priklausys pastatai, tad žmonės galės įvairiu metu į juos atsikraustyti ir vėl išsikraustyti.

Taip pat ateis momentas, kai tai, ką jūs dabar vadinate valstybe, bus pakeista aukštesniu vienetu, kuris nesikoncentruos į nacionalinę valstybę ar nacionalinį lygmenį, ir šis vienetas rūpinsis būsto suteikimu visiems žmonėms. Tad atsiras tai, ką jūs šiandieniniame pasaulyje vadinate valstybiniais namais, į kuriuos žmonės galės atsikraustyti atsiradus reikalui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels