Pirminiai gyventojai lemia Žemės likimą

Klausimas: Turiu klausimą apie mūsų įgaliojimus Žemėje. Prisimenu, kad buvo pamoka apie Žemės gyventojus, apie tuos gyvybės srautus, kuriems Žemė yra gimtoji planeta, o taip pat apie gyvybės srautus, kurie atėjo iš kitų sistemų, ir kad pirminiai gyventojai turi teisę priimti sprendimus dėl Žemės kėlimo aukštyn.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels konferencijoje Los Andžele 2015 metais:

Tai tiesa, kad bet kuri planeta kyla aukštyn arba leidžiasi žemyn pagal gyvybės srautų, dėl kurių planeta buvo sukurta kaip mokymosi platforma, daromus pasirinkimus. Kartais tai nebūna pirminiai gyvybės srautai, kadangi iš planetos gali būti pakilę daug naujų gyvybės srautų bangų, ir po jų ateina naujos gyvybės srautų bangos. Tačiau aš čia kalbu apie tuos, kurie buvo sukurti nusileisti į įsikūnijimą tam tikroje planetoje kaip savo gimtojoje planetoje. Daugelyje planetų nutiko taip, kad šie pirminiai gyventojai nugramzdino savo planetą į žemyn traukiantį sūkurį.

Kai tai nutinka, planetoje yra leidžiama įsikūnyti ir kitiems gyvybės srautams, ir tai gali būti žemesni gyvybės srautai, tokie kaip puolusios būtybės, arba tai gali būti aukštesnę evoliuciją pasiekę gyvybės srautai, ir tarp jų visada egzistuoja pusiausvyra. Jų vaidmuo yra arba sukelti chaosą, nutempiant viską į kraštutinumą, ką daro puolusios būtybės, arba įkvėpti ir pademonstruoti pavyzdį, kad neprivalote pasiduoti mąstymui, sukūrusiam žemyn traukiantį sūkurį.

Kaip sakėme, šis mąstymas nebūtinai turi būti akivaizdžiai negatyvus ar primityvus. Tiesą sakant, daugelyje planetų egzistavo ankstesnės civilizacijos, kurios buvo daug toliau pažengusios ir pasiekusios didesnę harmoniją už tą civilizaciją, kurią šiuo metu matote Žemėje. Jos tiesiog pasiekė tašką, kuriame pradėjo stovėti vietoje, ir planeta nustojo būti gyvybės srautų pakylėjimo platforma, nes visi įstrigo vienoje vietoje tam tikrame lygmenyje.

Jūs, kurie esate dvasingi gyvybės srautai, atėję į Žemę, negalite nustelbti šių, pavadinkime juos pirminiais gyventojais, laisvos valios. Žinote, kad Žemėje buvo įsikūnijusios taip vadinamos pagrindinės rasės, ir kai kurios iš šių rasių jau yra pakilusios. Tie, kurie inicijavo žemyn traukiantį sūkurį, patys privalo nuspręsti iš jo išsilaisvinti.

Jie taip pat tam tikru laipsniu lemia, kokioms puolusioms būtybėms yra leidžiama įsikūnyti Žemėje. Jie tai daro platesne prasme. Kuo žemiau jie nusileidžia savo sąmonėje, tuo labiau priešinasi pokyčiams, ir tuo labiau mes esame linkę laikyti puolusiuosius planetoje, idant jie savo ramybės drumstimu galėtų išprovokuoti žmones permąstyti savo įsitikinimus.

Turite suprasti, kad egzistuoja tam tikra koreliacija tarp puolusių būtybių, kurioms yra leidžiama įsikūnyti planetoje, ir brandesnių dvasinių būtybių, kurioms yra leidžiama įsikūnyti. Visada egzistuoja pusiausvyra tarp šių dviejų grupių, idant puolusios būtybės negalėtų planetos pernelyg giliai nugramzdinti į žemyn traukiantį sūkurį.

Tad suvokiate, ką sakau. Būtent pirminiai gyventojai, kurie sukūrė žemyn traukiantį sūkurį, privalo nuspręsti, ar planeta kils aukštyn, ar leisis žemyn. Jūs, dvasingi žmonės, negalite nuspręsti nustelbti jų laisvos valios, tačiau taip pat to negali padaryti ir puolusios būtybės. Jos gali mėginti tai padaryti, tačiau negali to padaryti visos planetos mastu.

Ir nors planeta gali būti žemyn traukiančiame sūkuryje, kuris galiausiai gali atvesti prie planetos susinaikinimo, puolusios būtybės negali savarankiškai sunaikinti planetos be pirminių gyventojų laisva valia jiems suteiktos paramos. Jos gali mėginti juos sugundyti, gali mėginti naudoti prieš juos prievartą, gali daryti įvairiausius dalykus, tačiau pačios neturi įgaliojimų nuspręsti sunaikinti planetą, kaip ir jūs neturite įgaliojimų iškelti jos aukštyn.

Plačiąja prasme, pirminiai gyventojai apsprendžia puolusių būtybių sąmonės lygį, kurioms čia yra leidžiama įsikūnyti. Kas liečia specifines puolusias būtybes arba puolusių būtybių grupes, sprendimo teisę turite jūs, dvasingi žmonės, ir nusprendžiate labai paprastai. Įstatymas yra toks, kad, jeigu puolusi būtybė turėjo tam tikrą pasiekimų lygmenį prieš savo nuopolį, tuomet privalo atsirasti dvasinė būtybė, pasiekusi tą patį pasiekimų lygmenį, ir tik tuomet ši puolusi būtybė galės būti paimta.

Keldami savo sąmonę, jūs mums suteikiate teisę pašalinti specifines puolusias būtybes, nors ir neįmanoma šiuo būdu pašalinti jų visų. Tačiau iš tiesų galite pašalinti kai kuriuos iš pačių tamsiausių ir galingiausių, ir didžiausią gebėjimą manipuliuoti turinčių gyvybės srautų, keldami savo sąmonę. Taip pat galite prisidėti prieš šio proceso, netgi dar nebūdami pasiekę to pasiekimų lygmens, tiesiog išsakydami prašymus, ir tai yra jūsų turimi įgaliojimai, kaip dvasingų žmonių, atėjusių į Žemę iš išorės. Jūs negalite, bendrąja prasme, pakelti šios planetos aukštyn arba nugramzdinti jos žemyn, tačiau galite, labiau specifine prasme, palengvinti naštą, kurią kuria puolusios būtybės, ir kuri yra prislėgusi pirminius gyventojus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels