Pabėgėlių krizė yra galimybė

Klausimas: Norėčiau paklausti apie pabėgėlių krizę. Ar pakylėtieji mokytojai turi kokių nors idėjų apie tai, arba gal norėtų ką nors pasakyti apie šios problemos priežastis, ir ką mes galėtume dėl to padaryti.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2016 metais:

Yra keletas priežasčių jūsų taip vadinamai „pabėgėlių krizei.“ Mes į tai iš tiesų nežiūrime kaip į pabėgėlių krizę, mes į tai žiūrime kaip į galimybę. Tai yra galimybė pabėgėliams, kurie pagrinde atvyksta iš musulmoniškos/arabiškos kultūros, patiems tiesiogiai pamatyti ir patirti Vakaruose egzistuojančias sąlygas.

Viena iš didžiausių problemų, su kuria mes, pakylėtieji mokytojai susiduriame, yra tai „kaip panaikinti prarają“ tarp šiuolaikiniame, išsivysčiusiame pasaulyje egzistuojančio sąmonės išsivystymo ir musulmonų pasaulio. Buvo pasakyta, kad musulmonų pasaulis vis dar tebėra šiek tiek viduramžiškame mąstyme, ir šiame teiginyje yra tiesos. Tad kaip būtų galima pakylėti musulmoniškas šalis į aukštesnį sąmoningumo lygmenį, kai jos yra taip giliai įstrigusios į savo tradicijas ir taip stipriai bijo naujų dalykų? Tą galima padaryti, paskatinant jose gyvenančius žmones, bent kai kuriuos iš šių žmonių, patirti kitokią kultūrą.

Na ir dabar galite pažvelgti į kai kuriuos pabėgėlius ir galite matyti, kad jie yra linkę save izoliuoti. Jie nenori integruotis, nenori prisitaikyti, nenori priimti vakarietiško gyvenimo būdo. Galiu jus užtikrinti, kad, gyvendami Vakarų šalyje, net ir kurį laiką, dauguma žmonių kažkuriame lygmenyje vis tiek pasikeis. Jie pamatys, kad gyvenimas gali būti kitoks, nei jie patyrė, augdami Vidurio Rytuose ar Afrikoje.

Tai taip pat, žinoma, yra galimybė ir Europos šalims bei kitoms pasaulio dalims. Mes jau anksčiau sakėme, kad tam tikroms šalims suteikėme paramą, kuri joms leido sparčiau vystytis. Ir dalykas, kurio norime iš šių šalių, yra tai, kad, joms pasiekus tam tikrą išsivystymo lygį, jos nustotų koncentruotis į save ir savo pačių augimą ir pradėtų žiūrėti, kaip galėtų pasinaudoti savo progresu padėti kitiems.

Europos šalys nepadarė to pakankamai, ir todėl tai sukūrė palankias sąlygas daugelio žmonių atvykimui, kurie verčia europiečius iš esmės apsispręsti: Ar lauksime, kol mūsų šalis paskęs pabėgėlių sraute, o gal tiesiog pasinaudosime savo galimybėmis padėti žmonėms jų pačių šalyse, idant jiems nereikėtų bėgti? Ar imsimės iniciatyvos, ar priešingai – tiesiog reaguosime į mus užklumpančius įvykius?

Dar vienas dabartinę pabėgėlių krizę sąlygojantis veiksnys yra, žinoma, tai, kad puolusios būtybės specialiai mėgina kur tik įmanoma destabilizuoti pasaulį. Jos naudojasi viskuo, kuo gali, kad sukurtų neramumus tam tikrose Afrikos ir arabų šalyse. Matote tai Sirijoje, kur jos netgi naudojasi Rusijos šalimi nestabilumui didinti. Tai iš dalies yra specialiai Rusijos vadovybės vykdomi veiksmai, siekiant atsiteisti su Europa už tai, ką jie laiko Europos priešiškumu ir nepalankumu Rusijai. Iš dalies dėl Ukrainos, bet taip pat ir dėl daugelio kitų dalykų. Tai yra labai senas pyktis, kurį galite atrasti Rusijoje, ir kurį ji jaučia tiems, kurie yra pasiekę didesnį progresą už pačius rusus. Tą įkūnija ir pats Putinas, nors ne vien tik jis.

Čia egzistuoja keletas faktorių, tačiau esmė yra tokia. Europai reikia suvokti, kad ji pasiekė augimo lygmenį, kuomet jai yra absoliučiai būtina liautis koncentruotis į tai, ką aš pavadinau smulkmeniškomis problemomis. Europos šalims reikia pradėti koncentruotis į tai, kaip jos galėtų pasinaudoti savo progresu, kad padėtų kitiems žmonėms Europos bendruomenėje, pavyzdžiui, toms šalims, kurios buvo rytuose už Geležinės Uždangos ribų, bet taip pat ir toms šalims, kurios egzistuoja už Europos bendruomenės ribų. Jūs, kurie esate dvasingi žmonės, galite išsakyti prašymus šiam naujam sąmoningumui, tačiau norėčiau pasakyti, kad diktavimai, kuriuos duosime šioje konferencijoje, ir invokacijos, kurios bus paremtos šiais diktavimais, taip pat kalbės apie šią problemą, nors galbūt ir netiesioginiu būdu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels