Dangus

Petras ir Petro sąmonė

Klausimas: Regimai šis klausimas yra skirtas Jėzui, jame yra klausiama apie Petro vaidmenį ir jo sąmonę. Jis iš tiesų tavęs išsigynė, tačiau taip pat pašventė savo gyvenimą sekti tavimi geriausiai kaip sugebėjo.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Tiesą sakant, Petras visą likusį savo gyvenimą pašventė sekti savo paties susikurtu Kristaus įvaizdžiu. Jis šio įvaizdžio niekada nepaliko, ir galite tai matyti iš fakto, kad net kai turėjo būti nukryžiuotas, jis primygtinai prašė būti nukryžiuotas aukštyn kojomis, tuo norėdamas pademonstruoti, kad nėra vertas būti nukryžiuotas tuo pačiu būdu, kaip buvau nukryžiuotas aš. Tai jums rodo, kad net savo mirties patale, taip sakant, ant mirties kryžiaus, jis nepakeitė tos sąmonės. Jis nepaleido Petro sąmonės, – kurią pasmerkiau sakydamas „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone“, – noro priversti Gyvąjį Kristų, atėjusį jį išlaisvinti nuo jo proto įvaizdžių, paklusti tiems proto įvaizdžiams.

Ir būtent dėl to egzistuoja tam tikras simbolizmas katalikų bažnyčios teiginyje, kad Petras buvo pirmasis popiežius ir kad bažnyčia savo autoritetą kildina iš savo tiesiogiai atsekamos linijos iki Petro. Tai jums tiesiog parodo, kad katalikų bažnyčia, nuo pat savo sukūrimo iki dabartinių dienų, buvo ir tebėra visiškai apakinta, visiškai paremta Petro sąmone, kuri iš tiesų išsigina Kristaus ir nenori, kad Gyvasis Kristus ją išlaisvintų, bet nori priversti jį paklusti savo proto įvaizdžiui. Ar kada nors paskelbiau Petrą pirmuoju popiežiumi? Ar kada nors paskelbiau kažką, kas būtų vadinama katalikų bažnyčia? Tai kas sumąstė šią idėją? Manau, kad ne Kristaus protas, mano mylimieji.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels