Jėzus šiandien

Vienovė su besąlyginiu džiaugsmu

Kodėl tiek daug krikščionių atsisako įsileisti mintį, kad Jėzus galėtų kalbėti su žmonija šiandien?

Ar Jėzus yra atgyvena?

Ar Jėzus yra švelnus mokytojas ar tiesus mokytojas?

Išganytojo dvasinė tarnystė

Kodėl visi privalo susitaikyti su Jėzumi

Kaip žmogui iš tiesų atrasti Jėzų?

Viešpats, Hierarchas ar Mokytojas

Ar Jėzus patiria frustraciją?

Ko paklaustų Jėzus?

Ar Jėzus nusileis kūnu į Žemę?

Dar kartą apie antrąjį atėjimą

Jėzus nėra Krišnos reinkarnacija

Marija Magdalena – dvynė ar liepsna dvynė?

Jėzus, Marija Magdalena ir Nada

Ar Jėzus vienas danguje?