Dangus

Apreiškimas, armagedonas ir apokalipsė

Klausimas: Biblijoje, Apreiškimo Jonui knygoje, Apokalipsėje, Jonas sako, kad šį apreiškimą gavo iš Jėzaus. Ar Jėzus perdavė šį apreiškimą Jonui, ir kokia yra jo reikšmė, ir ypač, ar turi jis kokią nors prasmę šiandieniniame mūsų pasaulyje? Ir kaip dėl kitų Biblijos pranašysčių, ypač apie pasaulinį Armagedoną arba apokalipses?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Nesakyčiau, kad aš, kaip pakylėtasis mokytojas, perdaviau šį apreiškimą Jonui diktavimo pavidalu, kaip jūs mane girdite šiuo metu tiesiogiai kalbant. Tai buvo sudėtingesnė situacija, kurioje per mane iš pakylėtosios karalijos buvo pasiųsti tam tikri impulsai, tačiau tai buvo daug sudėtingesnis procesas. Šį apreiškimą priėmęs žmogus (kurio vardas, beje, nebuvo Jonas, ir tik vėliau tai buvo priskirta Jono vardui, kaip ir kitos evangelijos nebuvo parašytos Morkaus ar Luko vardus turėjusių žmonių), šis žmogus nesugebėjo priimti tiesioginio diktavimo, kaip jums dabar perduodu.

Šio teksto perdavimas turėjo tikslą, ir šių tikslų buvo ne vienas; tačiau vienas iš jų buvo perduoti tekstą, kuris būtų taip akivaizdžiai mistiškas, kad supainiotų žmonių protus ir priverstų juos peržengti dogmų ir doktrinų ribas, kurių atsiradimą galėjau numatyti krikščioniškajame judėjime. Taip pat, žinoma, tikslas buvo užslėpta forma perduoti visą šį mokymą, kurį mes jums dabar perdavėme daug išsamiau apie puolusias būtybes, apie tai, kad kai kurie žmonės nupuolė iš aukštesnės karalijos, kad egzistuoja blogio jėga, ir kad egzistuoja procesas, per kurį Žemė yra nuo šio blogio išlaisvinama.

Armagedono koncepcija turi vertę kaip simbolis. Egzistuoja įvairūs būdai, kuriais galite interpretuoti Apreiškimo Knygos simbolizmą, ir yra daugiau nei vienas pagrįstas būdas tai interpretuoti. Edgaras Keisis perdavė knygą, kurioje interpretuoja Apreiškimo Knygos simbolizmą, ir jo pateikiama interpretacija nėra neteisinga; tačiau tai nėra vienintelis būdas ar aukščiausias būdas tai interpretuoti.

Galbūt kažkada ateityje apie tai perduosiu daugiau mokymų, tačiau kol kas to nepadariau, todėl kad galime perduoti savo mokymus daug tiesesniu būdu, tad nemanau, jog būtų verta tuo užimti pasiuntinio laiką, nes, jeigu kalbėtume atvirai, labai mažai žmonių šiandieniniame pasaulyje iš viso yra skaitę Apreiškimo Knygą. Armagedono koncepcija iš tiesų nėra kažkas, kas nutiks per vieną dramatišką įvykį, kuomet galėtumėte nustatyti datą ir sakyti: štai tas pokytis. Tai yra nuolatinis procesas, kuris vyko nuo pat mano įsikūnijimo ir pakylėjimo, nes tai atnešė teismą tam tikroms puolusioms būtybėms, kurios pamažu yra paimamos iš Žemės.

Apie tai ne kartą kalbėjau ir anksčiau, tame tarpe ir prieš keletą metų Jeruzalėje perduotame diktavime. Tai yra nuolatos vykstantis procesas, ir iš tiesų nėra taip, daugeliu atveju (tiesą sakant, daugumoje atvejų), kad tai vyktų fizinėje oktavoje. Tai vyksta trijose aukštesnėse oktavose, nes ten egzistuoja puolusios būtybės.

Apreiškimo Knygą iš tiesų galėsite suvokti tik tuomet, jeigu žiūrėsite į ją kaip į simbolį ir nepriimsite jos pažodžiui. Na ir dabar, suprantu, kad yra daug fundamentalistų krikščionių, kurie nori interpretuoti tai pažodžiui, tačiau knyga specialiai yra perduota tokia sudėtinga kalba, kad ją yra labai sunku priimti pažodžiui. Realybė yra tokia, kad ji palaipsniui prarado savo reikšmę, sąmonei kylant aukštyn, kadangi buvo perduota tais laikais labiau paplitusiam sąmonės lygiui. Šiandien būtų daug vertingiau studijuoti mokymus, kuriuos mes tiesiogiai perdavėme, užuot mėginus iškoduoti Apreiškimo Knygos simbolizmą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels