Apreiškimo knyga kaip dzen koanas

Klausimas: Kartą minėjai, kad Apreiškimo knyga Biblijoje iš tiesų yra mokymas iš Pakylėtųjų Mokytojų, ir buvo pasakyta, kad tai buvo Jėzaus Jonui perduotas mokymas arba apreiškimas. Tačiau ar kada nors gausime paaiškinimą, ką visa tai reiškia? Kaip galime padėti žmonėms, kurie tiki Biblija kaip Dievo žodžiu ir tiki apreiškimu? Ir ką tik minėjai, kad nebuvo jokio tikro karo danguje, tačiau Apreiškimo knygoje yra kalbama apie karą danguje, ir apie tai, kad velnias ir jo demonai buvo išmesti iš jo ir taip toliau. Kaip galime gauti paaiškinimą ir padėti žmonėms, kurie tuo tiki?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Kai perduodame mokymą, nesvarbu, ar jis būtų perduodamas šiandien, ar būtų perduotas prieš 5 000 ar prieš 10 000 metų, mes visada duodame mokymą, kuris yra pritaikytas prie kolektyvinės sąmonės. Tad prieš 2000 metų egzistavo tam tikras kolektyvinės sąmonės lygmuo, buvo naudojamos tam tikros koncepcijos. Matėte, kad kai vaikščiojau Žeme, naudojau tam tikras idėjas ir koncepcijas, kurias žmonės tuo metu galėjo priimti, ir mes tuomet visada duodame žmonėms šiek tiek daugiau, stumdami juos į priekį. Tad Apreiškimo Knyga buvo mėginimas duoti žmonėms mokymą, kurį būtų taip sunku interpretuoti linijišku protu, kad jie būtų priversti išeiti iš linijiško proto, norėdami visame tame atrasti kažkokią prasmę. Tad galite į tai žiūrėti kaip į dzen koaną, kaip į mėginimą perduoti mokymą, kuris neutralizuotų analitinį, linijišką protą, ir todėl vienintelis būdas įžvelgti kažkokią prasmę iš Apreiškimo Knygos yra neutralizuoti linijišką, analitinį protą ir pakilti virš šio proto.

Tačiau turite suprasti, kad kai pakylate virš linijiško proto, atsiranda daugiau nei viena teisinga interpretacija. Tiktai linijiškame prote egzistuoja koncepcija, kad yra tik viena tiesa, ar kad kažkas yra aukščiausia tiesa, ir tik ši vienintelė interpretacija yra tikra, o visos kitos privalo būti klaidingos. Kai pereinate į intuityvų protą, iš esmės tapdami mistikais, matote, kad egzistuoja įvairios interpretacijos, kurios gali būti perduotos, ir jos visos gali turėti tam tikrą pagrįstumą, nes padeda žmonėms pakilti į aukštesnį sąmonės lygį. Mes jau daug kartų sakėme, kad mūsų tikslas nėra perduoti absoliučiai aukščiausią mokymą Žemėje, mūsų tikslas yra perduoti daug mokymų, kurie būtų skirti specifinėms žmonių grupėms, ir mokymas būtų sukurtas, remiantis tuo, ką žmonės žino, kaip jie žiūri į gyvenimą, ir tuomet mes siekiame padėti jiems palypėti keletą laiptelių aukščiau. Nesiekiame, daugeliu atvejų, duoti jiems aukščiausią supratimą, nes jie nėra tam pasirengę. Galėtume sakyti, kad net ir nuo jūsų, Pakylėtųjų Mokytojų mokinių, mes nieko neslepiame. Nėra taip, kad sėdėtume čionai sakydami – štai čia yra mokymas, kurio jie negali pakelti, – tačiau mes vis dar tebesame ribojami bendro požiūrio į gyvenimą, kurį jūs turite, tad egzistuoja tam tikros koncepcijos, kurių negalime išreikšti žodžiais, kadangi nežinotumėte, kaip interpretuoti šiuos žodžius.

Tai yra susiję su daugeliu subtilių dalykų, netgi kaip kalbėjome apie tam tikrus fizikos dalykus ir kaip jūs bendrakuriate realybę ir kaip interpretuojate realybę, ir ar, pavyzdžiui, iš tiesų egzistuoja realus objektyvus pasaulis, ir kaip šis „objektyvus pasaulis“ atrodo ir taip toliau. Mums yra sunku tai išreikšti žodžiais, ne dėl to, kad negalėtume to įvilkti į žodžius, o dėl to, kad negalime to padaryti su tais žodžiais, kuriuos šiuo metu galite suvokti, ir būtent dėl to laukiame, kol mokslinė kalba pasieks aukštesnį išsivystymo lygį, kuomet galėsime ja naudotis. Tad, vėlgi, Apreiškimo Knyga buvo perduota tuo metu, kai žmonės turėjo tam tikrą suvokimą, tam tikrą kalbą, ir būtent dėl to buvo pasakyta, kad „vyko karas danguje“ ar bent jau tai buvo išversta kaip „dangus“ į daugumą kalbų. Tačiau egzistuoja skirtingi būdai interpretuoti tai, kas buvo pasakyta originale. Tačiau, vėlgi, tuo metu žmonės turėjo tik tokią koncepciją, kad egzistuoja fizinis pasaulis, o viskas, kas yra aukščiau už jį, yra dangus, o kas yra žemiau už jį, yra pragaras, ir tik tiek jie tuo metu sugebėjo pakelti.

Na, o dabar jūs turite aukštesnį supratimą, kad materiali visata turi lygmenis, kad dvasinė karalija turi lygmenis. Ir todėl suvokiate, kad tai, apie ką yra kalbama Apreiškimo Knygoje, iš tiesų reiškia ankstesnę nepakilusią sferą, tačiau kaip būtume galėję tai paaiškinti tų laikų žmonėms? Tad galėjome jiems duoti tik tokią koncepciją, kurią jie galėjo suvokti, o tai reiškia, kad tai iš tiesų nebuvo labai tikslu linijiška prasme, tačiau, vėlgi, kaip sakiau, Apreiškimo Knyga niekada nebuvo skirta interpretuoti linijišku protu. Ir būtent dėl to matote, kad yra daug linijiškame prote esančių krikščionių, kurie arba tai ignoruoja, arba prasimano kažkokią interpretaciją, kuri yra visiškai nelogiška ir dirbtinė, ir jeigu iš arčiau pažvelgtumėte į jų interpretaciją, pamatytumėte, kad ji yra pilna prieštaravimų, pilna neatsakytų klausimų.

Ir kaip galite padėti šiems žmonėms? Daugeliui jų – galiu tik pasakyti, jeigu jūs galite jiems padėti, sugebate padaryti tai, ko aš nesugebu padaryti, – tačiau daugeliui jų galite padėti tiesiog atkreipdami dėmesį į neatsakytus klausimus arba prieštaravimus jų interpretacijose, ir paaiškindami jiems, kad yra daug, daug pasakytų dalykų, kurie neturėtų būti interpretuojami linijišku protu. Ir tuomet galite jiems pateikti pavyzdžių, kuriuos perdaviau įvairiuose mokymuose, apie tai, ko iš tiesų neįmanoma suprasti linijišku protu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels