Dešimt įsakymų ir sąmonės lygiai Žemėje

Klausimas: Žinau apie nesenus diktavimus, kuriuose yra sakoma, kad Dievo Mozei perduoti įsakymai yra iš senos dispensacijos ir Žemei nebegalioja. Tačiau tai neatrodo realistiška iš Kristaus įžvalgumo perspektyvos. Ar galėtų kuris nors pakylėtasis mokytojas tai paaiškinti?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Na, teisingas požiūris į tai būtų, kad Dešimt Įsakymų buvo perduoti tam tikram sąmonės lygiui. Ir vis dar yra nemažai žmonių Žemėje, kurie tebėra tame sąmonės lygyje. Tad šiems žmonėms Dešimt Įsakymų vis dar tebėra svarbūs, kadangi jie atitinka jų sąmonės lygį, ir jiems reikia turėti šiuos labai tvirtus įsakymus, darykite tą ir nedarykite to, nes tik tiek jie tesugeba suprasti.

Na ir dabar, daugeliui, daugeliui žmonių Žemėje, ypač mūsų taip vadinamose šiuolaikinėse šalyse, jie nebegalioja, kadangi žmonės tose šalyse transcendavo tą sąmonės lygį. Jiems šie įsakymai nėra reikalingi, jiems reikalingas supratimas, kodėl jie neturėtų to nedaryti, arba kodėl turėtų daryti kažką kita. Tad tai yra sąmonės augimo rezultatas. Ir, žinoma, egzistuoja dar aukštesni lygmenys, kuomet jūs tai gaunate per savo intuiciją, šį žinojimą, ką daryti ir ko nedaryti.

Tad matote, yra įsakymų lygmuo ir yra lygmuo, kuriame turite tam tikrus etinius arba moralinius principus, vadovaujančius žmonėms, kurių svarbiausias yra „darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų“. O po to eina dar aukštesnis lygmuo, kuomet žmonės individualiai susiderina ir pajaučia, koks jiems elgesys yra teisingas. Visada egzistuos sąmonės spektras, nors ateityje ateis momentas, kai niekas nebebus tame Senojo Testamento sąmonės lygyje, ir jiems Dešimt Įsakymų nebebus reikalingi.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels