Dangus

Halal žudymas, šariatas, islamo atnaujinimas

Klausimas: Ar galėtų mokytojai pakomentuoti (religinį) ritualinį gyvūnų žudymą (ir kodėl kiauliena yra netyras maistas islamo žmonėms)?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Vienas didžiausių rūpesčių, kurį turėjo Jėzus, mąstydamas, kaip galėtų padėti žydų žmonėms judėti pirmyn, buvo tai, kad jiems buvo absoliučiai būtina palikti visą šią gyvūnų aukojimo tradiciją. Juk būtent žmonės padarė nuodėmes, ir kelti gyvūnams kančias ir skausmą, kad tariamai nuplautumėte žmonių nuodėmes, paprasčiausiai yra kolektyvinės beprotybės forma.

Deja, žydai nerodė labai didelio noro palikti šią tendenciją, ir net Pauliaus mėginimas sakyti, kad dėl Jėzaus ant kryžiaus pralieto kraujo nebereikia atlikti žmonių aukojimų, nebūtinai turėjo labai pozityvų poveikį. Tad dabar daugelis fundamentalistų krikščionių tiki, kad būtent Jėzaus pralietas kraujas išlaisvino visą žmoniją nuo nuodėmių. Kaip mes jus vėl ir vėl mokėme, turite pakeisti savo sąmonę, kad išsilaisvintumėte iš savo taip vadinamų nuodėmių.

Kas liečia islamą, visas šis ritualas, per kurį ypatingu būdu žudote gyvūnus, iš tiesų yra, vėlgi (jeigu kalbėtume be užuolankų) kolektyvinės beprotybės forma. Žudyti gyvūnus šiuo būdu nėra jokio dvasinio pagrindo. Mėsa dėl to netampa tyresnė, kad leidžiate gyvūnams nukraujuoti. Tai tik sukelia gyvūnams papildomą skausmą, ir todėl paleidžia iškreiptą energiją, kuri prislegia kolektyvinę sąmonę ir individualius žmones. Tai atliekantys žmonės kuriasi karmą, ir, tam tikra prasme, šiai praktikai toliau egzistuoti leidžiantys žmonės, kurie valgo šią mėsą, taip pat šiuo būdu kuriasi tam tikrą karmą.

Mano mylimieji, tai yra sudėtinga problema, ta prasme, kad, viena vertus, galėtume sakyti, jog žmonės niekada neturėtų kelti bereikalingo skausmo ir kančių gyvūnams, tačiau kaip galėtumėte apibrėžti „bereikalingą skausmą ir kančias?“ Negalite gyventi šioje planetoje neužimdami vietos, kurią, kitu atveju, užimtų gyvūnai. Pastatas, kuriame sėdite, – čia galėtų būti pieva arba miškas, arba čia galėtų gyventi gyvūnai. Tad, žinoma, prieiname prie to, kad žmonės turi teisę būti Žemėje, net jeigu tai daro poveikį gamtai ir gyvūnams.

Kas liečia klausimą, ar kiauliena yra netyra mėsa, na, tai iš tiesų priklauso nuo to, kaip apibrėžiate, kas yra „netyra“. Žinau, kad ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų dispensacijose buvo pasakyta, jog kiaulės buvo sukurtos genetinėmis manipuliacijomis ankstesniame amžiuje. Kaip vakar sakiau apie genetiškai modifikuotą maistą, taip pat ateina momentas, kai turite virš to pakilti. Bendrai paėmus, kiaulė nėra iš prigimties netyresnė už kitus gyvūnus, nes visi gyvūnai yra tam tikros sąmonės būsenos atspindys, ir ši sąmonė nėra Kristaus sąmonė. Iš esmės praktiškai nei viena gyvūnų rūšis, kurias šiandien matote Žemėje, neišgyventų, jeigu Žemė būtų visiškai išlaisvinta nuo dualistinio mąstymo.

Tad tai iš tiesų jums rodo, kad islamo religijai priklausantys žmonės (ir už šios religijos slypintis mąstymas) vis dar tebėra labai stipriai prisirišę prie juodai balto mąstymo. Jie tebėra labai stipriai prisirišę prie ritualais grįsto požiūrio į gyvenimą, kuriame nori turėti apibrėžtas išorines taisykles. Tai, žinoma, nėra tvari situacija, kadangi islamas kaip religija ateinančiais dešimtmečiais ir Aukso Amžiuje galės išlikti tik tuomet, jeigu sugebės sugrįžti prie savo mistinių ištakų. Tai yra vienintelis būdas, kuriuo gali išlikti bet kuri religija, tad islame turi būti pripažinta, kad pirminiuose apreiškimuose yra tiesos, tačiau ne visos Korano eilutės yra pirminio apreiškimo dalis, kai kurios iš jų ateina iš dualistinio šaltinio. Būtent dėl to galite iškreipti Koraną džihadui pateisinti.

Taip pat turi būti pripažinta, kad visas šis šariatas, kuris buvo sukurtas vėlesniais laikais, nėra dermėje su pakylėtaisiais mokytojais, nėra dermėje su universaliais dvasiniais principais, ir tiesiog neišves islamo šalių į šiuolaikinį amžių. Tai tik kurs vis daugiau ir daugiau vidinių konfliktų, vis daugiau vidinių neramumų, kol išsilies į smurtą, kaip tą jau ir matėte daugelyje šalių. Akivaizdu, kad iš pradžių tai prasidės kaip agresija prieš ne musulmonus, tačiau kaip matėte vykstant su IS arba ISIS, musulmonai visai nesibodi žudyti kitų musulmonų, kai yra įžengę į fanatizmo mąstymą. Jeigu islamas nesugebės įveikti šios naštos, kurią velka paskui save iš praeities, matysite tai vykstant vis daugiau per ateinančius dešimtmečius.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels