Dangus

Kokios yra džihadistinio islamo judėjimo priežastys?

Klausimas: Kas paskatino staigų džihadistų islame išaugimą, ir kada šis džihadas baigsis?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos, konferencijoje Los Andžele 2015 metais:

Čia tiesiog matote antrojo termodinamikos dėsnio veikimą. Kai turite uždarą sistemą, entropija – tai yra, netvarka ir chaosas – didės tol, kol pačioje sistemoje egzistuojančios įtampos pasidarys labiau akivaizdžios. Tai suteiks žmonėms galimybę jas transcenduoti, o jeigu jie to netranscenduos, sistema sugrius iš vidaus, arba patirs konfliktą su išorine jėga, kuris neišvengiamai ją sugriaus. Tai, vėlgi, tiesiog yra musulmonų žmonių nenoras transcenduoti šio, atvirai kalbant, viduramžiško mąstymo, kuris jiems buvo primestas fundamentalistų islamo pamokslautojų. Tai paskatino labiau ekstremistinį džihadistinio mąstymo pasireiškimą, kuomet tam tikri žmonės yra pasiruošę bet kokiam smurtui, kad tik įvarytų baimę žmonėms.

Negalite išanalizuoti, kaip tą mėgsta daryti Vakarų jėgos ir Vakarų ekspertai, džihadistinio judėjimo iš intelektualios perspektyvos. Tai, ką jie daro, neturi jokios logikos. Tame nėra jokios logiškos, racionalios strategijos. Tame nėra jokio racionalumo, kadangi šių žmonių protai yra visiškai užvaldyti astralinės plotmės demonų. Tam yra leidžiama vykti, kadangi žmonėms musulmoniškose šalyse reikia pamatyti vis ekstremalesnius viso šio mąstymo pasireiškimus, ne tik džihado pavidalu, bet ir visų tų mėginimų sukurti islamo valstybę, paremtą įstatymais, sukurtais pagal griežtą islamo interpretaciją. Tai yra visiškai nekonstruktyvu. Ir taip pat nėra realistiška, kad šiuolaikiniame pasaulyje kada nors galėsite sukurti tokią islamo valstybę. Todėl turi būti pasiektas taškas, kuomet tie, kurie to siekia, būtų su savo fanatizmu nuėję iki tokio kraštutinumo, kad kritinė masė žmonių – ypač tie, kuriuos mes anksčiau pavadinome nuosaikiaisiais musulmonais – ne tik pradėtų tai matyti, bet taip pat pradėtų garsiai apie tai kalbėti.

Tad kada tai baigsis? Kai kritinė masė žmonių islamo šalyse nuspręs, kad jiems jau gana viso to, ir todėl ryšis reformuoti islamą, sukurdami valstybes, kurių pagrindas būtų ne islamas, o demokratiniai principai, kuriais būtų įtvirtintas bažnyčios ir valstybės atskyrimas. Galiu jums atvirai pasakyti, kad pagerėjimo čia per ateinantį dešimtmetį tikrai nesulauksite.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels