Jėzaus partnerės

Klausimas: Per čenelingą perduota knyga apie Magdalenos Ordiną teigia, kad Jėzus turėjo tris partneres: Miriam iš Tianos, Magdą ir Mariam. Šioje knygoje yra pateikiami šių trijų asmenų žodžiai apie tai, kaip jos dirbo su savimi, kad galėtų išspręsti situacijas. Joje taip pat yra minima kažkas panašaus į Padmasambhavos Dakines. Be to, knygoje yra minima praktika, kurioje pastojimas įvyksta iš šviesos, ir atrodo, kad pastojimas gali įvykti daug skirtingų būdų, besiskiriančių nuo to, kuris šiuo metu egzistuoja Žemėje. Ar ši informacija yra patikima ir ką mes galėtume iš jos išmokti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, kas liečia klausimą apie tai, kad Jėzus turėjo tris partneres, tai nėra tikslu, kai kalbame apie partnerių turėjimą tuo pačiu metu. Tai nėra tai, kas realiai vyko. Tai nereiškia, kaip mes aprašome knygoje Mano gyvenimai, kad Jėzus neturėjo įvairių seksualinių partnerių, kad galėtų įveikti savo seksualinius troškimus, tačiau ne tuo pačiu metu ir ne po to, kai sutiko Mariją Magdaleną ir užmezgė su ja pastovesnius santykius. Tai tiesiog nėra tikslu.

Kalbant apie pastojimą kitais būdais nei fizinis, na, būtent tai vyksta natūralioje planetoje. Tai taip pat vyko ir Žemėje, kai Žemė buvo natūrali planeta. Tai yra pakankamai tikslu, bet ne Jėzaus laikais. Jėzaus laikais tai nebuvo įmanoma dėl kolektyvinės sąmonės lygmens. Nekaltas pradėjimas, kaip jau anksčiau sakiau, taip pat nėra faktiškai įvykęs įvykis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels