Paskutinė Jėzaus iniciacija

Klausimas: Jėzus atidavė savo paskutinę šmėklą ant kryžiaus, ir manau, kad tai buvo tikėjimas, jog Dievas jį išgelbės. Jeigu jis būtų anksčiau įgijęs šį supratimą, ar jam būtų buvę įmanoma išvengti nukryžiavimo?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Nepaisant to, ar būčiau turėjęs suvokimą apie tai, kas įvyks, kad mirsiu ant kryžiaus ir angelai manęs neišgelbės, galėjau išvengti nukryžiavimo pasirinkdamas nevykti į Jeruzalę ir neprovokuoti žydų religijos valdžios atstovų. Tad čia visada veikia laisva valia. Sakyčiau, kad net jeigu būčiau turėjęs suvokimą apie tai, kas įvyks, vis tiek būčiau pasirinkęs visa tai pereiti.

Priežastis, dėl kurios neturėjau šio suvokimo, buvo ta, kad man reikėjo tos iniciacijos. Man reikėjo susidurti su ta situacija, ne tik dėl savęs, bet ir tam, kad pademonstruočiau, jog – kad ir kur esate savo sąmonėje, kad ir ką žmonės gali ant jūsų projektuoti – vis dar tebebuvo kažkokia iliuzija, kurios nebuvau pamatęs ir atidavęs. Ir taip bus, kaip sakėme, iki pat pabaigos, iki tol, kol pasieksite 144 lygmenį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels