Ar Jėzus yra atgyvena?

TEMOS: Jėzus supranta, kodėl daugelis žmonių jį atstumia – Jėzus turi daug ką pasiūlyti šiandienos dvasios ieškotojams – dvasiniai ciklai – negalite įžengti į Vandenio sąmonę, neišmokę Žuvų amžiaus pamokų – Vandenio amžius yra laisvės amžius, tačiau jis turi būti statomas ant Kristaus įžvalgumo – du būdai, kuriais netikri mokytojai iškreipia laisvę – Jėzaus tikrasis mokymas yra apie kelią į Kristiškumą, kuriuo mes visi einame – dvasios ieškotojai turi padėti Žemei pasiekdami Kristiškumą – milijonams žmonių reikia priimti Jėzaus vidinį mokymą – asmeninis Kristiškumas, o ne Jėzaus asmuo, yra raktas į dvasinę karaliją – Jėzus tarnauja planetinio Kristaus dvasinėje tarnystėje – mes visi turime pereiti per šią tarnystę, jeigu norime pakilti – daugelis dvasingų žmonių galėtų paaugti, transcenduodami savo ribotą Jėzaus įvaizdį – būtinybė susitaikyti su Jėzumi

Klausimas iš Kimo: Jėzau, aš sutikau daug žmonių, kurie yra atviri dvasiniam keliui, tačiau mano, kad Jėzus Kristus yra atgyvena. Kai kurie iš jų pamatė tradicinės krikščionybės trūkumus ir nusprendė, jog tu neturi jokios tikros dvasinės žinios. Kiti yra atviri dvasinių amžių progresijai ir laiko tave pagrindiniu praėjusio Žuvų Amžiaus dvasiniu mokytoju. Tačiau, kadangi mes dabar perėjome į Vandenio Amžių, jie mano, kad tu nebesi reikalingas. Ką tu pasakytum šiems žmonėms?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Puikiai suprantu, kodėl tiek daug žmonių mane atstumia. Puikiai suprantu, kodėl tiek daug žmonių apleido bet kokią religiją dėl savo nusivylimo tradicine krikščionybe. Puikiai suprantu, kodėl tiek daug dvasios ieškotojų ir Naujojo Amžiaus žmonių paliko krikščionybę ir atmeta viską, kas yra susiję su krikščionybe. Tačiau šie žmonės išmeta laukan savo pačių Kristaus vaiką kartu su žmogiškų kovų dėl valdžios užterštu vandeniu. Kad ir kokį mano įvaizdį būtų sukūrusi tradicinė krikščionybė, faktas tas, kad aš esu universalus dvasinis mokytojas ir turiu daug ką pasiūlyti šiandienos dvasios ieškotojams.

Visiems dvasios ieškotojams yra svarbu suvokti, kad religiniame gyvenime, dvasinėje šios planetos evoliucijoje egzistuoja tam tikri ciklai. Kiekvienas ciklas, arba amžius, tęsiasi apytikriai 2000 metų, ir per šį laiką žmonijos užduotis yra priaugti naują dvasinio sąmoningumo lygį. Kaip individas, jūs galite gauti daug naudos iš dabartinio ciklo supratimo ir dvasinio augimo galimybių, kurias jis atveria. Tai ypač galioja šiems laikams, kadangi mes dabar pereiname į naują ciklą, į Vandenio Amžių, ir tai suteikia unikalias augimo galimybes.

Ir kaip tu sakai, daugelis į dvasingumą linkusių žmonių priima dvasinių ciklų progresavimą ir suvokia, kad aš buvau Žuvų Amžiaus dvasinis hierarchas. Jie taip pat suvokia, kad nesu ateinančių 2000 metų Vandenio ciklo dvasinis hierarchas. Tačiau, leiskite jus užtikrinti, kad aš su Žemės planeta dar nebaigiau, kaip sakoma šioje citatoje: „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mato 28,20). Turiu dar daug ką pasiūlyti šiai planetai ir žmonės tai aiškiai pamatys, kai supras, kaip progresuoja dvasiniai ciklai.

Daugelis dvasios ieškotojų atrodo pražiūrėję faktą, kad kiekvienas dvasinis ciklas yra statomas ant praėjusio ciklo. Žuvų Amžiaus užduotis buvo padėti tvirtus pamatus Vandenio Amžiui. Todėl, jeigu esate nuoširdus dvasios ieškotojas, jums turėtų būti akivaizdu, kad raktas į Vandenio sąmonę yra pilnai suvokti ir įsisavinti Žuvų Amžiaus sąmonę. Jeigu mėginsite peršokti praėjusio amžiaus sąmonę, statysite namą be pamatų.

Daugelis žmonių supranta, kad Vandenio Amžius yra laisvės amžius, tačiau kas yra tikrasis raktas į laisvę? Tikroji laisvė, kurią pasiekti yra skirta žmonėms naujame amžiuje, yra dvasinė laisvė ir nepriklausomybė. Žmonių užduotis yra pasiekti dvasinį savarankiškumą, kad jiems nebebūtų reikalinga išorinė, dogmatiška religija, ir jie galėtų įvykdyti šią pranašystę: „Tuomet visi sėdės po savo vynmedžiais, po savo figmedžiais, ir nebus kam jų gąsdinti, nes tai ištarė Galybių VIEŠPATIES lūpos“ (Michėjo 4,4).

Kur slypi raktas į dvasinę laisvę? Tikiuosi, jau išaiškinau, jog raktas į tai yra pakilti virš dualistinio proto atskirties ir pasiekti Kristaus sąmonę. Tiktai išsilaisvinę iš dualistinių kraštutinumų galite laimėti tikrąją dvasinę laisvę. Todėl turite pakilti virš reliatyvių priešingybių, kurias gimdo dualistinis protas. Vienas iš tokių kraštutinumų yra tikėjimas, kurio laikosi daugelis krikščionių, tai yra, kad galite būti išgelbėti tiktai būdami krikščioniškos bažnyčios nariais. Priešingas kraštutinumas yra tikėjimas, kurio laikosi daugelis Naujojo Amžiaus žmonių, tai yra, kad reikia atmesti bet kokią organizuotą religiją ir būti laisvuoju agentu, darant tai, kas malonu. Abu šie kraštutinumai kyla iš riboto supratimo, kas yra laisvė.

Šio pasaulio žalčiai rado du pagrindinius būdus iškreipti laisvės idėją. Vienas iš būdų yra mėginimas atimti laisvę besaikiu kontroliavimu, ką būtent ir matote išreikštą dogmatiškose religijose ir politinėse tironijose. Kitas būdas yra pašalinti visus apribojimus, teigiant, kad žmonės gali daryti ką nori, ką būtent matote kai kuriuose Naujojo Amžiaus judėjimuose ir kai kuriose politinėse filosofijose. Šių abiejų požiūrių problema yra ta, kad jie neigia Kristaus įžvalgumo būtinybę. Vienas kraštutinumas sako, kad žmonės neturėtų patys mąstyti, nes bažnyčia arba valstybė viską sumąstys už juos. Kitas kraštutinumas sako, kad žmonės neturėtų patys mąstyti, nes viskas leidžiama.

Raktas į laisvę yra suvokti, jog dėl to, kad visata atspindės jums tai, ką į ją išsiunčiate, laisvi galėsite būti tiktai būdami harmonijoje su Dievo įstatymais. Visa kita tik žeis jus pačius ir apribos jūsų kūrybinę laisvę. Tikroji dvasinė laisvė, kurią pasiekti yra žmonijos užduotis Vandenio Amžiuje, gali būti pasiekta tiktai per Kristaus sąmonę. O būdas pasiekti Kristaus sąmonę yra atrasti ir įsisavinti mano tikrąjį mokymą apie vidinį kelią į Kristiškumą.

Suprantu, kad šį vidinį kelią tradicinė krikščionybė visiškai iškraipė ir ištrynė. Tačiau būtent dėl to aš dabar atnešu naują mokymą, kuriuo noriu papasakoti šiandienos dvasios ieškotojams apie tikrąjį kelią. Priežastis ta, kad, kol neisite šiuo keliu ir nepasieksite tam tikro Kristiškumo laipsnio, tiesiog negalėsite įžengti į Vandenio amžiaus sąmonę.

Tiek daug dvasios ieškotojų nuoširdžiai trokšta atnešti naują dvasingumo amžių. Jeigu šie žmonės iš tiesų nori padėti atnešti šį aukso amžių, jiems reikia suprasti, kad naujasis amžius neateis, kol jie patys neišmoks pamokų, kurias turėjo išmokti Žuvų Amžiuje. Tiek daug žmonių yra atviri dvasiniams mokymams, tačiau atmeta mane kaip pasenusį ir neatitinkanti laikų dvasios. Kodėl gi tuomet neieškoti naujo mokymo apie mano tikrąją žinią, kad galėtumėte iki galo išmokti Žuvų Amžiaus pamokas ir turėtumėte tvirtą pamatą žengdami į Vandenio Amžiaus sąmonę?

Perėjimas iš vieno amžiaus į kitą nėra kažkas, kas vyksta automatiškai, pasiekus kažkokią tai datą. Visų pirma tai yra sąmonės transformacija. Todėl Žemė pilnai nepereis į Vandenio Amžių, kol kritinė masė žmonių neįkūnys Kristaus sąmonės, kurią jie turėjo pasiekti Žuvų Amžiuje. Problema šiuo metu yra ta, kad šis tikslas nebuvo pasiektas, todėl planeta dabar yra sudėtingoje pozicijoje. Žemė svyruoja tarp dviejų sąmonės būsenų, ir potencialiai tai gali atvesti prie suirutės visuomenėje bei gamtoje, kaip paaiškiname knygoje „Motinos Žemės Gydymas“. Kas norėtų padėti mums ištrūkti iš šios aklavietės?

Tie, kurie panorėtų tai daryti, turi rimtai pažvelgti į mano tikrąjį mokymą. Todėl, kad aš buvau pagrindinis dvasinis mokytojas, pasiųstas mokyti žmonių apie kelią į Kristiškumą. Aš jokiu būdu nesu atgyvenęs šiame amžiuje. Tiesą sakant, dauguma brandesnių gyvybės srautų galėtų labai prisidėti prie žmonijos augimo, įsisąmonindami mano mokymą, kurį duodu savo svetainėje. Jeigu šiandien pažvelgsite į planetą, nesunkiai pamatysite, kad mažai tikėtina, jog tradiciniai krikščionys priims šioje svetainėje mano duodamus mokymus. Todėl mano viltis iškelti šią planetą į Vandenio Amžiaus sąmonę yra žmonės, kurie jau atrado dvasinį kelią vienoje ar kitoje formoje. Man reikia, kad šie žmonės suprastų, jog šiandien labiausiai reikia, kad žmonės įkūnytų asmeninį Kristiškumą, ir kad niekas kitas to negali atstoti.

Aukso amžius neateis tol, kol kritinė masė žmonių nepasieks individualaus Kristiškumo. Kaip minėjau kitur, šiuo metu Žemės planetoje yra 10 000 žmonių, pasiekusių aukštą asmeninio Kristiškumo laipsnį vidiniuose lygmenyse. Deja, didžioji dauguma šių žmonių sąmoningai nesuvokia savo vidinių pasiekimų, ir todėl nedrįsta jų pripažinti ir išreikšti. Ir yra milijonai žmonių, pasiekusių šiek tiek žemesnį Kristiškumo laipsnį. Šie žmonės galėtų daryti labai spartų progresą, jeigu sąmoningai pripažintų savo potencialą ir būtų pasiruošę įžengti į savo Kristiškumo vystymo kelią.

Šiuos žmones galima rasti visose gyvenimo srityse. Daugelį jų galima rasti tradicinėje krikščionybėje. Daugelį jų galima rasti kitose religijose. Daugelis jų nepriklauso jokiai religijai arba išpažįsta mokslinį materializmą. Ir didelę jų dalį galima rasti Naujojo Amžiaus judėjime. Man reikia, kad šie žmonės galėtų greitai įsisąmoninti, kas jie yra ir kodėl jie čia yra. Aš nuolatos mėginu pasiekti visus šiuos žmones. Tačiau iš tiesų tikiu, kad imliausi žmonės turėtų būti tie, kurie jau atrado dvasinį kelią.

Kim: Daugelis krikščionių naudojasi šia citata, įrodinėdami, kad tu esi vienintelis kelias į dangų: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas Tėvą kitaip kaip tik per mane“ (Jono 14,6). Ką į tai atsakytum?

Jėzus: Mano atsakymas būtų, kad tradicinė šių žodžių interpretacija yra neteisinga. Narystė krikščioniškoje bažnyčioje automatiškai nenuves jūsų į dangų. Todėl teisingesnė interpretacija būtų sakyti, jog dėl to, kad pasiekiau vienovę su visuotiniu Kristaus protu, kalbėjau šio proto vardu. Kitaip tariant, niekas nenueina pas Tėvą, pirma neapsivilkęs Kristaus proto. Vis dėlto, ši citata turi ir gilesnę prasmę.

Kai dvasinis amžius priartėja prie pabaigos, dvasinis to amžiaus hierarchas tiesiog neima ir niekur nedingsta. Vietoj to, jis yra paaukštinamas į aukštesnį postą, ir man iš tiesų buvo suteikta visų žmonių Išganytojo arba Planetinio Kristaus dvasinė tarnystė. Šito pasekmė yra ta, kad, norėdamas visam laikui pakilti į dvasinę karaliją, gyvybės srautas privalo praeiti mano dvasinę tarnystę ir mano Šventąją Širdį. Tai turi tam tikras pasekmes.

Dėl savo tarnystės, aš negaliu leisti gyvybės srautams įžengti į dvasinę karaliją, kol jie nepasiekė Kristaus sąmonės. Jei tai padaryčiau sužlugdyčiau Dievo man skirtąją užduotį. Vėlgi, tai nereiškia, kad gyvybės srautas turi būti krikščionių religijos narys. Visgi tai reiškia, kad gyvybės srautas privalo pereiti mane ir mano tarnystę.

Todėl gyvybės srautas tiesiog negali patekti į dangų, neperėjęs per mane, o to jis negalės padaryti tol, kol nesusitaikys su manimi ir su viskuo, kam aš atstovauju. Tai yra dar viena priežastis, kodėl šie mokymai knygose ir mano svetainėje yra tokie svarbūs. Šiuo metu yra milijonai brandžių gyvybės srautų, kurių augimas yra sustojęs, nes jie priėmė klaidingą mano įvaizdį. Šie gyvybės srautai galėtų nepaprastai paspartinti savo progresą, paleisdami šį įvaizdį ir priimdami mane, kaip universalų dvasinį mokytoją, jų vyresnįjį brolį, atėjusį jiems padėti keliauti keliu ir pasiekti Kristaus sąmonę. Nuoširdžiai tikiuosi, jog galėsiu pasiekti šiuos gyvybės srautus savo vidiniu mokymu. Esu pasirengęs susitaikyti su kiekvienu gyvybės srautu Žemėje. Viliuosi, kad visi dvasios ieškotojai yra pasirengę susitaikyti su manimi.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels