Dangus

Popiežiai, kurių gyvastį dirbtinai palaiko katalikai

Klausimas: Norėčiau užduoti dar vieną klausimą, susijusį su tuo, kad žmonės savo laisva valia gali pratęsti įsikūnijime esančio viešo asmens gyvastį už jo natūralios gyvenimo trukmės ribų. Mąstau apie popiežius ir kaip savo išrinkimo metu jie būna jau tikrai seni vyrai. Tiesiog norėjau sužinoti, ar ir popiežių gyvastį už jų natūralios gyvenimo trukmės ribų palaiko masinė katalikų valia? Ar čia veikia tas pats mechanizmas?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels konferencijoje Los Andžele 2015 metais:

Taip, iš tiesų taip ir yra, ne tik individualūs popiežiai, bet ir visa katalikų bažnyčia yra palaikoma žmonių sąmonės, kurie maitina savo šviesa šią struktūrą ir už jos besislepiančius demonus. Tai nėra bažnyčia, kaip jau anksčiau sakiau, kurią galiu remti ir kuriai norėčiau duoti savo šviesą. Štai kodėl patraukiau iš jos savo šviesą.

Tai, žinoma, galioja ne tik katalikų bažnyčiai ar kitoms bažnyčioms. Tai galioja daugeliui organizacijų, net ir kai kurioms organizacijoms, kurias daugelis žmonių laiko geradariškomis, kaip, žinoma, ir katalikų bažnyčią daugelis žmonių laiko geradariška organizacija.

Yra svarbu išsakyti prašymus šios struktūros apnuoginimui ir žmonių nubudimui, kad jie suvoktų, jog palaiko tamsos jėgas, duodami savo šviesą su pačiomis geriausiomis intencijomis. Ir tai yra dalykas, dėl kurio galite išsakyti prašymus, tačiau mes taip pat daug išsamiau apie tai pakalbėsime ateityje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels