Ar Jėzus buvo okultizmo mokytojas?

TEMOS: Jėzus turėjo vidinius mokymus – valdžios autoritetai įvardino jį pavojingu okultinių žinių mokytoju – šiuolaikinis anti-kultinis judėjimas būtų persekiojęs Jėzų – okultizmas nebūtinai reiškia dalykus iš velnio – žmonės, klijuojantys idėjoms etiketes, parodo savo sąmonės būseną – Kristaus protas leidžia jums atskirti, kas yra iš šviesos ir kas iš tamsos – ką velnias mėgina apgauti? – velnias gali laimėti dviem būdais – kai kuriems geriau yra uždaryti savo protą – daugumai žmonių atėjo laikas tapti atviresniems – paleiskite baime paremtą požiūrį į religiją – dilema, su kuria susiduria Jėzus

Klausimas: Mielas mokytojau Jėzau: kalbuosi su žmonėmis, skelbdamas jiems apie knygą „Mistinis Jėzaus mokymas“ ir apie šią svetainę. Darau tai labai atvirai ir nuoširdžiai, tačiau dauguma jų man sako, kad tai yra okultinė informacija. Daugumoje krikščioniškų praktikų į okultizmą žiūrima kaip atėjusį iš šėtono, kurio reikėtų vengti.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ačiū, kad iškėlei šį labai svarbų klausimą. Iš tiesų turiu jums keletą minčių pamąstymui. Pradėsiu pateikdamas bendrą žodžio „okultiškas“ apibrėžimą, kurį galima atrasti žodyne:

Susijęs su antgamtinėmis jėgomis arba reiškiniais.
Išeinantis už žmogiškų pojūčių arba suvokimo ribų.
Prieinamas tik įšventintiesiems.
Paslėptas nuo paprastų žmonių akių, įslaptintas, slaptas.

Jeigu Naująjį Testamentą skaitysite, turėdami mintyse šį apibrėžimą, pamatysite, kad visi mano mokymo aspektai, kurie užrašyti evangelijose, yra susiję su antgamtiniais dalykais. Dauguma to, ką sakiau, išeina už žmogiško supratimo ribų ir negali būti suvokiama per dualistinio proto reliatyvumą, kuris yra normali daugumos žmonių sąmonės būsena. Taip pat matysite, kad savo mokiniams daviau tam tikrus pažangesnius mokymus, kurių neatskleidžiau minioms [Morkaus 4,34].

Todėl galėtumėte sakyti, kad visa tai, kas apie mane yra rašoma oficialiosiose evangelijose, galima puikiai panaudoti, įvardijant mane okultizmo mokytoju. Būtent tą ir darė tradiciniai žydai, kurie atvedė mane į teismą ir po to nukryžiavo. Žinoma, jie naudojo kitokius žodžius, tačiau jų argumentų esmė buvo ta, kad aš pernelyg toli peržengiau jų tradicines doktrinas, ir todėl nesu iš tiesos, nesu iš šviesos, nesu iš Dievo. Ko pasekoje, jie mane apkaltino esant iš velnio.

Galiu jus užtikrinti, kad, jeigu ši terminologija būtų egzistavusi anais laikais, tradiciniai žydai būtų įvardinę mane, Jėzų Kristų, labai pavojingu Naujojo Amžiaus kulto lyderiu. Jie būtų radę apsčiai amunicijos šiems kaltinimams mano pasakytuose žodžiuose. Sakiau žmonėms palikti savo darbus ir šeimas ir iškelti mane aukščiau visko. Sakiau žmonėms būti pasirengus prarasti savo gyvybę dėl manęs. Ar matote, kaip šiuolaikinis anti-kulto judėjimas su didžiuliu pasimėgavimu kibtų į šiuos teiginius? Ar matote, kaip jie mane pasmerktų ir užklijuotų man etiketę, kad esu iš velnio?

Ar matote, kad net ir žmonės, esantys tradicinėje krikščionybėje, kurie teigia atstovaujantys mane Žemėje, pasinaudojo baime paremta mąstysena, kad susikurtų idėją, jog viskas, kas išeina už tradicinių krikščioniškų doktrinų ribų, yra okultiška, o viskas, kas yra okultiška, yra iš velnio? Klaidinga sakyti, kad viskas, kas okultiška, yra iš velnio. Okultizmas tiesiog reiškia kažką, kas išeina už normalaus žmogiško supratimo ribų, ir tai taip pat galioja ir Dievui. Ar teigtumėte, kad Dievas yra iš velnio?

Iš tiesų, krikščionybė buvo paversta tokia pačia baime paremta religija, kokia buvo ir tradicinė žydų religija, kuri mane nukryžiavo. Šis baime paremtas požiūris pasiekė tokį tašką, kad, jeigu aš šiandien pasirodyčiau fiziniame kūne ir imčiau skelbti savo tikrąjį vidinį mokymą, tradiciniai krikščionys imtų mane persekioti. Jie užklijuotų man etiketę, sakydami, kad aš esu iš velnio, arba sakytų, kad esu kulto lyderis. Ir iš tiesų, būtent taip kai kurie iš jų įvardija mokymus, kuriuos perduodu šioje svetainėje.

Kaip paaiškinau knygoje Slaptasis Kristaus Atėjimas tie, kurie turi baime paremtą požiūrį į religiją, atmes viską, kas išeina už jų tradicinių doktrinų ribų. Jie tai daro, susikurdami dirbtines etiketes, sakydami, kad viskas, kas išeina už doktrinų ribų, atitinka šią etiketę, ir todėl tai yra iš velnio.

Tai, žinoma, yra labai nebrandus požiūris į religiją, ir šis požiūris kyla iš baimės. Jis taip pat kyla iš atsisakymo prisiimti atsakomybę ir tapti Kristaus būtybe, užmezgant ryšį su savuoju Kristaus AŠ, kad galėtumėte atskirti, kas iš Dievo, o kas ne iš Dievo. Tai yra liūdnas faktas, kad daugelis vadų tradicinėje krikščionybėje mano atstovaujantys mane Žemėje, mano sekantys mano pėdomis, tačiau atsisako apsivilkti Kristaus protą ir atskirti tikrąjį vidinį Jėzaus Kristaus mokymą nuo išorinių doktrinų, kurios yra lyg nubaltinti antkapiai, pilni mirusiųjų kaulų.

Nuoširdžiam dvasios ieškotojui yra būtina suvokti, kad velnias turi aiškų tikslą. Jis mėgina apgauti tuos, kurie yra geriausi mano tarnai Žemėje. Jam nerūpi tie, kurie yra visiškai nugrimzdę į dualistinį protą, nes jie jau yra jo valioje. Velnio pagrindinis rūpestis yra apgauti tuos, kurie jau atrado dalį tiesos, tačiau dar nepasiekė pakankamo Kristaus įžvalgumo, leidžiančio jiems pamatyti subtilius velnio melus.

Būtent šiuos žmones sutinkate tradicinėje krikščionybėje. Jie pamatė tiesą mano mokymuose ir turi potencialą pakilti į aukštesnį lygį. Tačiau, kadangi jie nenori stoti prieš savo baimes, jie išlieka šių baimių pančiuose. Būtent to velnias ir tikisi. Matote, priešingai, nei tiki dauguma žmonių, velnias žino galintis laimėti dviem būdais. Pagrindinis jo tikslas yra sukliudyti didelio skaičiaus Kristaus būtybių pasirodymui šioje planetoje, nes žino iš mano pavyzdžio, jog negali kontroliuoti Kristaus būtybės.

Vienas būdas tai padaryti, yra pasinaudoti žmonių baimėmis, kad jie liktų ištikimi tradicinei krikščioniškai bažnyčiai, teigiančiai, kad aš esu vienintelis Dievo Sūnūs, ir todėl daugiau niekas negali pasiekti Kristiškumo. Kol velnias gali gąsdinimais priversti žmones tikėti šiuo melu, tol jis juos turi savo valioje. Kitas būdas, kuriuo jis gali laimėti, yra paskatinti žmones sukilti prieš Dievo įstatymus.

Tai yra liūdnas faktas, kad daugelis krikščionių atsisako naudotis savo įžvalgumo galia, atsisakydami svarstyti bet kokias idėjas, išeinančias už tradicinių doktrinų ribų. Kai kuriems žmonėms tai gali būti išmintinga. Jeigu jie nėra pasirengę prisiimti atsakomybės už savo dvasinį kelią ir ryžtingai stengtis stiprinti ryšį su savuoju Kristaus AŠ, jie nesugebės pamatyti subtilių velnio melų. Ir todėl jiems būtų saugiau kurį laiką pasilikti tradicinėje religijoje.

Jeigu perskaitytumėte mano mokymą apie dvasinius pasiekimo lygmenis, pamatytumėte, kad kai kurie gyvybės srautai yra tokie pasimetę ir taip giliai sužeisti, kad jiems reikalingas tradicinės tikėjimo sistemos išorinis stabilumas, kad galėtų pagyti. Tačiau šiame amžiuje yra daug gyvybės srautų, kuriems reikia pakilti aukščiau, kad galėtų daryti tolimesnį progresą. Jiems reikia pereiti į dvasinių ieškotojų fazę ir tapti atvirais idėjoms, išeinančioms už tradicinių doktrinų ribų.

Jeigu jie nežengs šio žingsnio, ims stagnuoti, ir todėl iš esmės taps velnio kaliniais, kurio siekia išvengti, ieškodami užuovėjos krikščioniškoje bažnyčioje. Kitaip tariant, ateina taškas, kai gyvybės srautas nebegali daryti tolimesnio progreso, pasilikdamas baime paremtoje religijoje. Norėdamas toliau progresuoti, gyvybės srautas turi rizikuoti ir atverti savo protą naujoms idėjoms. Akivaizdu, jog tai veda prie rizikos, kad gyvybės srautas gali atverti savo protą klaidingoms idėjoms. Tačiau tai yra esminis gyvenimo faktas, kad, jeigu bijote nugriūti, niekada neišmoksite vaikščioti. Labai svarbiame mokyme paaiškinu, kad bet kuri religija gali tapti spąstais, užkirsiančiais kelią jūsų išganymui.

Žinoma, aš puikiai žinau, kad daugelis gyvybės srautų susiduria su dilema, kurioje matai įstrigusius savo draugus krikščionius. Jie turi judėti pirmyn ir atverti savo protą aukštesniam dvasinės gyvenimo pusės supratimui, tačiau nesugeba paleisti baime paremto požiūrio į religiją. Štai kodėl jie įsikibę laikosi tradicinės krikščionybės, kuri jiems tariamai siūlo saugų dangų. Būtent dėl to paprašiau Kimą sukurti šią svetainę ir rašyti knygas. Mano tikslas yra suteikti šiems krikščionims galimybę atverti savo protą naujoms idėjoms, išvengiant susidūrimo su klaidingomis idėjomis. Žinoma, pakylėtieji mokytojai taip pat naudojasi ir kitais metodais, nešdami įvairiausius tikrus dvasinius mokymus šiame amžiuje.

Deja, nėra jokių būdų garantuoti sėkmę materialioje visatoje. Mano dilema paprasta. Norėdamas padėti žmonėms pakilti aukščiau, turiu jiems duoti mokymus, kurie išeitų už tradicinių doktrinų ribų. Tačiau jau pats faktas, kad šioje svetainėje ir knygose pateikiamos idėjos išeina už tradicinių doktrinų ribų, padaro lengva nuspėti, kad kai kurie krikščioniai įvardins šiuos mokymus kaip okultiškus ar netgi atėjusius iš velnio. Net ir aš negaliu išspręsti šios problemos. Galiu tik nusilenkti su pagarba laisvai žmonių valiai ir laukti, kol jie priims geresnį sprendimą.

Jeigu jaučiate vidinį postūmį mėginti padėti šiems žmonėms atverti savo protą aukštesniam supratimui, taip pat ir duodami jiems mokymą, kurį ką tik daviau jums, tuomet iš tiesų labai vertinsiu jūsų pagalbą. Tik įsitikinkite, kad nesate prisirišę prie rezultato, kaip paaiškinu paskutinėje knygos Mistinis Jėzaus mokymas dalyje. Pristatykite žmonėms tiesą taip, kaip geriausiai sugebate, ir tuomet laisvai leiskite jiems patiems pasirinkti. Būdami Kristaus atstovais niekada neturėtumėte mėginti įtakoti žmonių pasirinkimų. Būtent tą daro velnias nuo pat savo maišto prieš Dievą pradžios, tačiau tai niekada nebuvo Kristaus kelias.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels