Ar reikia juodaodžiams atskiros bažnyčios?

TEMOS: Atpirkimo ožių ieškojimas – koncentravimasis į kitus reiškia, kad ignoruojate rąstą savo akyje – savivertės trūkumas – aukos jausmas – pastorius atspindi tikinčiųjų psichologiją – automatiškas išganymas – deficitinis požiūris – ne veiksmai, bet jūsų proto būsena – Jėzaus mokymai apie atsakomybės prisiėmimą – krikščionybė tapo pasauline religija, nes valdžios elitas panaudojo ją žmonėms aukos mąstysenoje įkalinti – daugelis afroamerikiečių yra aukos mąstysenoje – save pastiprinantis sūkurys – stabmeldiškas lyderių garbinimas – negatyvūs ir pozityvūs pavyzdžiai – Amerika duoda unikalią galimybę transcenduoti rasę – būti krikščioniu ir būti rasistu yra nesuderinami dalykai – skilimas krikščionybėje – afroamerikiečiai turi unikalią galimybę atnešti pokyčius – valdžios elitas nesiruošia keisti visuomenės

Klausimas: Būk pasveikintas, Jėzau! Aš esu afroamerikietė moteris, užaugusi baptistų bažnyčioje. Nebeteigiu esanti krikščionė, kadangi suvokiau, jog krikščionybės mokymai neberezonuoja su mano vidine esybe. Į tam tikrus klausimus negalėjau rasti atsakymų ir galiausiai ėmiau ieškoti aukštesnio mokymo. Pastebėjau, kad juodaodžių bažnyčių nariai savo pastorius/pamokslininkus/vyskupus iškelia ant pjedestalo ir garbina juos tarsi Dievą. Daugelis juodaodžių bažnyčių lyderių smerkia homoseksualus iš savo sakyklų, ir tos seksualinės pakraipos individus verčia jaustis taip, tarsi jie būtų pasibjaurėtini Dievo akyse ir neverti „jo/jos“ meilės. Deja, daugelis šioms bendruomenėms priklausančių narių aklai seka šiais neapykanta persisunkusiais mokymais, ir todėl teisimo ciklas tęsiasi toliau. Neseniai buvo pareikšti kaltinimai nepaprastai galingam juodaodžių televangelistui dėl jo netinkamų ryšių su jaunais vyrais. Ironiška, kad šis televangelistas labai garsiai pasisakė prieš homoseksualumą ir gėjų santuokas. Tad mano klausimas yra toks: kaip mums, žmonėms, atrasti vidurio kelią, išlaikant savo tikėjimą, ir kaip neperkelti viso savo pasitikėjimo žmogui? Kas galėtų juodaodžiams padėti suvokti, kad šaukimas iš sakyklos, dėvint platininius papuošalus ir deimantus, su bažnyčios kieme stovinčia 100 000 dolerių kainuojančia mašina, nėra suderinama su tiesioginiu ryšiu, palaiminimais ir malone iš Kūrėjo?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Leiskite man pasinaudoti šiuo klausimu didesniam klausimui iškelti: Ar būtina turėti krikščioniškas bažnyčias, kurios būtų skirtos išskirtinai afroamerikiečiams – ar reikia juodaodžiams skirtos bažnyčios?

Pirmiausia pažvelkime į tai, kodėl žmonės yra linkę žeminti kitus. Yra daug pastorių fundamentalistų bažnyčiose – tiek afroamerikietiškose, tiek baltaodžių – kurie smerkia homoseksualumą, tačiau turi problemų su savo pačių lytiškumu.

Tačiau, jeigu pažvelgtumėte už homoseksualumo, pamatytumėte, kad už viso to slypi bendras psichologinis mechanizmas, vadinamas atpirkimo ožių ieškojimu. Šis mechanizmas yra būdingas tam tikroms organizacijoms, ir tai nebūtinai turi būti religinė organizacija. Akivaizdus pavyzdys iš istorijos yra nacizmas, tačiau istorijoje matėte daug įvairių represinių organizacijų, išskirdavusių vieną grupę žmonių ar netgi individą, ir paversdavusių juos atpirkimo ožiais.

Kodėl žmonės ieško atpirkimo ožių? Kodėl jie ignoruoja mano priesaką NESIKONCENTRUOTI į krislą savo brolio akyje? Taip visada yra dėl to, kad jie nenori pažvelgti į rąstą savo akyje.

Jie naudojasi kitų žmonių smerkimu, kad atitrauktų dėmesį nuo savęs ir to, kas yra neišspręsta jų pačių psichikoje. Esmė ta, kad kai tik ką nors projektuojate ant kitų žmonių, jūsų projekcija bus neišspręstų dalykų jūsų psichikoje atspindys.

Tad matote, kad šiems žmonėms trūksta savivertės. Tačiau taip pat matote, kad šie žmonės iš tiesų nenori stengtis tobulėti, idant galėtų išsiugdyti tikrą savivertę. Ir šis nenoras yra „pateisinamas,“ sukuriant proto įvaizdį, kad žmonės negali savęs tobulinti, nes jie buvo paversti aukomis, pavergti arba engiami. Tokie žmonės turi labai fiksuotą požiūrį į gyvenimą. Jie galvoja privalantys pasitenkinti jiems tekusia dalia, tuo pat metu tikėdami, kad bus išganyti, iš dalies dėl to, kad atpirkimo ožys yra dar žemesnėje būsenoje nei jie patys, o iš dalies ir dėl to, kad turi šiuos iškilius lyderius, kurie žada nuvesti juos į dangų.

Bet kurioje organizacijoje, žmonės gauna lyderius, kurių yra nusipelnę, tai reiškia, kad lyderis visada yra ekstremalesnis neišspręstos psichologijos pavyzdys, kurią turi didžioji dauguma organizacijos narių. Tad bažnytinėje organizacijoje pastoriaus elgesys atspindi tikinčiųjų neišspręstą psichologiją.

Tuo nenoriu pasakyti, kad, jeigu bažnyčia smerkia homoseksualus, tai rodo, kad dauguma jos narių turi polinkį į homoseksualumą. Tačiau tai iš tiesų rodo, kad didžioji jų dalis turi neišspręstą psichologiją, į kurią nenori pažvelgti, ir todėl jie yra pasiruošę smerkti kitus žmones, kad galėtų jaustis neprivalantys pažvelgti į save. Tai yra „engiamųjų“ mąstymas, kuomet giliai savo viduje jaučiate, kad kažkas su jumis turbūt yra ne taip Dievo akyse, tačiau jei tik jums pavyktų pademonstruoti, kad kuri nors kita grupė yra daug blogesnė už jus, galėtumėte pasijusti priimtini Dievui, kadangi nedarote tų blogų dalykų, kuriuos daro atpirkimo ožys.

Kai pažvelgiate į tai iš arčiau, suvokiate, kad tai yra labai nelogiškas mąstymas. Tai yra deficitinis požiūris, kuomet suvokiate neatitinkantys kriterijų, kuriais, jūsų manymu, naudojasi Dievas, tačiau užuot koncentravęsi į savęs tobulinimą, siekiate pažeminti kitus žmones. Jeigu nueisite su šiuo požiūriu į jo logišką kraštutinumą, iš esmės sakysite štai ką: „Na, mes nesame pakankamai geri, kad būtume išganyti, tačiau Dievas privalo ką nors išganyti, tad jeigu mums pavyks kitus pavaizduoti blogesniais už save, Dievas privalės pasirinkti mus.“

Šio samprotavimo trūkumas slypi tame, kad Dievas nė vieno neprivalo išganyti. Dievas visiems žmonėms davė laisvą valią, tad tik pačių žmonių pasirinkimai lemia, ar jie bus išganyti, ar nebus.

Už engiamųjų mąstysenos slypi tikėjimas, kad patekimą į Dievo karalystę apsprendžia tai, ką darote ir ko nedarote. Tačiau aš aiškiai pasakiau, kad Dievo karalystė yra jumyse. O jumyse yra jūsų sąmonės būsena, tai reiškia, kad jūsų įžengimą į Dievo karalystę lemia ne kas kitas kaip jūsų sąmonės būsena. Kadangi buvimas Dievo karalystėje priklauso nuo to, ar esate, ar nesate toje sąmonės būsenoje, kuri YRA karalystė.

Dievo karalystėje visa gyvybė yra viena – aš ir mano Tėvas esame viena – tad kol galvosite turintys teisti kitus žmones, negalėsite būti sąmonės būsenoje, kuri mato visos gyvybės vienovę. Nes kai matote, kad visa gyvybė yra viena, galite tik siekti kelti aukštyn visą gyvybę. Ir todėl, kol teisite arba jausite poreikį žeminti ar keisti kitus žmones, negalėsite įžengti į karalystę, kaip taip nuostabiai paaiškino Portija.

Jeigu suvokiate mano tikruosius mokymus ir misiją, matote, kad kelias – Kelias – kurio aš mokiau ir kurį demonstravau, buvo skirtas būtent tiems žmonėms, kurie buvo pasiryžę pakilti virš šio engiamųjų mąstymo ir prisiimti atsakomybę už savo išganymą. Taip pat matote, kad anais laikais, įsikūnijime nebuvo daug žmonių, kurie būtų pasiruošę šiam požiūriui. Ir todėl, jeigu mano tikrieji mokymai būtų buvę išsaugoti, krikščionybė niekada nebūtų tapusi pasauline religija. Ir aš iš tiesų niekada neturėjau intencijos kurti religijos, kurios pagrindinis tikslas būtų išlaikyti žmones įstrigusius engiamųjų mąstysenoje.

Tad brutalus faktas yra toks, kad priežastis, dėl kurios krikščionybė tapo pasauline religija, yra ta, kad kai kurie valdžios elito žmonės Romos imperijoje suvokė, jog galėtų pasinaudoti iškreiptais mano mokymais, pavergdami žmones dar neregėtu mastu. Didžiausia pavergimo forma yra tuomet, kai žmonės yra visiškai kontroliuojami valdžios elito Žemėje, tuo pat metu tvirtai tikėdami, jog, sekdami šiais žemiškais vadais, garantuotai pateks į dangaus karalystę. Šis tikėjimas yra patrauklus engiamųjų mąstyme esantiems žmonėms, tiems, kurie nenori prisiimti atsakomybės už save ir tenori būti aklais aklų vadų pasekėjais.

Šiandieniniame pasaulyje, yra daug daugiau gyvybės srautų, pasirengusių prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą Žemėje ir už savo išganymą. Juos galima atrasti visose grupėse, tačiau, žinoma, jie nėra vienodai pasiskirstę. Kitaip tariant, kai kuriose grupėse brandžių gyvybės srautų procentas yra mažesnis, dėl toje grupėje paplitusio mąstymo, kurio laikosi šios grupės žmonės.

Ar suvokiate, ką sakau? Nėra juodaodžių gyvybės srautų, baltaodžių gyvybės srautų, lotynų kilmės gyvybės srautų, raudonodžių gyvybės srautų, geltonodžių gyvybės srautų, ar taškeliais išmargintų gyvybės srautų. Tačiau kiekvienoje grupėje yra skirtingą dvasinę brandą pasiekusių gyvybės srautų. O jeigu grupė žmonių turi kolektyvinį tapatumo jausmą, aktyviai skatinantį žmones neprisiimti atsakomybės už save – kas būtent ir yra būdinga engiamųjų mąstymui – tuomet ši grupė prisitrauks dar daugiau nebrandžių gyvybės srautų, ir šitaip jie gaus tai, ko nori: tobulą pretekstą neprisiimti už save atsakomybės.

Jeigu sąžiningai pažvelgsite į afroamerikiečius – o taip pat į daugelį kitų pačioje Afrikoje egzistuojančių grupių – pamatysite, kad šie žmonės yra linkę turėti engiamųjų mąstymą. Afroamerikiečiai kolektyviškai stiprina tam tikrą tapatumo jausmą, kuriame jaučiasi nuskriaustais, žeminamais arba persekiojamais. Ir kaip ir su visais kitais dalykais, šis požiūris tampa save pastiprinančiu žemyn traukiančiu sūkuriu.

Šių grupių nariams būdinga yra tai, kad jie nenori imtis iniciatyvos, nenori išsiskirti iš minios. To pasekoje, šie žmonės paverčia savo lyderius stabais, iškelia juos ant pjedestalo ir galvoja, kad jie negalėtų padaryti nieko blogo. Nes tik sekdami neklystančiu lyderiu galite tikėti, kad šis lyderis nuves jus į dangų.

Kas gali sustabdyti šį save pastiprinantį sūkurį? Du dalykai. Pirmas dalykas yra tai, kad tokios grupės prisitraukia lyderius, kurie mėgsta būti garbinami ir dažnai galvoja, jog iš tiesų yra neklystantys. Tačiau tokie lyderiai neišvengiamai taps kolektyvinės sąmonės židinio centru, savo veiksmais įkūnydami savo neišspręstą psichologiją. Tai gali būti prabangių automobilių ar papuošalų pirkimas, tai gali būti homoseksualumo tendencijų demonstravimas, arba tai gali būti slaptų santykių užmezgimas, lošimai, pornografija ir kitoks elgesys, nederantis su lyderio skaitomais pamokslais.

Kitaip tariant, visus grupės susikurtus proto įvaizdžius, kurie, jų manymu, lems jūsų patekimą į dangų, lyderis savo poelgiais sudaužys į šipulius, idant žmonės galėtų pradėti suprasti, kad stabmeldystė neveikia, ir jiems reikia prisiimti atsakomybę už save. Žmonės gaus galimybę pažvelgti į savo pačių neišspręstą psichologiją.

Kitas žmonėms padėti galintis faktorius yra pozityvūs pavyzdžiai, kuriuos žmonės gali matyti savo grupėje. Šiuo metu afroamerikiečiai turi unikalią galimybę įveikti engiamųjų mąstymą, kadangi Jungtinių Valstijų prezidentas yra juodaodis. Ankstesnėje administracijoje matėte Colin Powel, kuris taip pat buvo puikus afroamerikiečio, pakilusio virš engiamųjų mąstymo, pavyzdys. Ir, žinoma, Oprah Winfrey yra dar vienas pavyzdys tarp daugelio kitų.

Jeigu pažvelgtumėte, dėl ko šiems ir daugeliui kitų afroamerikiečių buvo įmanoma pasiekti išskirtinių dalykų visuomenėje, pamatytumėte kai ką labai nepaprasto. Amerika yra visuomenė, kurioje egzistuoja daug susiskaldžiusių grupelių, tarp kurių egzistuoja didesnis rasistinio priešiškumo lygis nei bet kurioje kitoje demokratinėje šalyje. Tačiau šis priešiškumas tėra paviršinis sąmonės sluoksnis. Jeigu pažvelgtumėte giliau, pamatytumėte, kad Amerika buvo įkurta universalių principų pagrindu, kurie yra įrašyti Nepriklausomybės Deklaracijoje ir Konstitucijoje. Tai reiškia, kad Amerikoje egzistuoja unikali galimybė bet kokios kilmės individams tapti sėkmingais – JEIGU jie susiderins su šiais universaliais principais. Kitaip tariant, sąžiningumas, asmeninė aukšta kultūra, dora ir pasišventimas bei tikra meilė savo broliams žmonėms toli jus nuves Amerikoje, kad ir iš kur būtumėte kilę.

Colin Powel sėkmingu tapo ne dėl to, kad turėjo juodą odą, ir ši juoda oda taip pat nesutrukdė jam tapti sėkmingu. Sėkmingu jis tapo, pakildamas virš engiamųjų mąstymo ir priimdamas universalią sąmonės būseną, kurios viziją Amerikos ateičiai laiko pakylėtieji mokytojai. Visi gali sekti tokių lyderių pavyzdžiu, nes pakylėtųjų mokytojų šūkis visada buvo šis: Ką vienas padarė, visi padaryti gali.

Tačiau problema yra ta, kad, jeigu žmonės kabinsis į engiamųjų mąstymą, jie į savo pavyzdžius nežiūrės kaip į pavyzdžius. Jie pavers juos stabais ir pradės juos laikyti išimtimis, kaip visa žmonija iš esmės padarė su manimi. Ir štai tuomet žmonės save uždaro į uždarą sistemą, kuri tampa pavaldi antrajam termodinamikos dėsniui. Kas nors turės sudaužyti žmonių proto įvaizdžius, ar tai būtų nederamą elgesį demonstruojantis pastorius, ar kas nors su panašiu požiūriu sudeginantis jūsų bažnyčią.

Matote, tikroji problema su „juodaodžių bažnyčia“ Amerikoje būtent ir yra tai, kad ji save laiko juodaodžių bažnyčia. Ypač pietinėse valstijose matote daug bažnyčių, kurias sudaro vien juodaodžių bendruomenė, ir jos nenori priimti baltaodžių ar lotynų kilmės žmonių. Tad priešiškumo požiūris, apie kurį ką tik kalbėjau, pietinėse valstijose būtent ir yra sukoncentruotas tarp dviejų žmonių grupių – tarp juodaodžių bažnyčių narių ir baltaodžių fundamentalistinės pakraipos bažnyčių.

Tad yra labai liūdna, kad rasizmo židiniai egzistuoja tarp žmonių, kurie tvirtai tiki esantys „geri krikščioniai.“ Ką Paulius – žmogus, kuris labiausiai prisidėjo prie mano mokymų pavertimo tikrai universaliais – sako jam priskiriamuose laiškuose:

28 Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi esate viena Kristuje Jėzuje! (Galatams 3,27-29)

Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus. (Kolosiečiams 3,11)

Valdžios elitas jau labai seniai pavertė mano tikruosius mokymus žmonių pavergimo įrankiu. Ir jie tai padarė, paversdami mano mokymą, kuriame visi priimami, į sistemą, kurioje žmonės yra skirstomi į tuos, kurie bus išganyti, ir į tuos, kurie nebus – ir šie pastarieji tampa atpirkimo ožiais.

Tikite, kad, jeigu aklai seksite vadais Žemėje, nekęsdami tų kitų žmonių, kurių nekęsti moko jūsų vadai, tikrai pateksite į dangų, be būtinybės ieškoti rąsto savo akyje. Ši sistema yra labai patraukli engiamųjų mąstyme esantiems žmonėms. Ir ji ir toliau išlaiko žmones šioje engiamųjų sąmonėje – nes jeigu aklai neseksite savo vadais, pateksite į atstumtųjų kategoriją ir netapsite išganyti.

Tačiau žinia, kurios atėjau atnešti engiamiesiems, sako, kad nėra jokių dirbtinų skirstymų, atskiriančių žmones nuo patekimo į dangų, remiantis Žemėje egzistuojančiais kriterijais. Kitaip tariant, kad ir ką besakytų valdžios elitas, BET KOKIOS kilmės žmogus žemiškoje visuomenėje gali patekti į dangų – JEIGU įkūnys mano pademonstruotus universalius principus, tuos pačius universalius principus, kurie yra įrašyti Amerikos Konstitucijoje.

Ar suvokiate, ką tai reiškia? Afroamerikiečiai turi engiamųjų mąstymą, kuris neleidžia daugeliui žmonių imtis iniciatyvos. Jie galvoja, jog, kadangi juos pavergę žmonės buvo baltieji, būtent baltieji turi žengti pirmąjį žingsnį priespaudai užbaigti.

Tačiau, kai iš tiesų suvokiate Kristaus žinią, matote, kodėl taip nėra. Būtent engiamieji turi didžiausią galimybę tapti Kristaus Kelio mokytojais, pademonstruodami, kad pasinaudojo tikraisiais Kristaus mokymais, pakildami virš tos situacijos gyvenime, kuriai juos „pasmerkė“ valdžios elitas ir jų grupės masinė sąmonė.

Nėra reikalo turėti atskirą juodaodžių bažnyčią Amerikoje, kadangi žmonės, kurie yra tikri krikščioniai, garbins drauge, nepaisydami jokių išorinių skirtumų, ne tik rasės. Tačiau afroamerikiečiai negali tiesiog sėdėti ir laukti, kol baltieji inicijuos šiuos pokyčius, nors kai kurie įžvalgumą turintys pastoriai iš tiesų jau tai daro. Tai nėra baltaodžių žmonių atsakomybė; tai iš tiesų yra juodaodžių žmonių karminė galimybė inicijuoti šį pokytį Amerikos visuomenėje ir kolektyvinėje sąmonėje.

Ar suvokiate paslėptą Kristaus žinią? Pokyčius visuomenėje kuria ne elitas; juos kuria tie, kurie yra kilę iš kuklios aplinkos, tačiau yra pasiryžę ją transcenduoti, įžengdami į vienovę su visuotiniu Kristaus protu.

Atėjo laikas afroamerikiečiams pakilti virš mąstymo, kuriame jie save laiko afroamerikiečiais, ir iš tiesų pakilti į tapatumą, kuriame jie save laikytų Universaliais Amerikiečiais. Nes tiktai tie, kurie laiko save ir visus kitus žmones Dievo sūnumis ir dukterimis, gali vadintis tikrais krikščioniais – ir tikrais amerikiečiais.

Ne tai, ką „darote“ Žemėje, lems jūsų patekimą į dangų. Tai, ką „panaikinate“ Žemėje – pakildami virš visų žmonių sukurtų stabmeldiškų įvaizdžių – leis jums įžengti į dangaus karalystę, kurioje visi yra viena Kristuje, nes Kristus yra visa ir visuose.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2011 Kim Michaels