Evangelijos skleidimas ir žmonių krikštijimas šiandien

Klausimas: Mąsčiau apie Jėzų ir apie tai, ko jis mokė prieš 2000 metų, ir kaip jis siuntė savo mokinius į visą pasaulį skelbti Dievo karalystės evangelijos. Ir jis sakė, kad turėtume visus paversti jo mokiniais ir juos pakrikštyti ir išmokyti visko, ko jis mus mokė. Ar tai vis dar tebegalioja ir šiandien?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais:

Šiandien tai tebegalioja lygiai taip pat kaip ir anais laikais, jeigu tik suvokiate, ką iš tiesų reiškia mano žodžiai. Biblijoje pateikiama citata nėra pažodžiui teisinga. Visa ši krikšto koncepcija nėra tai, ką sakiau, bent jau, jeigu kalbame apie tokį krikštą, kaip jį supranta krikščioniškos bažnyčios, – krikštą vandeniu. Nes aš turėjau omenyje Dvasios krikštą, kuomet jūs, tie, kurie skelbiate evangeliją, esate pasiekę tam tikrą Kristiškumo lygmenį. Sugebate būti atviromis durimis perduoti iš pakylėtųjų mokytojų ateinančią šviesą.

Ėjimas į pasaulį ir evangelijos skleidimas nereiškia to, ką dauguma šiandieninių krikščionių įsivaizduoja, ypač krikščionys fundamentalistai, tai yra, kad einate ir skelbiate keturias Evangelijas arba kitas Naujojo Testamento knygas. Tai taip pat nereiškia, kad einate ir skelbiate oficialiąją krikščioniškų bažnyčių žinią, ar tai būtų katalikų bažnyčia, ar kuri nors kita vėliau susikūrusi bažnyčia, ir pakrikštijate žmones į tą bažnyčią ir paverčiate juos tos bažnyčios nariais. Aš visai ne tai turėjau omenyje, kaip jau esu sakęs ne vienoje savo knygoje ir mokymuose.

Tad prasmė yra tokia, kad neinate tiesiog pamokslauti; jūs demonstruojate savitranscendencijos kelią, kelią į Kristiškumą; savo sąmonės kėlimo kelią. Tuo būdu suteikiate žmonėms alternatyvą žemesnei sąmonės būsenai, dualistinei, kūniškai sąmonės būsenai. Būtent tokia yra tikroji prasmė, ir tikroji prasmė iš tiesų yra pademonstruoti kelią, idant visi žmonės galėtų pamatyti, jog egzistuoja alternatyva.

Na, ir dabar, kai sakiau skelbti tai visiems žmonėms ir visoms gyvoms būtybėms; tai, vėlgi, reikia suprasti tam tikru būdu. Aš iš tiesų norėjau, kad kiekvienas žmogus Žemėje – nebūtinai visi tuo metu įsikūnijime buvę žmonės – bet kiekvienas Žemėje įsikūnijantis žmogus kažkuriame savo gyvenime sutiktų tam tikrą Kristiškumo laipsnį pasiekusį žmogų, idant šis žmogus gautų tokią pačią galimybę kaip ir tie, kurie sutiko mane, kai buvau fiziniame įsikūnijime.

Tad esmė yra sutikti kažką, kas būtų pasiekęs pakankamą Kristiškumo laipsnį, idant šie žmonės galėtų pajausti, jog šis asmuo turi kažką, ko jie neturi. Todėl jie patirtų, kad egzistuoja aukštesnė sąmonės būsena, kurią galima pasiekti. Ir tai tuomet jiems gali suteikti pasirinkimą, kurio jie anksčiau neturėjo, kol nebuvo sutikę Kristiškumą pasiekusio žmogaus.

Tai nereiškia, kad turėtumėte galvoti, jog net ir šiandien kiekvienas žmogus Žemėje turėtų gauti šią galimybę savo dabartiniame gyvenime. Kai kurie šią galimybę gavo ankstesniuose gyvenimuose, kai kurie ją atstūmė. Kai kurie gali nebūti tam pasiruošę; bet bus pasiruošę ateities gyvenime. Matote, vėlgi, egzistuoja limitas, ką iš viso galėjau anais laikais išreikšti žodžiais. Taip pat, žinoma, egzistavo limitas, kiek žmonės galėjo suprasti. Ir šalia viso to dar nutiko ir taip, kad puolusios būtybės pradėjo daryti poveikį krikščionybės judėjimui, pagrinde sukurdamos katalikų bažnyčią, kuri iškraipė praktiškai kiekvieną mano perduotą koncepciją.

Tad šiandien turite absoliučią painiavą, ir nėra jokios realistiškos galimybės šią painiavą išpainioti. Ir aš visai netrokštu užsiimti šios painiavos išpainiojimu, nes esmė yra ją transcenduoti ir grįžti prie pirminės prasmės. Tačiau ne tik grįžti prie pirminės prasmės; nes ne viskas, ką norėjau žmonėms perduoti, yra šiuolaikinėse evangelijose.

Tad esmė čia yra iš tiesų suvokti, kad Jėzus Kristus yra ir toliau egzistuojanti būtybė, Jėzus Kristus niekur nedingo. Aš būsiu su jumis visada. Esu su jumis visada. Todėl turite galimybę susisiekti su manimi šiandien, pažinti mano Esybę šiandien ir gauti mokymus iš vidaus. Kaip, žinoma, tai padaryti sugebėjo šis pasiuntinys, perduodamas daugybę vertingų mokymų. Tačiau net ir čia esmė nėra eiti ir skelbti šiuos mokymus kiekvienai gyvai būtybei.

Kaip sakiau, tai gali būti daroma įvairiais būdais. Ir esmė čia iš tiesų nėra pamokslauti žodžiais; esmė yra labiau turėti tokį pasiekimų lygmenį, kad galėtumėte būti atviromis durimis, per kurias aš, ar kitas pakylėtasis mokytojas, per jūsų širdies čakrą galėtume pasiųsti dvasinės šviesos dalelę kitam žmogui, kuri tuomet galėtų sužadinti jų širdies čakrą, kad jie gautų galimybę pasirinkti kelią. Tuomet, jeigu jie pasirinks kelią, galėsite jiems duoti kitus mokymus ir galėsite jiems padėti įstoti į šį kelią. Tačiau pagrindinis tikslas yra tiesiog duoti jiems pasirinkimą, kurio jie anksčiau neturėjo, ir tuomet būti neprisirišusiais prie to, ką jie su šia galimybe darys.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels