Dangus

Mistinė tradicija ortodoksų bažnyčioje ir katalikų bažnyčioje

Klausimas: Ortodoksų krikščionybė fundamentaliai skiriasi nuo katalikybės savo hesichazmo arba mistinėmis praktikomis. (Hesichazmas – iš graikiško žodžio hesichia – tyla. Tai yra mistinė praktika Rytų ortodoksų religinėje tradicijoje, kurioje yra naudojamos meditacinės technikos). Skirtingai nuo katalikybės, kuri perėjo teologijų kūrimo etapą, ortodoksija pasirinko mistinį kelią, siekdama tiesioginės, dvasinės, patyriminės vienybės su Kristumi. Žmogaus savitranscendencijos kelio Kristuje. Ką galėtumėte pasakyti apie šias religijas iš palyginamosios perspektyvos?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Mistiniai aspektai egzistuoja ir katalikų tradicijoje. Net ir kai kuriose krikščionių protestantų bažnyčiose galite rasti tam tikrų mistinių aspektų. Ir, žinoma, turėjote krikščionių mistikus katalikų tradicijoje, kurie buvo pasiekę aukštesnius sąmonės lygmenis. Tai galima atrasti visur, bet niekur tai nėra vyraujanti kryptis. Ir čia turite suvokti, kad nors egzistuoja tam tikri skirtumai tarp ortodoksų bažnyčios ir katalikų bažnyčios, ortodoksų bažnyčia vis dar tebėra veikiama to paties mąstymo, kuris suformavo katalikų bažnyčią. Ir matėte, kad buvo laikas, kai šios dvi atšakos vystėsi paraleliu būdu. Dar iki to laiko, kai tarp jų įvyko skilimas.

Egzistuoja daug bendrų aspektų arba bendrų įsitikinimų, kurie mistinį kelią paslepia nuo plačiosios populiacijos akių. Visada atsirasdavo žmonių, kurie sugebėdavo pažvelgti už išorinių doktrinų ir ritualų ir atrasti šį mistinį kelią. Tačiau plačiajai visuomenei visos krikščioniškos bažnyčios uždengia realybę, kurios mokiau, ir Kelio esmę. Galėtume sakyti, kad bažnyčios yra apskritai sukurtos taip, kad neleistų plačiajai populiacijai atrasti ir eiti tikruoju keliu į Kristiškumą.

Būtent taip jos buvo sukurtos puolusių būtybių. Tačiau puolusios būtybės žino, kad atsiras žmonių, kuriems to nebus gana ir jie ieškos mistinio kelio. Tad jos pamėgino ir šiuos žmones įsprausti į rėmus, kad nors jie eitų mistiniu keliu, tai darytų tik išorinės bažnyčios kontekste, ar tai būtų ortodoksų ar katalikų bažnyčia. Būtent dėl to turite visą šią krikščionių mistikų koncepciją.

Realybėje, jeigu esate mistikas, esate universali būtybė. Galite sugebėti paimti krikščionišką tradiciją, induizmo tradiciją, budizmo tradiciją, musulmonų tradiciją ir ją transcenduoti. Ir nepaisant savo kilmės, vis tiek einate mistiniu keliu, tačiau iš tiesų nesate krikščionių, induistų ar budistų mistikas. Nes kuo toliau nueinate dvasiniu keliu, tuo svarbiau jums tampa pamatyti už visų šių išorinių religijų slypintį universalumą.

Katalikų bažnyčia kai kuriuos iš šių mistikų išaukštino į šventųjų statusą, tuo būdu juos pasisavindama ir neleisdama persišviesti jų universalumui. Ir daugeliu atvejų, mistikai negalėjo išreikšti to universalumo, nes vis dar tebelaikė save krikščionių mistikais. Ir būtent tai turime transcenduoti šiame amžiuje, kuomet įvairios kilmės mistikai susirinktų drauge ir pripažintų, kad už visų šių išorinių tradicijų egzistuoja universalus kelias, kuris negali būti apribotas ir priklausyti tik vienai kažkuriai tradicijai. Tai yra labai paprasta. Kristus nedalija patentų jokioms žmogiškoms institucijoms ar asmenims.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels