Dangus

Ar Harė Krišnos švaisto savo laiką?

Klausimas: Norėčiau paklausti apie Harė Krišnas, kurie degina smilkalus, gieda mantras ir didelę dalį savo kasdienio gyvenimo energijos skiria Krišnai. Klausimas būtų toks: Ar Krišna vis dar tebėra su Žeme; o gal jie tiesiog švaisto smilkalus?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Krišnos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Taip, aš esu su Žeme. Aš esu pakylėtasis mokytojas, nors visas šis mitas apie Krišną ir jo įsikūnijimus bei fizinius apsireiškimus, yra, žinoma, iškreiptas, kaip ir mitai apie Budos ir Jėzaus gimimą. Aš esu pakylėtasis mokytojas, ir dėl to pasišventimo, kurį tiek daug žmonių man jaučia, artimiausioje ateityje tikrai liksiu su Žeme.

Ar jie švaisto smilkalus? Na, man, kaip pakylėtajam mokytojui, iš šių smilkalų tikrai nėra jokios naudos, tad, nebent žmonės tuo mėgaujasi, jie iš tiesų yra švaistomi. Tačiau, kas liečia jų atsidavimą, tikras iš širdies kylantis atsidavimas niekada nėra švaistomas.

Na, ir dabar, žinoma, norėčiau turėti galimybę kreiptis į šiuos žmones kaip pakylėtasis mokytojas, kaip ir mano brolis Jėzus norėtų pasiekti milijonus krikščionių, kurie yra atsidavę jam kaip pakylėtajam mokytojui. Suprantu, kad to padaryti neįmanoma, nes jų sąmonės lygmuo nėra pakankamai aukštas.

Galiu padaryti tik viena: atspindėti jų pasišventimą jiems atgal, ir yra žmonių, kurių pasišventimas Krišnai yra toks nuoširdus, kad galiu padauginti šį pasišventimą, ir tai iš tiesų padeda jiems augti. Daugelis jų, ne šiame gyvenime, bet kažkuriame gyvenime ateityje pakils į aukštesnį lygį, ir todėl, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, tai iš tiesų padeda jiems augti. Taip pat, žinoma, yra ir kitų žmonių, kuriems tai yra tapę tiesiog mechaniškai kartojama tradicija, kažkuo, ką jie tiesiog daro, ir šiems žmonėms tai neturi jokio poveikio, tačiau, žinoma, tas pats galioja bet kokiai religijai priklausantiems žmonėms.

Kai žiūrime į Žemę iš pakylėtosios perspektyvos, mėginame padėti kuo didesniam įvairių žmonių grupių skaičiui, ir šie žmonės yra daugelyje skirtingų sąmonės lygmenų. Turime taikytis prie to, ką jie sugeba pakelti, ir būtent dėl to neturiu intencijos nuvesti šių žmonių toliau; tiesiog žvelgiu iš ilgalaikės perspektyvos, leisdamas jiems palaipsniui kilti aukštyn savo sąmonėje per keletą gyvenimų.

Kodėl nedaviau jokių diktavimų? Todėl, kad, mano vertinimu, dauguma Krišnai pasišventusių žmonių nėra atviri girdėti mane kalbantį kaip pakylėtąjį mokytoją, jie nėra atviri pakylėtųjų mokytojų koncepcijai. Tai gali pasikeisti ateityje arba ne. Tai priklausys nuo to, ar, mano vertinimu, bus atsiradusi kritinė masė, kurie turėtų tą atvirumą, leidžiantį man peržengti šydą šiuo būdu. Žinoma, Vakaruose jau ilgesnį laiką egzistuoja pakylėtųjų mokytojų koncepcija kolektyvinėje sąmonėje. Ji nėra taip gerai žinoma Rytuose, kaip, pavyzdžiui, tą aiškiai galite matyti Indijoje.

Labai myliu daugelį šių gyvybės srautų, kurie man yra taip stipriai atsidavę, nors jie ir turi susikūrę labai iškreiptą mano įvaizdį. Ir vis dėlto, jiems yra svarbiau, kad tiesiog atspindėčiau jų meilę, užuot mėginęs pakeisti įvaizdį, kuriuo jie naudojasi, atsiverdami tam pasišventimo srautui savo širdyje.

Netgi yra daug žmonių, priklausančių Harė Krišna grupei (tiems, kurie keliauja po įvairius Vakarų miestus ir kitas pasaulio dalis, giedodami mano vardo mantras), kurie man jaučia tokį nuoširdų atsidavimą, kad kaip galėčiau į tai nereaguoti, kai jie man jį rodo su tokia nuoširdžia meile? Jie iš tiesų gauna iš to naudos, nors gali praeiti dar ne vienas gyvenimas, kol jie taps pasirengusiais prisijungti prie kelio, kurį jūs visi radote ir sąmoningai einate link Kristiškumo ir Krišnaiškumo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels