Dangus

Komunijos ritualas jau yra atgyvenęs

Klausimas: Savo 2005 metų spalio 23 dienos diktavime Jėzus kalba apie komuniją. Tačiau kodėl komunija nėra dalinama šiomis dienomis?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Na, iš dalies dėl to, kad mes jus skatiname išvystyti naują požiūrį į jūsų ryšį su mumis. Turite suprasti, kad ankstyvosiomis šios dispensacijos dienomis mes labiau stengėmės nutiesti tiltą tarp ankstesnių dispensacijų ir šios naujos dispensacijos. Naudojome terminologiją, kuri buvo pažįstama ankstesnėms dispensacijoms, naudojome tam tikras koncepcijas ir įvaizdžius, ir daugiau davėme šių išorinių ritualų, kurie turėjo didesnę svarbą žmonėms ankstesnėse dispensacijose.

Šiandien mes tikimės jus atvesti iki taško, kuriame suvoktumėte, kad tikriausias būdas užmegzti ryšį su pakylėtaisiais mokytojais yra eiti vidun, į savo širdį. O tiesioginio ryšio su mumis jums neleidžia turėti jūsų neišspręsta psichologija. Tad kai ją išspręsite, įgysite labiau asmeninį, vidinį ryšį su mumis. Tai reiškia, kad jums vis mažiau ir mažiau bereikės visų šių išorinių dalykų.

Galite pažvelgti į krikščionišką komunijos tradiciją ir matyti, kad daugelis krikščionių iš tiesų tiki, jog kai kažkoks krikščionių dvasininkas palaimina duoną ir vyną, jie yra paverčiami, tikrąja to žodžio prasme, Kristaus kūnu ir krauju. Tai, žinoma, nėra realistiška. Tai vis dar tebėra tik duona ir vynas. Realybė čia, žinoma, yra tokia, kad niekas iš tiesų neveikia mechaniškai, galite sukurti ritualą, tačiau tai nereiškia, kad bet kuris dvasininkas, kuris perskaito palaiminimą, turi Šventosios Dvasios galią paversti tai Kristaus kūnu ir krauju.

Ir kas gi yra Kristaus kūnas ir kraujas? Ar tai yra fizinis kūnas ir fizinis kraujas? Yra nekrikščionių, kurie kaltina krikščionius kanibalizmu, nes jie valgo savo lyderio kūną ir geria jo kraują. Akivaizdu, kad komunijos ritualas niekada neturėjo būti suprantamas pažodiškai, tarsi iš tiesų valgytumėte žmogišką kūną ir gertumėte žmogaus kraują. Kristaus kūnas ir kraujas yra Kristaus vibracijos, Kristaus sąmonės simbolis. Negalite šio simbolio sugerti automatiškai, suvalgydami duoną ir išgerdami vyną. Turite eiti vidun ir sugerti juos tiesiogiai iš manęs. Tačiau ankstyvaisiais amžiais sąmonė buvo tokia žema, kad žmonėms reikėjo kažko fiziško.

Tad toliau viso to laikytis iki pat šių dienų jau yra atgyvena, net ir krikščioniškose bažnyčiose. To laikytis pakylėtųjų mokytojų organizacijoje taip pat yra atgyvena. Visgi tai pasakius, niekas netrukdo jums to daryti, jeigu jaučiate, kad jums to reikia. Galite pasidėti duoną ir vyną, galite juos palaiminti, perskaityti jiems kažkokį palaiminimą arba maldą. Jeigu žmonėms tai padeda, visiškai neprieštarauju, kad žmonės tai darytų, tačiau aš taip pat aiškiai sakau, kad raginu žmones virš to pakilti, virš tos pakopos, kai jums yra reikalingi šie fiziniai ritualai ryšiui su mumis užmegzti, nes juk jūs visi sugebate jį užmegzti ir suvokiate, kad svarbiausia yra vidinis ryšys, o jis nepriklauso nuo jokių jūsų išorėje esančių dalykų, jis priklauso tik nuo jūsų pačių psichologijos atvirumo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels