Lotus Sutra ir vidinis kelias į Budiškumą

Klausimas: Lotus Sutra yra priimama kaip viena iš svarbiausių Sutrų Korėjos budizme. Sutroje yra teigiama, kad viskas yra Budos prigimties ir turi lygias galimybes tapti Buda. Norėčiau sužinoti, ar Lotus Sutrą perdavė tikrasis Gautama Buda.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Gautamos Budos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje 2016 metais:

Taip, mano mylimieji, tai yra tikra mano perduota Sutra. Ir visgi tai pasakius, turiu pasakyti, kad dauguma šią Sutrą kalbančių žmonių netiki tuo, kas yra sakoma Sutroje. Jie iki galo nepriima, kad yra Budos prigimties ir taip pat turi galimybę būti Buda. Jeigu galėtume paskatinti žmones tai priimti, padarytume didelį progresą. Budizmas įžengtų į naują etapą, kuriame budistai atviriau pradėtų pripažinti potencialą iš tiesų įkūnyti Budos prigimtį. Žinoma, kuo daugiau žmonių tai išreikš, tuo didesnius pokyčius matysite visuomenėje ir kolektyvinės sąmonės kėlime.

Na ir dabar, galėtume sakyti, kad, kai naudoju terminologiją, jog Budos prigimtis yra kiekvieno žmogaus prigimtyje, turėtų būti suprasta, jog tai nesikerta su Jėzaus mokymais apie kiekvieno žmogaus viduje esantį Kristų ir kiekvieno žmogaus turimą potencialą tapti Kristumi. Čia nėra jokio konflikto. Tai nėra tarpusavyje nesuderinamos koncepcijos, jos tiesiog buvo perduotos skirtingais laikais skirtingoms kultūroms. Žinoma, egzistuoja tam tikri niuansai, dėl kurių galima diskutuoti, kaip jus jau anksčiau mokėme, kad Kristaus sąmonė yra etapas, kuriame daugiau einate į išorę, siekdami padėti kitiems, o tuomet gali ateiti Budos sąmonė, arba tai, ką mes dažnai Rytuose laikome Budos sąmone, kuomet esate labiau įsitvirtinę viduje ir todėl netgi galite pasitraukti iš pasaulio, kaip matėte mane pasitraukianti į ašramą ir mokant iš jo. Kai tuo tarpu Jėzų matėte einant ir pasitinkant žmones ten, kur jie buvo.

Vėlgi, tai nėra tarpusavyje nesuderinama, tai tiesiog yra skirtingi etapai, ir yra žmonių, kurie yra pasiruošę priimti Budiškumo kelią. Taip pat yra daug ir tokių, kurie gimė Rytuose, bet iš tiesų dar nėra pasirengę priimti kelio į Budiškumą, kadangi jiems pirmiau reikia pereiti kitus etapus. Tad jiems pirmiausia reikės pereiti Kristiškumo kelią, ir tik po to jie taps tam pasirengę.

Tai, žinoma, yra viena didžiausių problemų, kuri visada egzistuoja perduodant dvasinį mokymą. Bet koks dvasinis mokymas yra perduodamas tam tikram sąmonės lygiui. Jeigu žmonės nėra tame sąmonės lygmenyje, jie negali suvokti vidinės mokymo prasmės. Ir štai tuomet jie paima mokymą ir paverčia jį išorine religija, kaip jau anksčiau minėjome, kuomet net ir budizmas tapo taip stipriai ritualizuotas, taip įvilktas į išorines tradicijas ir ritualus, kad žmonės galvoja, jog atlikinėdami išorines ceremonijas ir ritualus jie automatiškai progresuoja.

Nėra taip, kad žmonės negali šiek tiek progresuoti šiuo būdu, tačiau, jeigu laikysitės visų išorinių budizmo doktrinų ir nepaliausite to daryti, automatiškai nepasieksite taško, kuriame būtumėte pasirengę iš tiesų priimti savo Budos prigimtį. Tas pats, žinoma, galioja ir krikščionybei, kuomet tie, kurie nesuprato vidinio kelio į Kristiškumą, sukūrė išorinę religiją. Vėlgi, kaip Jėzus jau daug kartų sakė, išorinių krikščionybės, kokia ji šiandien yra, praktikų laikymasis nepadės jums pasiekti taško, kuriame taptumėte pasirengę priimti vidinį kelią.

Privalo atsirasti vis didesnis suvokimas, kad turime peržengti išorinio mokymo ir išorinių ritualų ribas ir susiderinti su vidine žinia ir vidiniu keliu. Ir tai, ko mes, pakylėtieji mokytojai, šiandien mokome, būtent ir yra, kad kelias turi skirtingus lygmenis ir kad skirtingiems lygmenims yra reikalingi skirtingi mokymai. Todėl Rytuose iš tiesų yra daug žmonių, užaugusių budistinėje kultūroje, kuriems iš tiesų būtų labai naudinga studijuoti mūsų šiame amžiuje perduotus mokymus apie kelią į Kristiškumą. Tai jiems leistų eiti laipsnišku žingsnis-po-žingsnio keliu, kuris juos labiau paruoštų keliui į Budiškumą.

Žinoma, nors mėginau duoti Aštuonlypį kelią kaip išorines gaires, nėra jokių garantijų, kad išorinės sistemos laikymasis atvers jūsų protą vidiniam keliui. Tai privalo būti sąmoningas supratimas, sąmoningas sprendimas, kad norite eiti tuo vidiniu keliu. Štai kodėl tai nėra aukščiausias požiūris daryti prielaidą, jog dėl to, kad gimėte budistinėje kultūroje, esate pasirengę tikrajam vidiniam Budos keliui.

Geriau yra būti atviresniu ir turėti didesnį nuolankumą, idant tarp ten, kur jūs esate, ir kur galvojate buvus Budą, nebūtų tos didžiulės prarajos. Būtent tai matote daugybėje budistų, kaip tą matote ir daugybėje krikščionių, kuomet jie tarp savęs ir Budos sąmonės mato atotrūkį, kaip atotrūkį krikščioniai mato tarp savęs ir Jėzaus. Išorinė religija neturi jokių galimybių panaikinti šio atotrūkio. Jį galima panaikinti tik einant vidiniu keliu, tačiau turite būti jautrūs tam, kur esate sąmonėje ir ką jums reikia patirti, kad galėtumėte žengti sekantį žingsnį savo kelyje.

Su daugeliu religijų ir kultūrų nutiko taip, kad jos panaikino šį vidinį kelią, ir todėl išorinė religija sukūrė šį atotrūkį. Puolusios būtybės, žinoma, daro viską, kas yra jų galioje, kad iškraipytų išorines praktikas, idant žmonės negalėtų panaikinti atotrūkio ir atrasti vidinio kelio. Na, o mes šiame amžiuje siekiame padėti žmonėms įsisąmoninti vidinio kelio egzistavimą ir būtinybę juo eiti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels