Dangus

Protėvių garbinimas

Klausimas: Korėjoje daugelis žmonių atlieka ritualus, skirtus nuvesti šeimos narius ir protėvius į geras dangiškas vietas. Šiuos ritualus paprastai atlieka religiniai arba dvasiniai praktikuotojai, tačiau už ceremoniją jie reikalauja didžiulių pinigų sumų. Žmonės dažnai svarsto, ar tikrai tas ritualas pasiuntė jų protėvius į gerą vietą danguje ar ne. Todėl daug pinigų sumokėjęs žmogus akivaizdžiai jaučia nuoskaudą arba jam kyla abejonių, ar šis praktikuotojas nėra apsimetėlis. Didelė ritualo kaina ir apgavikiškas dvasinių praktikuotojų elgesys yra socialinė problema. Ar galime kalbėti rožinius ir invokacijas pakylėtiesiems mokytojams vietoj šių brangių ritualų, skirtų nuvesti mūsų protėvius ir šeimos narius į geras dangiškas vietas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Korėjoje 2017 metais.

Mano mylimieji, galiu čia pasakyti labai aiškų teiginį. Kuo daugiau pinigų praktikuotojas reikalauja, tuo didesnis apgavikas jis yra. Nes viskas čia sukasi apie pinigus, o ne apie pagalbą mirusiems protėviams. Jeigu esate tikras dvasinę perspektyvą turintis praktikuotojas, galite prašyti šiek tiek pinigų, kad galėtumėte toliau tęsti savo praktiką, užuot turėję dirbti kažkokį kitą darbą. Tačiau neprašysite nepagrįstų užmokesčių ir nesieksite praturtėti iš dvasinių paslaugų atlikinėjimo. Tai pasakius, taip pat gali būti praktikuotojų, kurie turi geras intencijas, tačiau šių ritualų efektyvumas yra labai menkas. Todėl, kaip jau daug kartų sakėme, labiau fizinis ritualas savo efektyvumu toli gražu neprilygsta dvasiniam ritualui. Tad akivaizdu, mano mylimieji, kad galite naudotis mūsų šaukiniais ir invokacijomis, kad išlaisvintumėte savo protėvius, savo giminaičius nuo, pavyzdžiui, astralinės plotmės. Galite peržvelgti savo giminaičių gyvenimą ir tuomet galite – tiek kiek sugebate, kiek apie juos žinote, – pamėginti įvertinti jų psichologines silpnąsias vietas. Ir tuomet galite atrasti invokacijas, kurios tam yra pritaikytos, ir galite kalbėti šias invokacijas už savo giminaičius.

Bet dabar, vėlgi, tai negali nustelbti jų laisvos valios, nes jie turi norėti pamatyti šią problemą savyje, kad galėtų nuo jos išsilaisvinti. Tačiau iš tiesų galite išsakyti prašymus, kurių dėka jiems galėtų būti daug lengviau dirbti su šia problema, kad ir į kokią vietą jie būtų papuolę po fizinio kūno mirties. Žinoma, jeigu jie pateks į žemesnę vietą astralinėje plotmėje, galite siekti juos išlaisvinti, kalbėdami šaukinius Arkangelui Mykolui, Astrėjai ir kviesdami Violetinę Liepsną. Ir tai jiems gali suteikti galimybę pažvelgti į savo psichologinį šabloną iš tokios perspektyvos, iš kurios jie nesugebėjo į tai pažvelgti būdami gyvi. Vėlgi, negalite nustelbti jų laisvos valios, tačiau bent jau galite pasistengti suteikti jiems galimybę eiti į šviesą, nusekant pakylėtaisiais mokytojais į tokią vietą, kurioje galėtų mokytis, arba kurioje galėtų turėti geriausią galimybę mokytis, idant sekantį kartą galėtų pakliūti į geresnį įsikūnijimą. Ir, žinoma, blogiausias dalykas, kuris gali nutikti jūsų giminaičiams, yra tai, kad jie gali papulti į astralinę plotmę ir tenai įstrigti, kuomet sekančiame įsikūnijime jiems tektų grįžti į sunkesnę situaciją negu turėjo šiame gyvenime.

Galite daug ką padaryti, kad suteiktumėte jiems galimybę pasirinkti nusekti pakylėtaisiais mokytojais į aukštesnę karaliją, kurioje jie galėtų gauti iš mūsų pamokas. Tad iš tiesų, kai žinote apie pakylėtųjų mokytojų mokymus, jums yra visiškai nebūtina leisti pinigus šitiems praktikuotojams, ir, žinoma, turėtumėte jaustis laisvi papasakoti savo šeimos nariams apie šią galimybę, jeigu jie yra tam atviri. Tačiau paliksiu jums tai nuspręsti individualiai, nes klausimas čia yra toks: ar jūsų šeimos nariai jau pasisotino šia patirtimi mokėti pinigus tiems praktikuotojams, o gal jie jau yra pasirengę aukštesniam būdui pasitarnauti savo mirusiems giminaičiams? Matote, mano mylimieji, kodėl ši sistema iš viso buvo išvystyta? Na, iš dalies dėl jūsų turimos kultūros, susijusios ne tiek su protėvių garbinimu, kiek su įsitikinimu, kad privalote rodyti didelę pagarbą savo protėviams.

Daugeliui žmonių tai yra tapę slegiančia pareiga, prievole, ir tai nėra iš meilės daromas dalykas. Jie tai daro dėl to, kad jaučia pareigą tai daryti. Tad čia egzistuoja psichologinis mechanizmas, kuomet kai kurie žmonės iš tiesų nenori tam skirti savo laiko, tačiau nori jaustis kažką padarę, ir jie nori pasirodyti prieš savo bendruomenę, kad kažką padarė. Todėl yra lengviau kažkam sumokėti, kad jie atliktų ritualą, nes tuomet galite sakyti: „O, bet aš sumokėjau tiek ir tiek pinigų, kad jie atliktų ceremoniją už mano mirusią mamą, todėl esu geras sūnus ir padariau tai, ką, tariamai, turėjau padaryti“. O tuomet žmonės bendruomenėje sako: „Taip, taip, jis tikrai yra geras sūnus, jis padarė, ką turėjo padaryti“, ir tuomet jis gali išmesti tai iš galvos, manydamas, kad padarė, ką turėjo padaryti.

Tad būtent dėl to ši sistema ir buvo sukurta, nes ji padeda žmonėms nusipirkti palengvėjimo jausmą, jausmą, kad padarė viską, ką turėjo padaryti. Ar jie netgi perkasi tam tikrą statusą savo bendruomenėje, nes suvokiate, kad kuo daugiau pinigų sumokate savo mirusių giminaičių aptarnavimui, tuo aukštesnį turite statusą ir šie pinigai demonstruoja jūsų statusą.

Tad matote čia dalyvaujančią ganėtinai sudėtingą psichologiją. Todėl galite pasakyti savo šeimoms nariams, kad jiems nėra būtina leisti visus šiuos pinigus. Tačiau jie gali nebūti tam atviri dėl šio psichologinio mechanizmo. Ir tuo atveju tiesiog paliekate juos ramybėje, atliekate ritualus patys ir tuomet žinote padarę viską, ką galėjote, dėl savo giminaičių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels