Dangus

Ar Apreiškimo knyga vis dar galioja?

Klausimas: Sekantis klausimas būtų Mokytojui Jėzui. Norėčiau paklausti apie Apreiškimo Knygą. Per praėjusius 2000 metų Apreiškimo Knyga buvo baimės šaltinis, kuriuo bažnyčia naudojosi savo spekuliacinėms interpretacijoms. Kada iš tavęs, Mokytojau Jėzau, sužinosime tikslią šios knygos prasmę ir jos pritaikymą savo gyvenime? Ar Edgaro Keisio pateiktas paaiškinimas apie Apreiškimo Knygą yra teisingas?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Los Andžele 2015 metais:

Apreiškimo Knyga nebuvo tyras apreiškimas. Ji buvo stipriai paveikta interferencijos, ėjusios iš tų laikų kolektyvinės sąmonės ir ją gavusio žmogaus sąmonės. Todėl ji, jau nuo pat pradžių, buvo paveikta baime grįstos sąmonės, egzistuojančios šioje planetoje nuo pat puolusių būtybių atėjimo į šią planetą laikų.

Todėl tam tikri šios knygos elementai yra aiškiai paremti baime ir kyla iš baime grįstos sąmonės. Apreiškimo Knyga nebuvo perduota diktavimo pavidalu, kaip tai girdite dabar. Anais laikais, dėl žemesnio kolektyvinės sąmonės lygmens mums buvo neįmanoma perduoti tokių diktavimų kaip šis, tad akivaizdu, jog krikščioniai, o ypač krikščioniai fundamentalistai, pervertino Apreiškimo Knygos vertę ir tyrumą. Tai nereiškia, kad ji neturi visiškai jokios vertės. Keturios evangelijos taip pat nėra tyros, tačiau tai nereiškia, kad jos yra nieko vertos. Jomis galima įvairiais būdais naudotis.

Nesakau, kad per Edgarą Keisį perduota interpretacija yra teisinga. Sakyčiau, kad tai yra viena iš galimų Apreiškimo Knygos interpretacijų. Neįmanoma atrasti galutinės ir aukščiausios interpretacijos, nes, laikams keičiantis ir sąmonei kylant aukštyn, tam tikrus šventraščius tampa įmanoma interpretuoti vis naujais būdais. Akivaizdu, kad nuo tų laikų, kai Edgaras Keisis perdavė savo galiojančią interpretaciją, kolektyvinė sąmonė pasikeitė ganėtinai smarkiai, tad egzistuoja ir kiti būdai interpretuoti šią knygą.

Tačiau aš asmeniškai nieko neketinu perduoti per šį pasiuntinį, nes nelaikau to pakankamai svarbiu darbu, kurį norėčiau šiuo metu atlikti. Jau verčiau perduočiau visiškai naują mokymą šiam amžiui, užuot grįžinėjęs į praeitį ir interpretavęs tai, kas buvo perduota praeityje. Žinau, kad galėtumėte sakyti, jog, kadangi ši knyga turėjo didelę įtaką krikščionybės judėjimui, būtų vertinga daugiau apie ją pakalbėti. Ir nors su tuo nesiginčiju, renkuosi sakyti, kad koncentruosiuosi į naujų mokymų perdavimą, nes, komentuodamas per pasiuntinį Apreiškimo Knygą, vis tiek nepasiekčiau žmonių, kurie kreipia dėmesį į Apreiškimo Knygą. Todėl verčiau jau sieksiu tuos žmones, kurie turi didesnį atvirumą naujiems mokymams.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels