Viešpaties teismas apsišaukėliams pamokslautojams religijoje

Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Mykolas, 2005 spalio 22 d., per Kim Michaels


Aš, Arkangelas Mykolas, su džiaugsmu ateinu į jūsų tarpą, iškviestas čionai nuostabios jūsų pakeltos taurės. Ateinu atnešti Viešpaties teismą apsišaukėliams pamokslautojams religijoje – Amerikoje ir pasaulyje – tiems, kurie stovi tarp žmonių ir jų Dievo, tiems, kurie yra įstatymo aiškintojai, paėmę vidinio kelio pažinimo raktą, tikrojo vidinio kelio į dvasinę laisvę.

Sakau, jų diena Žemėje baigėsi, ir todėl dabar skelbiu aukščiausių dešimties procentų žmonių Žemėje išlaisvinimą nuo antikristo sąmonės, idant jie turėtų galimybę laisvai pasirinkti, kam tarnaus, kad turėtų galimybę pasirinkti gyvenimą. Todėl prašau jūsų atsistoti ir sakyti kartu su manimi: „RINKITĖS GYVENIMĄ!“ (36X)

O dabar jūsų prašau vizualizuoti arką tarp šios vietos ir Maskvos Rusijoje, kurioje Rusijos mokiniai kalbėjo Arkangelo Mykolo Rožinį už Rusiją. Prašau jūsų matyti, kaip ši arka nusileidžia į Kremlių, į Raudonąją Aikštę, kuri anksčiau buvo pasaulinio komunizmo centru – bet kurioje dabar apsigyvenau aš, keldamas aukštyn šviesos taurę – tad vizualizuokite, kad jūsų šviesos arka nusileidžia į tą vietą ir sustiprina mokinius Rusijoje, mums dabar vėl kalbant šį įsaką: „RINKITĖS GYVENIMĄ!“ (36X). Dėkoju jums.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com