Su Pergalės Liepsna vienas žmogus iš tiesų gali kažką pakeisti

TEMOS: Aukščiausias iššūkis yra laisvė – Vienas žmogus gali kažką pakeisti

Pakylėtoji Mokytoja Elohima Viktorija, 2007 balandžio 7 d. per Kim Michaels.


Viktorija esu vardu ir Pergalės liepsna esu. Nes ateinu septintajame Dievo Pergalės spindulyje, idant atneščiau jus į harmoniją su Pergalės liepsna, kuri dega niekieno nekurstoma – kurios jokios netobulos regimybės Žemėje niekada nebuvo užgesinusios.

Nes, mano mylimieji, Pergalės liepsnoje yra tik Pergalė – joje negali būti nieko daugiau. Nes viskas, kas yra žemiau Pergalės, yra sudeginama šios liepsnos. Ir todėl tiesiog norėčiau perduoti jums šios liepsnos dalelę – jei tik norėsite ją priimti į savo širdį, leisdami jai tapti raugu, iškildinsiančiu visos jūsų sąmonė tešlą, suderinsiančiu ją su Pergalės realybe, kuria mes esame septintajame spindulyje.

Aukščiausias iššūkis yra laisvė

Kai esate praėję kitų šešių spindulių iniciacijas – ir esate pasiekę tą tašką, apie kurį kalbėjo Sen Žermenas – turite susidurti su aukščiausiu iššūkiu. Ir koks yra šis aukščiausias iššūkis? Na, aukščiausias iššūkis yra laisvė! Nes, mano mylimieji, laisvė nėra lengvai pasiekiamas dalykas. Tai iš tiesų yra iššūkis stovėti ir matyti prieš save atsiveriančias visas tas galimybes, kadangi nėra jokių įstatymų ar apribojimų, kurie jums sakytų, ką turėtumėte daryti ir kokie turėtumėte būti. Nes dabar esate pasiekę tašką, kuriame jums reikia palypėti aukštyn ir žengti tą paskutinį žingsnį į Kristiškumą. O Kristiškume nėra jokių taisyklių, nėra jokių įstatymų, nėra jokių doktrinų. Tėra tik Gyvasis Žodis, kuris teka pagal tai, ko tuo metu toje situacijoje reikia, mėgindamas pasiekti žmones, kad ir kur jie bebūtų savo sąmonėje, ir tuomet keldamas juos aukštyn, niekada nepalikdamas nė vieno tokio paties.

Tad priimkite į save – jei tik norite – mano Pergalės liepsnos dalelę. Nes iš tiesų, turite sugebėti išgirsti mano balse liepsną, kuri yra Pergalė – kurios niekas negali sustabdyti, kuri negarbina jokių taip vadinamų autoritetų šioje Žemėje, norinčių riboti jos tekėjimą – jos degimą, jos švytinčią Šviesą, prasiskverbiančią pro visus šešėlius, pro visus netikrovės, visus anti-pergalės barjerus, kuriuos susikūrė dualistinėje sąmonėje esančios būtybės. Kurios savo aklume ir arogancijoje nuoširdžiai tiki turinčios galią sustabdyti Dievo Šviesos tekėjimą Žemės planetoje. Ne, aš sakau! Tol, kol bus širdžių, pasiruošusių būti atviromis durimis Dievo Šviesos tekėjimui, ši Šviesa iš tiesų tekės. Ir ji sudegins tamsą, kol nebeliks jokių šešėlių, nei jūsų sąmonėje, nei kolektyvinėje sąmonėje.

Vienas žmogus gali kažką pakeisti

Tačiau, mano mylimieji, turiu jums pasakyti, kad – kaip ir Gyvojo Žodžio atveju – Pergalės liepsna yra dviašmenis kardas. Nes jeigu priimsite ją į savo esybę, ji apnuogins visus anti-pergalės elementus, kurie yra užsilikę jumyse – dėl kurių kartais patys save pastūmėjate į pralaimėjimą. Arba ieškote sau įvairiausių pasiteisinimų, sakydami: „Bet kaip galėčiau ką nors pakeisti? Kaip vienas žmogus gali padaryti skirtumą pasaulyje, arba tokioje didelėje šalyje kaip Amerika?“

Norėčiau priminti jums seną istoriją apie žmogų, kuris keliavo paplūdimiu ir tolumoje pamatė kitą žmogų. O paplūdimyje buvo išmesta milijonai jūrų žvaigždžių, kurias į krantą išmetė audra. Ir šis žmogus pasilenkia, paima jūrų žvaigždę ir įmeta ją atgal į jūrą, o tuomet pereina prie sekančios ir įmeta sekančią žvaigždę atgal į jūrą. Tuomet į paplūdimį išėjęs pasivaikščioti žmogus prieina prie jo ir klausia: „Ką tu darai? Pažvelk į paplūdimį, jame yra milijonai jūrų žvaigždžių. Juk negali jų visų sumesti atgal. Tai, ką darai, nieko nepakeis.“ O kitas žmogus pažvelgia į jį, pasilenkia, paima jūrų žvaigždę, įmeta ją į vandenį ir taria: „Šitai pakeis.“

Niekada nepasiduokite melui – pagrindiniam valdžios elito skleidžiamam melui – kad nieko negalite pakeisti. Nes sakau jums – jeigu visi tikės šiuo melu, tuomet jie iš tiesų nieko negalės pakeisti. Tačiau, jeigu vienas žmogus čia, ir kitas žmogus ten nuspręs siekti Gyvojo Žodžio, suderindami su juo savo sąmonę, ir kai pakankamai žmonių tai darys, bus pasiektas kritinis taškas, kuomet staiga įvyks poslinkis – poslinkis nacionalinėje sąmonėje, kuomet Amerika galės pabusti ir suvokti savo trūkumus, neįkrisdama į anti-pergalę, imdama save keikti, imdama save kaltinti, užuot tarusi: „Aa, mes turime trūkumų, kuriuos reikia ištaisyti, tačiau esame pasiruošę tai daryti. Ir todėl pasinaudosime jais kaip tiltu į Pergalę, palypėdami aukščiau, nei buvome palypėję kada nors anksčiau, nes dabar esame išmintingesni, nes ryžomės pažvelgti į rąstą savo akyje. O atpažinę šį rastą, jį išsitraukę, įmetę jį atgal į vandenyną, iš kurio jis atėjo, galime pakilti aukščiau. Ir todėl ir savo šalį galime pakylėti daug aukščiau, nei būtume galėję tai padaryti savo senojoje sąmonėje – kurioje nenorėjome pripažinti savo trūkumų ir nenorėjome išsitraukti to rąsto iš savo akies.“

Taigi, mano mylimieji, dabar, kai jus jau perspėjau, dabar, kai jau jums tai pasiūliau, spręsti reikia jums. Kiek šios Pergalės liepsnos priimsite į savo širdį ir išsinešite ją su savimi iš šio ašramo. Tad lenkiuosi, kaip visada, jūsų laisvai valiai ir sakau: „Tai yra mano Pergalės kūnas, kuris dėl jūsų padalijamas. Imkite, valgykite jį visi, PERGALEI atminti!“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels