INV18: Meilė Dangiškajai Motinai – 3 dalis

Ši invokacija yra keturių invokacijų ciklo dalis, kurios yra nepaprastai galingos ir gali jums padėti įveikti savo senąjį tapatumo jausmą, o taip pat mąstymo šablonus bei mentalinius įvaizdžius. Jos buvo specialiai perduotos padėti mums įveikti visą neapykantą Motinai ir susitaikyti su tuo, kad esame įsikūnijime šioje planetoje.

PASTABA: Ši invokacija yra keturių invokacijų ciklo dalis. Kalbėkite Pirmąją dalį vieną dieną, Antrąją dalį antrąją dieną ir taip toliau. Sukalbėję Ketvirtąją dalį, grįžkite prie pirmosios ir tęskite šį ciklą.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Nuolatos besikeičiančio, nuolatos save transcenduojančio Logos vardu, prašau mylimo Jėzaus ir savo Kristaus AŠ padėti man pilnai praregėti iš dualizmo iliuzijų. Padėkite man patirti, kad tik dualizmo iliuzijos iškraipė mano santykį su Dangiškuoju Tėvu ir Dangiškąja Motina. Padėkite man prisiimti pilną atsakomybę už save ir niekada daugiau dėl nieko nebekaltinti savo Dangiškojo Tėvo ir Dangiškosios Motinos. Padėkite man priimti savo AŠ BŪSIU Esaties gebėjimą bendrakurti tokias aplinkybes, kurių ji trokšta, kai esu atviros durys.

Prašau, kad ši invokacija būtų padauginta visų Pakylėtųjų Pulkų galia, ir tuomet būtų paskleista kaip galimybė visiems Žemėje esantiems žmonėms. Pagal Kristaus viziją, prašau šių sąlygų išsprendimo:

[Paminėkite specifines sąlygas.]

 

Dievas yra Alfa ir Omega

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie per Sūnų yra vienas.
 •  
 • O atskirtis – melo klampynė,
 • Ego neregima grandinė.
 • Už sąlygų subtilių
 • Užkimba protai naivūs kvailių.
 •  
 • Kas visi turtai – kalėjimo pragaištis,
 • Išgirdus šauksmą atsiliepia širdis,
 • Įveikt save esmė viena,
 • Tapti DAUGIAU laisvė tikra.
 •  
 • Atidavimas – gyvenimo gausa,
 • Atidavimas įveikia kovas.
 • Į tėkmę neriame srauto gilaus.
 • Išpildome didžias svajas dangaus.
 •  
 • Mus Kristaus vizija veda keliu,
 • Atmintį saugo Ištakų bendrų.
 • Pusiausvyroje augam nuolatos,
 • Išlikdami sraute Upės Šventos.
 •  
 • Matome VIENĮ, už formų visokių,
 • Tiktai vienovė – normų nėr kitų.
 • Šventa Erdvė supa mane,
 • Amžinos malonės glėbyje.
 •  
 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam mes matom Dievą.

Pirma Dalis

1. DIEVAS YRA! Nieko daugiau neįmanoma pasakyti, nes žodžiai negali aprašyti beformio.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

2. Kristaus protas mato, kad Kūrėjas yra už visų formų ribų.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

3. Kristaus protas mato, kad beformis Kūrėjas išreiškė save Dieviškąja Motina, kuri pagimdo visas formas.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

4. Kristaus protas mato, kad niekas formoje niekada nėra atskirta nuo savo Šaltinio, nes Dangiškasis Tėvas ir Dangiškoji Motina sudaro neišskiriamą poliariškumą.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

5. Tiktai antikristo protas teigia, kad Dangiškasis Tėvas yra atskirtas nuo Motinos pasaulio.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

6. Kai tuo yra patikima, ši atskirtis paverčia Dievą tolimu objektu, kurį tuomet yra galima apibūdinti formų pasaulio charakteristikomis. Šitaip beformis Dievas yra pakeičiamas stabmeldišku įvaizdžiu.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

7. Atskirtis paverčia formų pasaulį atskirų objektų su atskira kilme pasauliu.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

8. Dėl šio pasaulio padalijimo į atskirus objektus tampa įmanoma sakyti, kad kai kurie objektai yra iš Dievo, o kai kurie nėra iš Dievo, kai kurie yra geri, o kai kurie yra blogi.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

Antra dalis

1. Kai jau yra priimamas vertybinis vertinimas, iškyla epinė kova tarp gėrio ir blogio.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

2. Kristaus protui, ši kova paprasčiausiai neturi tikrumo. Tačiau antikristo protui ji turi aukščiausią tikrumą.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

3. Antikristo iliuzijos apakintas žmogus tikės, kad yra absoliučiai būtina, jog gėris laimėtų prieš blogį.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

4. Toks žmogus netgi tikės, kad jis kovoja dėl Dievo tikslų, tarsi beformis Dievas kada nors galėtų turėti tikslą, kuriam formų pasaulyje kažkas galėtų pasipriešinti.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

5. Todėl toks žmogus tikės, jog, norint laimėti epinę kovą, yra pateisinama pažeisti kitų žmonių laisvą valią.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

6. Daugelis žmonių nugyveno daug gyvenimų, kuriuose jų dėmesys buvo įtrauktas į šią epinę kovą, į vienokių ar kitokių mūšių kovojimą.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

7. Ir iš tiesų, epinė kova nepaprastai žavi žmogiškąjį ego.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

8. Kova netgi suteikia šiam ego didžiausią prasmę ir tikslą.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

Trečia dalis

1. Didžiausia iliuzija yra ta, kad kovodamas gėrio pusėje ego gaus aukščiausią atlygį ir taps nemirtingu.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

2. Antikristo apakintiems žmonėms tai atrodo visiškai logiška ir įtikinama. Kristaus protas mato, kad tai yra visiška netikrovė.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

3. Kai jau yra įtraukti į epinę kovą, žmonės joje gali pasilikti labai ilgą laiką, nes tai leidžia Laisvos Valios Įstatymas.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

4. Tėra tik du būdai ištrūkti iš kovos. Pirmasis būdas yra tuomet, kai žmogus galiausiai pavargsta nuo kovos ir pradeda savęs klausti, ar tikrai gyvenimas yra tik kova.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

5. Tačiau tai dažnai įvyksta tik po to, kai žmogus patiria daug smūgių skaudžių smūgių mokykloje.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

6. Kitas būdas yra sutikti žmogų, pasiekusį tam tikrą asmeninio Kristiškumo laipsnį.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

7. Susidūrimas su Gyvuoju Kristumi gali suharmonizuoti tam pasiruošusio mokinio protą su realybe, kad už dualistinio proto ir jo iliuzijų yra kažkas daugiau.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

8. Tačiau daugumai žmonių šis pasiryžimas pripažinti Gyvąjį Kristų ateina tik po to, kai mokiniui jau būna gana kovos.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

Ketvirta dalis

1. Kai mokinys pasirengęs, Gyvasis Kristus pasirodys, toks yra įstatymas.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

2. Mokinys tuomet susiduria su pirmuoju Kristaus iššūkiu, ar pripažins jis, kad žmogiška būtybė turi potencialą būti Gyvuoju Kristumi.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

3. Ir ar mokinys tuomet ryšis pakeisti savo gyvenimą, savo požiūrį į gyvenimą, palikdamas savo tinklus ir nusekdamas Gyvuoju Kristumi keliu į nežinomybę?

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

4. Kai mokinys palieka tai, kas jam yra pažįstama, ir nuseka Gyvuoju Kristumi, jis tuomet susiduria su antruoju Kristaus iššūkiu.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

5. Antrasis iššūkis yra, ar mokinys leis, kad Gyvasis Kristus išvestų jį iš jo proto dėžutės.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

6. Ar mokinys paleis savo dualistinius įvaizdžius, o gal priešingai – sieks projektuoti šiuos įvaizdžius ant Gyvojo Kristaus.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

7. Ar mokinys ryšis prarasti savo dualistinį tapatumo jausmą, savo dualistinį gyvybės jausmą, ir seks Gyvuoju Kristumi?

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

8. O gal mokinys mėgins priversti Gyvąjį Kristų gyventi pagal jo dualistinius įvaizdžius, priversdamas Gyvąjį Kristų sudrausti mokinį šiais žodžiais: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone.“

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

Penkta dalis

1. Dangiškasis Tėvas niekada prievarta manęs nestūmė į egzistavimą; aš priėmiau savimonę iš tyriausios meilės.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

2. Dangiškasis Tėvas niekada manęs nevertė turėti laisvą valią; aš priėmiau laisvą valią iš tyriausios meilės.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

3. Dangiškasis Tėvas niekada manęs nevertė įžengti į formų pasaulį; aš nusileidau į formą iš tyriausios meilės.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

4. Dangiškasis Tėvas niekada manęs nebaudė už jokius mano kada nors padarytus pasirinkimus.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

5. Galiu rinktis tik todėl, kad turiu galimybę pasirinkti tarp mažiausiai dviejų galimų veiksmų krypčių.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

6. Vieną veiksmo kryptį nuo kitos atskiria skirtingos šių veiksmų pasekmės.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

7. Skirtingi veiksmai skirtingas pasekmes gali turėti tik dėl to, kad Dangiškoji Motina prisiima bet kokio veiksmo projektuojamą formą.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

8. Dangiškoji Motina manęs nebaudžia dėl to, kad padarau tam tikrą pasirinkimą. Dangiškoji Motina tiesiog patvirtina mano teisę padaryti bet kokį pasirinkimą ir matyti šio pasirinkimo pasekmes.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

Šešta dalis

1. Nei Dangiškasis Tėvas, nei Dangiškoji Motina niekada ant manęs neprojektavo, kad kai kurie veiksmai yra teisingi, o kiti – klaidingi.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

2. Kristaus protui niekas nėra teisinga ar klaidinga. Kiekvienas pasirinkimas atveda prie pasekmės, o kiekviena pasekmė yra galimybė transcenduoti savo savasties jausmą.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

3. Būdamas Kristaus prote, pasekmių nelaikau teisingomis ar klaidingomis, netgi nežiūriu į jas kaip į malonias ar nemalonias.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

4. Tiesiog patiriu pasekmę ir palieku savo AŠ BŪSIU Esačiai ja pasinaudoti pagal savo didesnę išmintį. Tad lieku atviromis durimis Esačiai patirti šį pasaulį.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

5. Tiktai priėmęs atskirties iliuziją, pradedu save laikyti mažiau nei atviromis durimis, pradedu save laikyti atskiruoju aš, kuris privalo daryti savo pasirinkimus.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

6. Ir kai priimu atskirties iliuziją, taip pat neišvengiamai priimu vertybinį vertinimą, kuris padalija pasekmes į geras ir blogas.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

7. Užuot tiesiog patyręs bet kokią pasekmę, aš dabar suskirstau patyrimus į tuos, kurie yra teisingi, ir į tuos, kurie yra klaidingi, į tuos, kurie yra malonūs, ir į tuos, kurie yra nemalonūs.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

8. Būtent dėl to mano ego patiki, kad, kai sukursiu geras pasekmes, būsiu apdovanotas. O kai sukursiu blogas pasekmes, būsiu nubaustas.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

Septinta dalis

1. Mano gyvenimas dabar liovėsi būti nuolatos transcenduojančiu Esaties srautu, kuri šviečia savo šviesą pasauliui.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

2. Praradau savo nekaltumą, nes nebesu tiesiog atviros durys, leisdamas Esačiai įvertinti pasekmes.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

3. Ir dabar mano gyvenimas pavirto šiuo nuolatiniu savo veiksmų ir jų potencialių pasekmių vertinimo procesu, per kurį siekiu rinktis žemesniuoju protu.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

4. Kadangi mano žemesnysis protas neturi išplėstos Esaties vizijos, neišvengiamai darysiu pasirinkimus, atvesiančius prie pasekmių, kurias mano ego laikys blogomis.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

5. Užuot tiesiog patyręs pasekmę kaip neutralus stebėtojas, aš dabar manysiu privalantis kentėti, kai sukuriu blogas pasekmes, ir jaustis pakylėtas, kai sukuriu geras pasekmes.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

6. Kadangi save patiriu kaip atskirą būtybę, projektuoju, jog šių kančių priežastis yra mano išorėje.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

7. Manau, kad mano kančių priežastis yra ta, kad Dangiškasis Tėvas privertė mane egzistuoti, o Dangiškoji Motina baudžia mane už tai, kad blogai pasirinkau.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

8. Galvoju, kad iš šių kančių neįmanoma ištrūkti. Tačiau Gyvasis Kristus man sako, jog išeitis iš tiesų yra, ir tai yra liautis vertinti pasekmes pagal dualistinį vertybinį vertinimą.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

Aštunta dalis

1. Kristuje, niekas nėra nei gera, nei bloga. Tai tiesiog yra.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

2. Tik kai pripažįstu, kad viskas formoje tiesiog yra, kas yra, galiu būti pilnai atviromis durimis Esačiai, leisdamas jai būti tuo, kuo ji norės būti šiame pasaulyje.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

3. Apakintas antikristo manau, kad aš esu darytojas. Iš pradžių tai gali atrodyti kaip išlaisvinimas, tačiau iš tiesų tai mane įkalina nesibaigiančioje kovoje.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

4. Antikristo jėgos sukūrė daugybę epinės kovos versijų, ir visų jų tikslas yra išlaikyti mane neribotam laikui įsitraukusį į kovą.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

5. Tačiau vienintelė išeitis yra leisti atskirajam tapatumui mirti ir sekti Kristumi, kol sugrįšiu į grynąją sąmonę, kurioje esu atviros durys.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

6. Matau, kad nesu darytojas, ir kad neprivalau nieko „daryti“. Neprivalau laimėti epinės kovos ar išspręsti atskirojo proto sukurtų problemų.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

7. Tad liaujuosi „daryti“, tai reiškia, nustoju veikti ar netgi rinktis kaip atskirasis aš.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

8. Nustoju patirti gyvenimą per atskirosios savasties filtrą ir todėl liaujuosi teisti pagal išorę. Priimu, kad viskas šiame pasaulyje tiesiog yra, kas yra; nei gera, nei bloga.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

Devinta dalis

1. Kai pradedu praregėti iš iliuzijos, kad turiu patirti gyvenimą kaip skausmą ar malonumą, esu laisvas priimti gyvenimą kaip neįtikėtiną dovaną iš savo Dangiškojo Tėvo.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

2. Esu laisvas priimti gyvenimą kaip galimybę būti šiame pasaulyje ir niekada nejausti, kad kokia nors forma man, kaip Gyvajai Dvasiai, turi kokią nors valdžią. Nes nėra tokio savasties jausmo, kurio negalėčiau transcenduoti.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

3. Esu laisvas priimti Kristaus Gyvenimą, tai yra, kad nesu fiksuota ar netgi forma grįsta savastis. Esu nuolatos transcenduojanti savastis, ir esu čia tam, kad padėčiau pasauliui transcenduoti jo dabartinę formą.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

4. Esu laisvas nuo iliuzijos, kad Dangiškoji Motina skirsto bausmes, kurių reikalauja piktas Dievas danguje.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

5. Esu laisvas pilnai priimti Dangiškąją Motiną kaip amžinai mane mylinčią Esybę, suteikiančią man galimybę po galimybės augti savimonėje.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

6. Esu laisvas suvokti, kad didžiausią pilnatvę pasieksiu transcenduodamas bet kokį savasties jausmą ir šitaip padėdamas formų pasauliui, padėdamas Dangiškajai Motinai transcenduoti savo dabartinę formą.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

7. Esu laisvas matyti, kad šitai darau, pirmiausia patikėdamas, jog esu uždarytas į tam tikrą savasties jausmą, o tuomet leisdamas jam mirti, atgimdamas į aukštesnį savasties jausmą.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

8. Esu laisvas priimti save kaip bendrakūrėją, kuris nebereaguoja į formų pasaulyje egzistuojančias sąlygas, bet viešpatauja formų pasauliui. Nes aš ir mano Tėvas-Motina Dievas esame VIENA.

 • Gyvasis Kristau, regiu tave,
 • tiesos nėra
 • dualizme.
 •  
 • Gyvasis Kristau, palieku,
 • melus visus,
 • kurių buvau vergu.
 •  
 • Gyvasis Kristau, laisvas esu,
 • realybę tavo
 • savy jaučiu.

Dievas yra Alfa ir Omega

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie per Sūnų yra vienas.
 •  
 • O atskirtis – melo klampynė,
 • Ego neregima grandinė.
 • Už sąlygų subtilių
 • Užkimba protai naivūs kvailių.
 •  
 • Kas visi turtai – kalėjimo pragaištis,
 • Išgirdus šauksmą atsiliepia širdis,
 • Įveikt save esmė viena,
 • Tapti DAUGIAU laisvė tikra.
 •  
 • Atidavimas – gyvenimo gausa,
 • Atidavimas įveikia kovas.
 • Į tėkmę neriame srauto gilaus.
 • Išpildome didžias svajas dangaus.
 •  
 • Mus Kristaus vizija veda keliu,
 • Atmintį saugo Ištakų bendrų.
 • Pusiausvyroje augam nuolatos,
 • Išlikdami sraute Upės Šventos.
 •  
 • Matome VIENĮ, už formų visokių,
 • Tiktai vienovė – normų nėr kitų.
 • Šventa Erdvė supa mane,
 • Amžinos malonės glėbyje.
 •  
 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam mes matom Dievą.
 • OM MANI PADME HUM (9X, 33X arba 144X)

Užsklanda

Mylimas Gyvasis Kristau, skelbiu, kad pilnai priimu save kaip Gyvąjį Kristų, veikiantį Žemėje. Priimu save kaip atviras duris, kurių joks žmogus – įskaitant ir mano atskirąjį aš – negali užtrenkti.

Prisiekiu daugiau nesišalinti gyvenimo, su kuriuo susiduriu Žemėje. Prisiekiu priimti gyvenimą ir naudotis bet kokia situacija kaip galimybe būti atviromis durimis Kristaus tiesai. Prisiekiu nesitraukti nuo bet kokios konfrontacijos su antikristo iliuzijomis. Tačiau taip pat prisiekiu nestoti į dualistinę kovą su antikristu. Prisiekiu išlikti Budos Vidurio Kelyje, kuris yra tikrasis Kristaus GYVENIMAS.

Priimu, kad esu užsklęstas beribėje savo Kūrėjo meilėje ir puoselėjančioje Dievo Motinos meilėje. Mylimas Jėzau, pilnai priimu savo tapatumą, kuriame esu atviros durys Kristaus Tiesai tekėti į šį pasaulį ir mesti iššūkį antikristo melams. Tad esu pasiruošęs stovėti ant Kristaus Uolos ir sudrausti antikristo sąmonę žodžiais: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone“. Nuolatos tekančioje Kristaus tiesoje: tai yra atlikta, užbaigta, užsklęsta.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com