2. Naujo tarptautinio požiūrio į Korėjos susivienijimą iškvietimas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį, tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Kuan Jin įkūnyti savo Esybę Korėjoje ir tarptautinėje bendruomenėje ir padėti atnešti Korėjos susivienijimo priėmimą, įskaitant ir…

[Išsakykite asmeninius prašymus]

1 Dalis

1. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie verčia Kiniją žiūrėti į pasaulį per savo asmeninį filtrą, kuriame Kinija yra pasaulio centras, o visos kitos šalys nėra lygiavertės Kinijai, ir yra čia tik tam, kad tarnautų Kinijos interesams.

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume aš laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šiuo metu Korėjos susivienijimas nėra realistiškas, nes Pietų Korėjos žmonės neatliko tam tikrų pokyčių sąmonėje, kad galėtų pakelti susivienijimo naštą.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie verčia Kiniją manyti, kad Korėjos susivienijimas neatitinka Kinijos interesų.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie verčia Kiniją manyti, kad, jeigu Šiaurės Korėjos režimas sugriūtų, ir jeigu Pietų Korėjos demokratijos ir ekonomikos modelis būtų perkeltas į Šiaurės Korėją, tuomet Kinija prarastų įtaką.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties.
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie verčia Kiniją dirbtinai palaikyti Šiaurės Korėjos gyvybę ir priešinasi tarptautinėms pastangoms spausti Šiaurės Korėjos lyderius.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Kinijos vadovybei pamatyti būdo, kuriuo jie galėtų priimti Korėjos susivienijimą nejausdami, jog prarado reputaciją ar kad dėl to nukentės Kinijos interesai.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Kinijai realistiškai įvertinti savo padėties tarptautinėje bendruomenėje ir kurie verčia ją manyti, jog ji vis dar tebėra izoliuota ir gali daryti ką tiktai nori.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Kinijai suvokti, kad, jeigu prekyba su likusiu pasauliu drastiškai sumažėtų, Kinija sugriūtų iš vidaus.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Kinijos vadovybei suvokti, kad, jeigu santykiai tarp Kinijos ir likusio pasaulio pablogėtų, jie nebesugebėtų išlaikyti kontrolės Kinijai.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2 Dalis

1. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Kinijos vadovybei suvokti, kad Kinija tiesiog negali sau leisti gadintis santykius su vakarų demokratijomis.

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume aš laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Kinijos vadovybei suvokti, kad jiems reikėtų daug labiau susirūpinti dėl savo reputacijos ir kaip į ją žiūri vakarų demokratijos.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie verčia Kinijos vadovybę galvoti, kad vakarų demokratijoms terūpi pinigai, kuriuos jos uždirba, ir kad jos nenorėtų rizikuoti savo prekyba su Kinija dėl principų.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Kinijos vadovybei suvokti, kad situacija Šiaurės Korėjoje gali priversti vakarų demokratijas rinktis tarp principų ir pelno.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties.
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Kinijos vadovybei suvokti, kad, jeigu Kinija nepakeis savo kurso Šiaurės Korėjos atžvilgiu, tuomet vakarų demokratijos gali drauge susirinkusios nuspręsti imti daryti Kinijai tokį didelį spaudimą, jog Kinija bus priversta reaguoti.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Kinijos vadovybei suvokti, kad, jeigu Kinija reaguos negatyviai, tai gali atvesti prie konflikto paaštrėjimo.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Kinijos vadovybei suvokti, jog jiems reikia būti praktiškais realistais Šiaurės Korėjos atžvilgiu, idant jie galėtų leisti vystytis ir kitiems scenarijams, kurie neiššauktų didelio masto prekybinio konflikto su Vakarų Pasauliu.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Šiaurės Korėjos vadovybei suvokti būtinybės derėtis su likusiu pasauliu ir padaryti nuolaidas savo branduolinėje programoje.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Šiaurės Korėjos vadovybei atsiverti didesniems verslo ir idėjų mainams, idant Šiaurės Korėjos žmonės patirtų mažesnę izoliaciją, galėtų turėti didesnius mainus su užsienio šalimis ir žmonėmis užsienyje.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3 Dalis

1. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Šiaurės Korėjos vadovybei suvokti, kad jiems patiems būtų naudingiausia sukurti atviresnę situaciją Šiaurės Korėjoje, nes tai pratęstų jų pačių egzistavimą.

 • O Kuan Jin, šventu vardu,
 • Gailestingumo Liepsnoje esu.
 • Gailestingume aš laisvu tampu,
 • Atleisdamas aukštyn kylu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

2. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie trukdo Šiaurės Korėjos vadovybei suvokti, kad bet koks ginkluotas konfliktas atvestų prie jų greitos mirties.

 • O Kuan Jin, paleidžiu jau,
 • Prisirišimus čia žemiau.
 • Paleidžiu tramdomus jausmus,
 • Ligų emocinių jau nebebus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

3. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie trukdo Šiaurės Korėjos vadovybei suvokti, kad, nepaisant Šiaurės Korėjos kariuomenės dydžio, jie nesugebėtų laimėti tokio konflikto.

 • O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,
 • Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?
 • Atiduodu lūkesčius visus,
 • Proto indas jau švarus.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

4. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie trukdo Šiaurės Korėjos vadovybei nubusti realistiškam įvertinimui, kad konflikto išvengimas, sukuriant atviresnę Šiaurės Korėją, pratęstų jų egzistavimą, ir jie galėtų gyventi daug ilgiau, nei ginkluoto konflikto atveju.

 • O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,
 • Visi nepakantumai dingę jau išties.
 • Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,
 • Amžinajame dabar esu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

5. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Kinijos vadovybei matyti būtinybės pakeisti savo poziciją Šiaurės Korėjos atžvilgiu, imant daryti jai didesnį spaudimą, kad tai paskatintų Šiaurės Korėją sugrįžti prie derybų stalo.

 • O Kuan Jin, aukštyn mane keli,
 • Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.
 • Jau saugūs Pradžna valtyje visi,
 • Ir krantas tolimas visai arti.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

6. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie verčia Kinijos vadovybę vesti nesibaigiančias derybas, nepakeičiant status quo.

 • O Kuan Jin, alchemija tava,
 • Stebuklais ji mane išlaisvina.
 • Atleidęs, atleidimą gaunu,
 • Kaltės jausmams nebevergauju.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

7. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie trukdo atskleisti, jog taip vadinami mėginimai vesti derybas, iš tiesų neturi jokio tikslo ką nors išspręsti; vienintelė jų paskirtis yra pratęsti status quo, sudarant įspūdį, kad Kinija kažką daro dėl Šiaurės Korėjos, ir kad Šiaurės Korėja kažką daro, kad sumažintų likusio pasaulio susirūpinimą.

 • O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,
 • Kas padaryta, gali būti ištaisyta.
 • Veiksmai nesiremia atskirtimi
 • Žengiu vienovėn aš su tavimi.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

8. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie trukdo tarptautinei bendruomenei elgtis su Šiaurės Korėja kaip su šalimi, su kuria būtų galima derėtis.

 • O Kuan Jin, sveiku protu,
 • Tuštybės išsklaidai kerus.
 • Nes argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

9. Kuan Jin, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą nacionaliniams demonams, kurie neleidžia Amerikos vadovybei derėtis su Šiaurės Korėja be jokių sąlygų.

 • O Kuan Jin, švelniu garsu,
 • Iš šventos žemės kylančiu.
 • Iš ego išsilaisvinu kančių
 • Į krantą tolimąjį aš grįžtu.

 • O Kuan Jin melodija saldi,
 • Tampu aš laisvas būti Savimi.
 • O Kuan Jin gaivastingume,
 • Nemirtingumą radome.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com