WINV23 iššūkio metimas antikristo sąmonei Rusijoje

Meskite iššūkį antikristo sąmonei Rusijoje ir ją apnuoginkite (efektyvu rinkimams).

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, priimu save kaip Gyvąjį Kristų Rusijai, ir metu iššūkį antikristo sąmonei, idant Rusijos ir buvusių sovietinių respublikų žmonės turėtų atskaitos tašką ir galėtų teisingai pasirinkti tarp vienos Kristaus realybės ir daugybės antikristo subtilių iliuzijų. Ypač prašau apnuoginti antikristo sąmonę …

(Išsakykite specifinius prašymus.)

 

Ekstatiškos taikos malda

Viešpatie, aš renkuosi BŪTI tavo taikos instrumentu.

Kur siaučia neapykanta, AŠ ESU Meilės Liepsna.

Kur vyrauja skriauda, AŠ ESU Teisingumo Liepsna.

Kur viešpatauja abejonės, AŠ ESU Tiesos Liepsna.

Kur braunasi nusiminimas, AŠ ESU Vizijos Liepsna.

Kur užgulusios tamsybės, AŠ ESU pasaulio Šviesa.

Kur slegia liūdesys, AŠ ESU Palaimingo Džiaugsmo Liepsna.

O Dangiškasis Mokytojau, renkuosi guosti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo paguodą.

Renkuosi suprasti kitus, ir tai darydamas, atrandu tavo supratimą.

Renkuosi mylėti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo meilę man.

Nes atiduodami save kitiems, gauname daugiau tavęs.

Atleisdami kitiems, randame tavo atleidimą.

Leisdami savajam ego mirti, atgimstame į amžinąjį gyvenimą, būdami Gyvuoju Kristumi – kaip Žemėje, taip ir Danguje, čia ir amžinai DAUGIAU.

Tik kai drįsime BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esame Viršuje, Rusija galės būti čia apačioje visu tuo, kuo ji yra Dievo širdyje. Ir todėl AŠ ESU Aukso Amžius, įkūnytas Rusijoje, nes myliu Ekstatiškos Taikos liepsną visa savo širdimi, siela ir protu. Nes AŠ ESU pasaulio šviesa, ir kol AŠ ESU pasaulyje, tol Žemėje yra taika ir Dievo valia visai gyvybei.

Pirmasis spindulys - Galia

1. AŠ ESU VIENIS, AŠ ESU Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

2. Arkangelo Mykolo vardu, aš skelbiu, kad esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri trokšta turėti stiprų vadą, kuris išspręstų visas problemas, idant žmonėms nereikėtų prisiimti atsakomybės už savo šalį.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

3. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri trokšta sugrąžinti komunistinę sistemą ir valdžios struktūrą.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

4. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri nenori prisiimti atsakomybės, kas leidžia gimti totalitarinėms ir autoritarinėms valdžios struktūroms.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

5. Aš esu gyvasis Kristus ir metu iššūkį sąmonei, kuri trokšta, kad Rusija būtų pranašesnė už kitas šalis, ypač karine galia ir atominiais ginklais.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

6. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri nori suskaldyti visuomenę į skirtingas klases.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

7. Aš esu gyvasis Kristus ir metu iššūkį sąmonei, kuri turi tendenciją matyti Rusiją įsitraukusią į ideologinį karą su Vakarais, prasidėjusį nuo Sovietų Sąjungos laikų.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

8. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį ksenofobijos ir nacionalizmo sąmonei, kuri veda į agresiją, ekstremizmą ir terorizmą.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

Antrasis spindulys – Išmintis

1. Arkangelo Jofielio vardu, aš skelbiu, kad esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį už pačios sistemos egzistuojančiai sąmonei, ypač jos tendencijai elgtis kaip žvėriui, kad net ir vadovaujančiuose postuose esantys žmonės negali pakeisti sistemos – net jeigu to norėtų.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

2. AŠ ESU VIENIS, tampantis įvairiausiomis formomis, kurioms skirta sugrįžti į Vienį, kosminiame šokyje tarp Dangiškojo Mylimojo ir Mylimosios.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

3. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei už tarptautinio valdžios elito troškimo sunaikinti rusų tautą per komunizmą, alkoholizmą, vartotojiškumą ir bet kokiomis kitomis priemonėmis.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

4. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, dėl kurios trūksta pusiausvyroje esančių opozicijos partijų politikoje, įskaitant ir tą apgaulę, kuri yra taip vadinama parlamentinė Rusijos opozicija.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

5. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei už formuojamų jaunimo organizacijų, kurios yra griežtoje valdžios elito priežiūroje.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

6. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri skatina nepasitikėjimą savimi, nepasitikėjimą vieni kitais ir valdžia.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

7. Aš esu gyvasis Kristus ir metu iššūkį vergovės sąmonei, kuri skleidžia įsitikinimą, jog žmonės yra sistemos vergai.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

8. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri nori kritikuoti kitus ir trokšta primesti savo įsitikinimus kitiems žmonėms.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

Trečiasis spindulys – Meilė

1. Arkangelo Čamuelio vardu, aš skelbiu, kad esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri visiškai negerbia įstatymo ir padaro iškreiptas moralines bei etines vertybes savo moraliniu gyvenimo kodu.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

2. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri skatina nepotizmą, vedantį į daugybę korupcijos formų, kuri mažina lygias galimybes ir vienodą teisingumą visiems.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

3. AŠ ESU VIENIS, pasireiškiantis trejybėje kaip Alfa ir Omega, kuriuos tobuloje kūrybinėje įtampoje palaiko viengimis Sūnus, Kristaus proto Logos.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

4. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri jėga verčia žmones tarnauti kariuomenėje.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

5. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri vykdo „diedovščyną“ ir kitaip piktnaudžiauja valdžia kariuomenėje.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

6. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį neišmanymo sąmonei, kuri nežino, kad visata yra veidrodis, sugrąžinsiantis viską, ką į jį išsiųsite.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

7. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuriai trūksta noro naudotis savo intuicija kaip vidiniu atskaitos tašku gyvenimui.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

8. Aš esu gyvasis Kristus ir metu iššūkį sąmonei, kuri yra prisirišusi prie specifinių mąstymo dėžučių ir minčių šablonų, ypač metu iššūkį visoms ideologijoms, kurios teigia, jog egzistuoja kažkokia aukščiausia sistema, kuri išspręs visas problemas.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

Ketvirtasis spindulys - Tyrumas

1. Arkangelo Gabrielio vardu, aš skelbiu, kad esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį neišmanymo sąmonei, kuriai trūksta supratimo apie Laisvos Valios Įstatymą, ir kad šis įstatymas reikalauja, jog individai ir visuomenės transcenduotų save arba sugriūtų.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

2. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuriai trūksta žinių apie faktą, jog žmonės yra dvasios būtybės, kad Dievas yra jų viduje ir kad su Dievu viskas yra įmanoma.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

3. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri nenori keistis, nenori pabusti, metu iššūkį sąmonei, kuri yra gimusi iš dvasinio neišmanymo ir nenoro prisiimti atsakomybę.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

4. AŠ ESU VIENIS, kūrybingumo šaltinis, išreikštas amžinuoju tapimo srautu, sukuriančiu Gyvenimo Upę, kuri apima visa kas YRA, Šventosios Dvasios vėjyje.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

5. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje trūksta dvasinio auklėjimo, ko pasekoje žmonės tiki klaidingomis, mechanizuotomis žiniomis, užuot tikėję tikraisiais dvasiniais principais.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

6. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri verčia visuomenę ignoruoti vaikų ir senų žmonių problemas.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

7. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, skatinančiai mechanišką požiūrį į švietimą, kuris neleidžia vaikams suvokti dvasinių principų.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

8. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri leidžia žemos sąmonės ir kultūros žmonėms užimti valdžios postus.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

Penktasis spindulys – Tiesa

1. Arkangelo Rafaelio vardu, aš skelbiu, kad esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį vyresniosios kartos sąmonei, kuri nenori atleisti ir jaučia apmaudą valstybei.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

2. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį buvimo auka sąmonei ir troškimui įsikibus laikytis skausmo iš praeities, ypač iš karų. Metu iššūkį nenorui atleisti sovietinei praeičiai.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

3. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri yra linkusi gyventi praeityje ir nenori gyventi DABAR.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

4. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį pavydo ir tingumo sąmonei, kuri veda į nenorą matyti, kaip kiti žmonės progresuoja, ir į polinkį apgaudinėti kitus, kad išlaikytumėte juos pažemintus, ir ypač metu iššūkį juodosios magijos naudojimui, siekiant šių tikslų.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

5. AŠ ESU VIENIS, išreiškiantis save per savimonę turinčias būtybes, kurios turi galimybę tapti viskuo, kuo AŠ ESU, sąmoningai rinkdamosis būti DAUGIAU.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

6. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri nenori priimti nieko naujo ir nenori mokytis iš kitų šalių.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

7. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį gentinei sąmonei ir įsitikinimui, kad viena grupė žmonių yra pranašesnė už visas kitas grupes.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

8. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje vyrauja nejautrumas gyvybei, pasireiškiantis per nepagarbą vaikų ir jaunimo individualumui ir per psichologinę bei fizinę prievartą prieš vaikus šeimoje ir švietimo institucijose.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti būties tamsybėse,
 • metanti iššūkį visiems rusams
 • matyti tikrovę ir netikrovę.
 •  
 • Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę,
 • kad leidau jums pasirinkti
 • gyvenimą ar mirtį,
 • ir todėl sakau:
 •  
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!
 • RINKITĖS GYVENIMĄ!

Šeštasis spindulys – Tarnystė

1. Arkangelo Urielio vardu, aš skelbiu, kad esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį pedofilijos ir kitų seksualinių vaikų išnaudojimo sąmonei.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

2. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje nėra realios sistemos vaikų ir jaunimo teisių apsaugojimui.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

3. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje Rusija turi polinkį ignoruoti tyrus dalykus iš Vakarų, priimdama tik tai, kas yra iškreipta.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

4. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį ekstremaliam materializmui, kuris verčia žmones tapti pinigų arba kūno vergais.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

5. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri nenori priimti Dieviškojo Moteriškumo, kas veda į moteriškojo, balansuojančio elemento tiek vyruose, tiek ir moteryse, nuslopinimą.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

6. AŠ ESU VIENIS, viso gyvenimo savastis, ir kai savimonę turinčios mano tąsos tampa DAUGIAU, aš tampu DAUGIAU.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

7. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri iškreipia vyriškąjį elementą moteryse, kurios tuomet piktnaudžiauja savo galia tiek šeimoje, tiek ir visuomenėje.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

8. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje trūksta tinkamos vyriškumo-moteriškumo pusiausvyros visuose žmonių santykiuose.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

Septintasis spindulys – Laisvė

1. Arkangelo Zadkielio vardu, aš skelbiu, kad esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri slepia neadekvačią ir neteisingą mokesčių sistemą.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

2. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje trūksta ekonominės įvairovės ir trūksta noro pritaikyti produkciją prie žmonių poreikių ir prie to, ką būtų galima eksportuoti.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

3. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri formuoja monopolius visuose ekonomikos ir verslo pasaulio aspektuose, ypač energijos gamybos ir paskirstymo srityse.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

4. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje ekonomikai trūksta socialinio sąmoningumo, ir kurioje pelnas yra svarbiau už žmonių poreikius.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

5. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuriai trūksta dvasinės vizijos, Dangiškojo Vedimo ir trūksta kūrybiškumo versle, industrijoje, technologijose, moksle, švietime ir kultūroje.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

6. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuriai trūksta pagarbos gyvybės vertei ir individo vertei, ypač sveikatos apsaugos sistemoje, kurioje vyrauja mechanizuotas, uždaro proto požiūris į gydymą.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

7. AŠ ESU VIENIS, ir kiekviena iš mano Esybės išėjusi būtybė gali tapti viskuo, kuo AŠ ESU, transcenduodama savo savasties jausmą kosminiame šokyje, per kurį Mylimasis tampa Dangiškąja Mylimąja, mylinčia visą gyvybę.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

8. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri skatina korupciją ir apgaudinėjimus sveikatos sistemos industrijoje, ypač, kai ji aukoja žmonių sveikatą, norėdama suteikti vaistus gaminančioms kompanijoms didesnį pelną.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

Aštuntasis spindulys – Integracija

1. Arkangelo Uzielio vardu, aš skelbiu, kad esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri skatina žmones manyti, kad už jų sveikatą yra atsakingi gydytojai, užuot suvokę, kad sveikata yra jų sąmonės būsenos atspindys.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

2. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį organizuotų nusikaltimų sąmonei, kuri vykdo žmonių pagrobinėjimą ir žudymą, tam kad pavogtų jų organus.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

3. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri nenori, kad dvasingi ir aukštos moralės žmonės eitų į politiką.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

4. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje egzistuoja savivertės trūkumas, pasireiškiantis pagarbos trūkumu aplinkai, į ką taip pat įeina vartotojiškumas ir miškų naikinimas.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

5. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje trūksta švietimo apie sveiką gyvenimo būdą, kas atveda prie mėginimų pabėgti nuo gyvenimo per narkotikus, alkoholį ir kitas netyras veiklas, kurios sukuria negatyvius sūkurius.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

6. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri skleidžia dezinformaciją apie mitybą ir maisto teršimą chemikalais, apie cukrų ir genetiškai modifikuotą maistą.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

7. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje siautėja korupcija, įstatymų nepaisymas ir nebaudžiamumas įstatymo vykdomuosiuose organuose ir kitose visuomenės srityse.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

8. AŠ ESU VIENIS, Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis. Ir AŠ BŪSIU KUO BŪSIU, nes, nors esu VIENIS, amžinai esu DAUGIAU.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

Devintasis spindulys – Ekvilibriumas

1. Arkangelo Unielio vardu, aš skelbiu, kad esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje trūksta sąžinės laisvės.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

2. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje trūksta kalbos laisvės ir spaudos laisvės.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

3. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje susiskaldymą kelia ekstremali pozicija, siekianti iškelti į pirmą vietą rusų kalbą ir užgniaužti nacionalines buvusių sovietinių respublikų kalbas.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

4. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri pagrobinėja žmones ir verčia juos dirbti sunkius darbus arba verčia užsiiminėti prostitucija.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

5. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri priešinasi Lenino mauzoliejaus pašalinimui iš Raudonosios Aikštės.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

6. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri tiki, kad Žemėje nėra teisingumo, ir kad žmonės yra bejėgiai atnešti pozityvius pokyčius į visuomenę.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

7. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kurioje trūksta suvokimo ir priėmimo, kad žmonės turi prigimtinę teisę būti laisvi.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

8. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri nenori bendradarbiauti su kitomis šalimis ir nenori iš jų mokytis.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

Dešimtasis spindulys – Skaidrumas

1. Arkangelo Imanuelio vardu, aš skelbiu, kad esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį mirties baimės sąmonei, kuri egzistuoja kaip didelė kliūtis žmonių psichikoje, ir kuria nuolatos naudojosi puolusios būtybės žmonių pavergimui.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

2. Aš esu gyvasis Kristus ir metu iššūkį sąmonei, kuri bijo padaryti klaidą, bijo imtis veiksmų, ir metu iššūkį valios neturėjimui ir nenorui gyventi.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

3. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri skleidė raudonojo Stalino režimo baimę, ir visoms po to sekusioms represijoms, tame tarpe ir neseniai priimtam sprendimui suteikti slaptajai policijai daugiau galių.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

4. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri baiminasi dėl savo gyvybės, dėl sveikatos, dėl turtų ir saugumo, įsisukdama į nesibaigiantį ratą, kuriame stengiasi kuo daugiau visko sukaupti materialiame pasaulyje.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

5. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri kliudo Rusijos žmonėms atvirai pažvelgti į save ir į savo visuomenę. Metu iššūkį sąmonei, kuri verčia žmones norėti kažką nuslėpti nuo kitų žmonių, nuo pasaulio, nuo Dievo ir net nuo savęs pačių.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

6. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri kliudo Rusijos žmonėms suprasti, kad be skaidrumo, atsakomybė negali egzistuoti.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

7. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį sąmonei, kuri kliudo Rusijos žmonėms suprasti, kad, jeigu leidžiate žmonėms naudotis valdžia be atsakomybės, tokioje visuomenėje nei teisingumas, nei laisvė negali egzistuoti.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

8. Aš esu gyvasis Kristus, ir metu iššūkį baimės sąmonei, kuri kliudo Rusijos žmonėms išreikšti Kristiškumą, pareikalaujant skaidrumo ir atsakomybės visuose valdžios ir visuomenės sluoksniuose.

 • AŠ ESU Kristaus Šviesa,
 • šviečianti Rusijos visuomenei,
 • apnuoginanti viską, kas netyra,
 • ir viską, kas tyra.
 •  
 • Paimu savo žinion Rusiją
 • ir buvusias sovietines respublikas,
 • ir šaukiu visus žmones
 • nusipurtyti praeities netyrumus.
 •  
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!
 • AUKŠTYN Į TYRUMĄ!

AŠ ESU VIENIS

AŠ ESU VIENIS, AŠ ESU Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio.

AŠ ESU VIENIS, tampantis įvairiausiomis formomis, kurioms skirta sugrįžti į Vienį, kosminiame šokyje tarp Dangiškojo Mylimojo ir Mylimosios.

AŠ ESU VIENIS, pasireiškiantis trejybėje kaip Alfa ir Omega, kuriuos tobuloje kūrybinėje įtampoje palaiko viengimis Sūnus, Kristaus proto Logos.

AŠ ESU VIENIS, kūrybingumo šaltinis, išreikštas amžinuoju tapimo srautu, sukuriančiu Gyvenimo Upę, kuri apima visa kas YRA, Šventosios Dvasios vėjyje.

AŠ ESU VIENIS, išreiškiantis save per savimonę turinčias būtybes, kurios turi galimybę tapti viskuo, kuo AŠ ESU, sąmoningai rinkdamosis būti DAUGIAU.

AŠ ESU VIENIS, viso gyvenimo savastis, ir kai savimonę turinčios mano tąsos tampa DAUGIAU, aš tampu DAUGIAU.

AŠ ESU VIENIS, ir kiekviena iš mano Esybės išėjusi būtybė gali tapti viskuo, kuo AŠ ESU, transcenduodama savo savasties jausmą kosminiame šokyje, per kurį Mylimasis tampa Dangiškąja Mylimąja, mylinčia visą gyvybę.

AŠ ESU VIENIS, Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis. Ir AŠ BŪSIU KUO BŪSIU, nes, nors esu VIENIS, amžinai esu DAUGIAU.

Mylimas Arkangele Mykolai, Jofieli, Čamueli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Zadkieli, Uzieli ir Unieli, pažadinkite dvasingus žmones Rusijoje ir visus rusus suvokimui ir priėmimui, kad jie yra Dangiškoji Motina Rusijoje. Pažadinkite juos iš iliuzijos, kad kažkas už jų ribų ateis ir viską sutvarkys. Pažadinkite juos realybei, kad Dievas iš tiesų įkūnys Aukso Amžių Rusijoje ir pasaulyje, tačiau tik tuomet, kai priimsime, kad Dievas tą padaryti gali tik per mus.

Todėl mes esame čia tam, kad įtvirtintume vertikalią kiekvieno žmogaus vienovę, pasiekiančio vienovę su Aukštesniąja savo Esybe. Ir tuomet mes įtvirtiname horizontalią dvasingų žmonių vienovę, kurie pasiekia vienovę vienas su kitu, pakildami virš visų žemiškų skirtumų. Iš šios vienovės gimsta Kristus, kuris IŠ TIESŲ įkūnys Aukso Amžių Rusijoje ir Žemėje. Todėl sakome:

MES ESAME VIENA, KAIP VIRŠUJE TAIP IR APAČIOJE! (3, 9 kartus arba daugiau)

OM MANI PADME HUM (9, 33 arba 144 kartus)

Rusija užsklęsta, Rusija užsklęsta,

Dievo vizija atskleista. (9, 33 arba 144 kartus)

Užsklanda

Alfos ir Omegos vardu, priimu, kad dvasingi Rusijos žmonės turi tobulą savo tarnystės gyvenimui viziją, kurią jiems davė jų Aukštesnysis Aš.

Visų rusų vardu, priimu vieningą Kristaus viziją, kuri atskleidžia rąstą mūsų akyse, idant galėtume pamatyti ir atiduoti visas dualistines iliuzijas. Priimu, kad Rusijos žmonės yra pažadinami pamatyti skirtumą tarp Kristaus tikrovės ir dualistinių iliuzijų, kylančių iš antikristo proto, netikrovės.

Besąlygiškai atsiduodamas vienovėn su savo Aukštesniąja Esybe, matau, jog niekas šiame pasaulyje neturi galios mano Dvasiai, ir todėl priimu, jog jokios netobulos sąlygos nėra amžinos ir neturi aukščiausios tikrovės. Todėl tampu perregimas šio pasaulio iliuzijoms ir energijoms. Mano akis yra viena, ir todėl šio pasaulio princas nieko manyje neranda. Atiduodamas visus netobulumus savo esybėje žinau, kad tyra vizija Rusijai yra įkūnijama be jokių pastangų, ir priimu, kad Rusija yra užsklęsta tobuloje Dievo vizijoje.

Žinau, kad tai, kas tikra, negali būti paveikta to, kas netikra. Priimu, kad AŠ ESU tikras ir kad tik tyra vizija Rusijai yra tikra. Priimu, kad Dievas sukūrė Rusiją ir matė, jog „tai yra gera.“ Šios vizijos tyrume Rusija yra užsklęsta amžinai, ir kai AŠ ESU DAUGIAU, Rusija yra DAUGIAU ir Žemė yra DAUGIAU.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com