Dangus

Mistinės Meilės iniciacijos

Šie diktavimai buvo perduoti Pakylėtojo Mokytojo Pauliaus Venecijiečio 2015 metais ir sudėti į knygą su invokacijomis: Mistinės Meilės iniciacijos.


2015-01-09 16 | Meilė ir Laisvė Paulius Venecijietis
2015-01-08 14 | Meilė ir Tarnystė Paulius Venecijietis
2015-01-07 12 | Meilė ir Tiesa Paulius Venecijietis
2015-01-06 10 | Meilė ir Tyrumas Paulius Venecijietis
2015-01-05 8 | Meilė ir Meilė Paulius Venecijietis
2015-01-04 6 | Meilė ir Išmintis Paulius Venecijietis
2015-01-03 4 | Meilė ir Galia Paulius Venecijietis
2012-07-03 3 | Kaip išreikšti tai, kas neišmatuojama Paulius Venecijietis