Angelų koncepcija ir laipsniškas apreiškimas

Klausimas: Kuo skiriasi darbas su angelais nuo darbo su Pakylėtaisiais Mokytojais?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2018 metais.

Na, mano mylimieji, sudėtingas klausimas, ta prasme, kad, kaip galėjote pastebėti, mes nebelabai kalbame apie angelus šioje dispensacijoje. Pasaulyje, žinoma, yra daug žmonių, kurie yra įpratę dirbti su angelais. Jie jaučia turintys susiderinimą su angelais ir yra labai susikoncentravę į angelus. Iš esmės sakyčiau, kad jeigu žmonės mano jaučiantys angelus, jaučia turintys susiderinimą su angelais, tuomet jiems reikia toliau tęsti šį darbą, kol iš vidaus pajaus pokytį. Tiems iš jūsų, kurie esate atviri šiam mokymui, sakyčiau, kad koncentruokitės į susiderinimą su pakylėtaisiais mokytojais. Galite sakyti, kad, pavyzdžiui, yra tokios būtybės kaip arkangelai, tačiau jūs taip pat tiesiog galite juos laikyti pakylėtaisiais mokytojais.

Tam tikru laipsniu, nebelieka jokio skirtumo, kai pasiekiate tam tikrą lygmenį pakylėtoje karalijoje, ar būtumėte atėję iš angelų karalijos, ar būtumėte pakilę iš Žemės, ar tapę pakylėtuoju mokytoju kitais būdais, jūs esate pakylėtasis mokytojas ir mes save vis labiau ir labiau laikome pakylėtaisiais mokytojais. Tad tai yra individualus dalykas, tai iš tiesų priklauso nuo jūsų individualiai. Tačiau jeigu esate atviri šiems mokymams, tuomet koncentruokitės į pakylėtuosius mokytojus. Pasakysiu, kad, žinoma, yra daug žmonių pasaulyje, kurie mano, jog yra susiderinę su angelais. Tačiau jie iš tiesų nėra susiderinę su dvasinėje karalijoje esančiomis būtybėmis, jie labiau yra susiderinę su būtybėmis žemesnėje identiteto karalijoje ar mentalinėje karalijoje, kurios kartais prisistatinėja angelais, tad turite tai žinoti.

Tai iš tiesų yra pavyzdys, kaip mums tam tikru laipsniu tenka pritaikyti savo mokymus prie to, ką žmonės jau žino. Tad ilgą, ilgą laiką Žemėje egzistavo angelų koncepcija, kai tuo tarpu pakylėtųjų mokytojų koncepcija viešai yra žinoma nelabai ilgai.

Tad mes perdavėme mokymus, kuriuose buvo kalbama apie angelus, ypač ankstesnėse dispensacijose. Tiesą sakant, kol pakylėtųjų mokytojų koncepcija dar nebuvo viešai žinoma, daugelis žmonių, kurie buvo susiderinę su angelais, iš tiesų buvo susiderinę su būtybėmis, kurias mes dabar vadiname pakylėtaisiais mokytojais. Jūs, žinoma, galite sakyti, kad pakylėtieji mokytojai tiesiog yra pavadinimas, kurį mes šiame amžiuje naudojame, tad kai kurios iš būtybių, kurias žmonės laiko angelais, iš tiesų yra pakylėtieji mokytojai. Bet mes visi iš tiesų esame dvasinės būtybės, neturinčios vardų, mes jums duodame vardą, nes suvokiame, kad žmonėms, daugumai žmonių, yra reikalingas vardas. Tačiau vardas mūsų neapibrėžia, vardas mūsų neapriboja, vardas neapima visos mūsų esmės. Mes perdavėme mokymus, kuriuose kalbėjome apie angelus, kad, vėlgi, suteiktume žmonėms tęstinumą tam, prie ko jie buvo įpratę, pavyzdžiui, krikščioniškuose mokymuose. Tačiau dabar mes iš tiesų norime pakelti jus į aukštesnį lygmenį, kuriame nebebūtų daromas šis skirtumas, nes matote, mes visi esame viena dvasinėje karalijoje, tad iš tiesų nėra jokio didelio skirtumo, nes nėra jokios priešpriešos tarp angelų ir pakylėtųjų mokytojų.

Turite būti labai atsargūs savo prote, kad nepradėtumėte matyti kažkokio skirtumo, kuris jus paskatintų galvoti, kad čia egzistuoja kažkokia priešprieša ar kažkoks varžymasis, ar kažkoks konfliktas. Yra žmonių, kurie tai gali šitaip pristatyti, yra mokymų pasaulyje, kurie tai šitaip pristato, tačiau taip yra dėl to, kad jie yra susiderinę su būtybėmis mentalinėje ir žemesnėje identiteto karalijoje, o ne su dvasine karalija. Tad dvasinėje karalijoje iš tiesų nėra jokio konflikto, jokios atskirties, jokio susiskaldymo, mes visi esame viena ir tai žinome.

Žinoma, vienovės koncepciją yra labai sunku perduoti žmonėms, kurie nėra pakilę. Ją yra labai sunku išreikšti žodžiais, tad sunkumas, su kuriuo susiduriu atsakydama į šį klausimą, iš tiesų yra toks, kad jūs tegalite patirti vienovę. Jos neįmanoma perduoti žodžiais. Būtent dėl to turite pakilti virš linijiško proto, kuris nori skirstyti ir kategorizuoti, nori viskam klijuoti etiketes, sakydamas, kad angelai yra tokie, o pakylėtieji mokytojai yra tokie. Žinau, kad daugelis žmonių tai darė, bet aš daugiau nenoriu to skatinti. Būtent dėl to jums sakau, kad yra svarbu pripažinti, jog pakylėtoje karalijoje egzistuoja vienovė, ir yra labai sunku suvokti vienovę, kol nesate pakilę, nes Žemėje visur dominuoja ir viską apibrėžia skirtumai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels