Pakylėtieji Mokytojai

Ar galime kažką sužinoti apie pakylėtąją karaliją, žiūrėdami į Žemėje egzistuojančias sąlygas?

Jūs nesate sukuriami užimti dvasinę tarnystę, turite ją užsitarnauti

Eteriniai mokytojų ašramai

Ar kai kurios dvasinės būtybės gimė ypatingu būdu

Kodėl tiek mažai diktavimų iš Kuthumi?

Ar pakylėtieji mokytojai yra iš tam tikrų šalių?

Kaip mokytojai su mumis dirba

Formą prisiimantys mokytojai

Apie Sen Žermeną

Ar pakylėtasis mokytojas yra laisvas Dievuje?

Iš kur žinoti, ar pakylėtieji mokytojai yra tikri

Kuan Jin liks su Žeme

Mokytojo MOR savybių įkūnijimas

Guru Ma postas dvasinėje karalijoje

Šri Juktešvaras ir Lahiri Mahasaja

Didysis Baltasis Sostas?

Helijas ir Vesta plius Alfa ir Omega plius trejybė

Ar pakylėtieji mokytojai jaučia frustraciją?

Kaip pakylėtieji mokytojai įsivaizduoja savo santykį su mumis Žemėje?

Pakylėtieji mokytojai nedirba su NSO

Kodėl pakylėtiesiems mokytojams reikia rengti pasitarimus?

Judas Tomas

Ar Marija Magdalena buvo juodaodė?

Sanat Kumara ir 144 000 gyvybės srautų, nusileidusių į Žemę

Pakylėtoji būtybė turi galimybę toliau augti

Jūsų dvasinė geneologija

Mūsų dvasiniai tėvai

Paramahansa Jogananda šiandien yra pakylėtasis mokytojas

Ledi Mokytoja Portija, Teisingumo Deivė

Krišna atnešė mokymą apie Kristų į Rytus

Pakylėtasis mokytojas Mylimasis Jonas

Sanat Kumara ir Maldekas