Dvasinis ciklas pasibaigs 2012 metais

TEMOS: Dvasinis ciklas baigiasi 2012 metais – nebus pasaulio pabaigos – jis nesugrįš į nulinį tašką – nėra automatiško pakylėjimo – augimo galimybė

Klausimas: Mielas Jėzau, čenelingo bendruomenėje sklando gandai apie pakylėjimą ir apie tai, kad vyksta masinis sąmonės kilimas į aukštesnį lygį, kuris sulėtės arba visai sustos maždaug 2012 m. po Kr. Na, mano gyvybės srautas turi troškimą tapti pakylėtuoju mokytoju šiame gyvenime, kad man nebereikėtų vėl reinkarnuotis. Man šis klausimas yra labai svarbus. Ką reikėtų daryti, kad šis procesas įvyktų, kad pakiltumėme iš fizinio plano ir savo sąmonėje? Labai tave myliu, gerbiu ir labai tavimi žaviuosi.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Iš tiesų egzistuoja dvasinis ciklas, kuris pasibaigs 2012 metais. Tačiau ciklo pabaiga tiesiog reiškia, kad prasideda naujas ciklas. Senojo ciklo pabaiga duoda pradžią naujam ciklui.

Noriu jus užtikrinti, kad idėja, jog 2012 metais įvyks pasaulio pabaiga, yra klaidinga. Taip pat netiesa yra tai, kad pasaulis sugrįš į kažkokį tai nulinį tašką, automatiškai pakelsiantį žmonijos sąmonę į aukštesnį lygį arba pakelsiantį visos planetos vibracijas į kitą dimensiją.

Visais amžiais buvo žmonių, visada ieškančių lengviausio kelio ir todėl ieškančių kokio nors galutinio įvykio, kuris automatiškai atneštų rojų į Žemę. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, nebus jokio tokio išorinio įvykio. Viskas Žemės planetoje priklauso nuo planetos gyventojų sąmonės. Norint, kad Dievo karalystė ateitų į Žemę, būtina, kad kritinė masė žmonių pasiektų Kristaus sąmonę, kaip paaiškinu kitur.

Mes iš tiesų įžengėme į pagreitintą ciklą, kuris suteikia beprecedentę dvasinio augimo galimybę. Jeigu žmonės pasinaudos šia dvasine galimybe, jie iš tiesų gali pakelti žmonijos sąmonę, o tai, savo ruožtu, atneštų daug pozityvių pokyčių. Vis dėlto, tai neatvestų į automatišką žmonijos pakylėjimą. Pakylėjimą galima užsitarnauti tik individualiai. Įmanoma, kad grupelė žmonių užsitarnautų savo pakylėjimą maždaug tuo pačiu metu. Tačiau neįmanoma, kad visi žmonės automatiškai pakiltų tuo pačiu metu kažkokio išorinio įvykio dėka.

Noriu tave pagirti, kad supratai, jog norėtum pakilti po šio gyvenimo, užuot grįžęs atgal į šią planetą. Šiandien įsikūnijime iš tiesų yra daug žmonių, kuriems tai yra pasiekiamas tikslas. Tačiau, norint pasiekti šį tikslą, pirmiausia turite ieškoti Dievo karalystės, tai reiškia, Kristaus sąmonės, o tuomet visa kita – tame tarpe ir pakylėjimas – bus jums pridėta. Kitaip tariant, naudokitės visais mūsų svetainėse duodamais įrankiais ir mokymais, kad pasiektumėte Kristaus sąmonę, o kai ją pasieksite, taip pat užsitarnausite savo pakylėjimą. Iš tiesų nėra kito būdo laimėti savo pakylėjimą kaip tik per Kristaus sąmonę.

Būtent tai ir yra tikroji šių mano žodžių reikšmė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas: niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jono 14,6). Daugelis krikščionių naudojo šiuos žodžius kaip argumentą, kad krikščionybė yra vienintelis kelias į išganymą. Tačiau iš tiesų tiktai Kristaus sąmonė yra vienintelis kelias į Dievo karalystę – karalystę, kuri yra jumyse.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels